Порески календар

мај 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Приближава се рок за обавезно увођење е-каса, казне за правна лица која не уђу у систем

Приближава се рок за обавезно увођење е-каса, казне за правна лица која не уђу у систем

штампај

26. 04. 2022.

Извор: РТС

У првом тромесечју Пореска управа је наплатила 55 милијарди динара више него у истом периоду прошле године. Шта од маја доноси е-Фискализација и да ли је нови контролни центар за то спреман? Kолико су порезници за годину дана урадили на испитивању имовине сумњивог порекла – за РТС говори директорка Пореске управе Драгана Марковић.

Директорка Пореске управе Драгана Марковић рекла је да се тренд раста наплате наставља и у 2022. години. У периоду од јануара до марта месеца наплатили смо око 500 милијарди динара, што представља увећање од преко 12 одсто.

Kакву наплату очекујете од маја када се у потпуности прелази на е-фискализацију. Да ли е-систем спреман и јесу ли привредници убрзали електронско повезивање преко нових каса? Темпо није био баш задовољавајући?

- У овом моменту велики број пореских обвезника је прешао на нови систем. Поглед ће бити још потпунији када од 1. маја, будемо видели све продајне објекте у реалном времену. То је моћан алат који је Пореска управа добила, на основу кога ће порески инспектори моћи из сопствених канцеларија да виде и да имају потпуни увид у дешавања у продајним објектима широм Србије. На основу тога ће се правити анализа која ће омогућити да одлазе у циљане контроле.

Значи ли то било која општина, било која улица?

- Управо тако. Рецимо, Првомајска у Земуну. Ево видимо једну продавницу у Првомајској улици у Земуну и видимо фискални рачун. Мања куповина је у питању, мањи број намирница, али видимо да је наш суграђанин купио и гел за фарбање јаја. Износ рачуна је 563 динара.
Пореска управа у овом тренутку на дневном нивоу добија преко три милиона рачуна.

Шта са онима који 1. маја не буду повезани преко нових фискалних уређаја да ли су у раду на црно?

- Закон је јасан. Нажалост тада иду санкције, од новчане казне, прекршајних поступака до мере затварања.

Прошло је годину дана откако имамо закон који омогућава опорезивање имовине сумњивог порекла. На удару су сви који су за три године стекли имовину за 150 хиљада евра већу од евидентираних прихода. Kаквим подацима до сада располажете и када би се могло очекивати прво решење, по пореској стопи од чак 75 одсто?

- У протеклих годину дана Пореска управа је обрадила и укрстила податке за преко милион и 200.000 физичких лица. У овом моменту идентификовано је нешто више од 13.000 лица која заслужују пажњу Пореске управе због увећања имовине од преко 150.000 евра у односу на пријављене приходе. То не значи да ће за сваког бити отворена контрола јер претходи поступак доказивања. Морам да нагласим да је спровођење закона о утврђивању порекла имовине и посебном порезу, веома компликован и сложен процес. Да захтева време и пажњу и посебан опрез. Илустрације ради, током трогодишње примене сличног закона у Великој Британији, тамошња пореска администрација је због сложености и комплексности поступања донела свега три решења.