Порески календар

нов 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Jавне набавке    Остале набавке

Остале набавке

Датум објављивања: 07.11.2022. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добра - закуп пословног простора у Новом Саду, за потребе Пореске управе: Филијала Нови Сад 2, Оперативног одељења Пореске полиције Нови Сад...

Позив за подношење понуда [PDF | 59,4 KB]

Конкурсна документација [PDF | 134,3 KB]

Набавка број: НЗНП 3/2022

Рок за достављање понуда: 15.11.2022. године, до 11 часова

 _____________________________________________

Датум објављивања: 07.11.2022. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добра - закуп пословног простора у Новом Саду, за потребе Пореске управе - Филијала Нови Сад 1

Позив за подношење понуда [PDF | 52,6 KB]

Конкурсна документација [PDF | 122,6 KB]

Набавка број: НЗНП 2/2022

Рок за достављање понуда: 15.11.2022. године, до 11 часова

 _____________________________________________

Датум објављивања: 07.11.2022. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добра - закуп три гаражна места у затвореној гаражи за потребе Пореске управе - Нови Сад

Позив за подношење понуда [PDF | 42,7 KB]

Конкурсна документација [PDF | 120,9 KB]

Набавка број: НЗНП 1/2022

Рок за достављање понуда: 15.11.2022. године, до 11 часова

 _____________________________________________

Датум објављивања: 29.07.2022. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка - Закуп пословног простора за потребе Пореске управе у Београду - Земун

29.07.2022. Позив за подношење понуда [PDF | 131,6 KB]

29.07.2022. Конкурсна документација [PDF | 233,9 KB]

Набавка број: НЗНП 00-404-01-00550/2022-0000

Рок за достављање понуда: 05.08.2022.године до 12,00 часова

 _____________________________________________

Датум објављивања: 11.05.2022. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка закупа пословног простора - Ужице

11.05.2022. Позив за подношење понуда закуп Ужице [DOCX | 42,6 KB]

11.05.2022. Конкурсна документација закуп Ужице [DOCX | 65,3 KB]

Набавка број: НЗНП 000-404-01-00290/2022-2200

Рок за достављање понуда: 20.05.2022. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

 

Датум објављивања: 10.05.2022. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка закупа пословног простора - Чачак

10.05.2022. Позив за подношење понуда закуп Чачак [DOCX | 41,7 KB]

10.05.2022. Конкурсна документација закуп Чачак [DOCX | 64,2 KB]

Набавка број: НЗНП 000-404-01-00291/2022-2200

Рок за достављање понуда: 19.05.2022. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 27.12.2021. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка закупа магацинског простора - Шабац

Позив за подношење понуда - Шабац

Конкурсна документација - Шабац

Набавка број: НЗНП 000-404-01-01223/2021-2200

Рок за достављање понуда: 04.01.2022. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 15.12.2021. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка закупа пословног простора у Чачку за потребе Одсека за оперативни рад Чачак

Набавка број: НЗНП 000-404-01-01231/2021-2200

15.12.2021. Позив за подношење понуда закуп Чачак [PDF | 202,5 KB]

15.12.2021. Конкурсна документација закуп Чачак [PDF | 311,8 KB]

Рок за достављање понуда: 23.12.2021. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 14.12.2021. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка закупа магацинског простора - Лештане

Позив за подношење понуда - Лештане

Конкурсна документација - Лештане

Набавка број: НЗНП 000-404-01-01224/2021-2200

Рок за достављање понуда: 21.12.2021. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 14.12.2021. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка закупа пословног простора у Крагујевцу

Набавка број: НЗНП 000-404-01-01229/2021-2200

14.12.2021.год. Позив закуп ПП КГ [PDF | 161,0 KB]

14.12.2021.год. конкурсна документација ПП КГ [PDF | 311,1 KB]

Рок за достављање понуда: 22.12.2021. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 22.11.2021. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка закупа архивског простора у Александровцу

Набавка број: НЗНП 000-404-01-01119/2021-2200

22.11.2021. Позив за подношење понуда закуп Александровац [PDF | 238,4 KB]

22.11.2021. Конкурсна документација закуп Александровац [PDF | 304,9 KB]

Рок за достављање понуда: 30.11.2021. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 19.11.2021. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка отвореног и затвореног магацинског простора за регион Ниш

Набавка број: НЗНП 000-404-01-01120/2021-2200

19.11.2021. Позив за подношење понуда закуп магацин Ниш [PDF | 202,5 KB]

19.11.2021. Конкурсна документација закуп магацин Ниш [PDF | 370,8 KB]

Рок за достављање понуда: 29.11.2021. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

 

Датум објављивања: 16.11.2021. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара –  Закуп отвореног и затвореног магацинског простора за регион Нови Сад

Набавка број: НЗНП 000-404-01-01046/2021-2400

16.11.2021. Poziv magacin Novi Sad [PDF | 515,3 KB]

16.11.2021. Konkursna dokumentacija magacin Novi Sad [PDF | 378,8 KB]

Рок за достављање понуда: 24.11.2021. године, до 11.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 16.11.2021. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – Закуп пословног простора у Новом Саду

Набавка број: НЗНП 000-404-01-00411/2021-2200

16.11.2021. Poziv poslovni prostor [PDF | 393,8 KB]

16.11.2021. Konkursna dokumentacija poslovni prostor [PDF | 429,1 KB]

Рок за достављање понуда: 24.11.2021. године, до 11.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 21.10.2021. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп пословног простора Шилово

Набавка број: НЗНП 000-361-00-00046/2021-0000

21.10.2021. Позив за подношење понуда

21.10.2021. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 01.11.2021. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 21.10.2021. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп пословног простора Ранилуг

Набавка број: НЗНП 000-361-00-00047/2021-0000

21.10.2021. Позив за подношење понуда

21.10.2021. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 01.11.2021. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 21.10.2021. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп пословног простора Грачаница

Набавка број: НЗНП 000-361-00-00048/2021-0000

21.10.2021. Позив за подношење понуда

21.10.2021. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 01.11.2021. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 21.10.2021. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп пословног простора Крагујевац

Набавка број: 000-404-01-01206/2021-2200

21.10.2021.год. Позив за подношење понуда Крагујевац ИКТ [PDF | 157,6 KB]

21.10.2021.год. Конкурсна документација Крагујевац ИКТ [PDF | 308,1 KB]

Рок за достављање понуда: 28.10.2021. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 20.10.2021. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп отвореног магацинског простора за територију Крагујевца

Набавка број: 000-404-00-000981/2021-2200

20.10.2021.год. Позив за подношење понуда отворени Крагујевац [PDF | 234,2 KB]

20.10.2021. Конкурсна документација закуп отворени Крагујевац [PDF | 327,8 KB]

Рок за достављање понуда: 25.10.2021. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 17.09.2021. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп пословног простора за потребе Пореске управе Филијале Ниш

Набавка број: 000-404-01-00842/2021-2200

17.09.2021. Позив за подношење понуда закуп Ниш [PDF | 161,4 KB]

17.09.2021. Конкурсна документација закуп Ниш [PDF | 336,3 KB]

Рок за достављање понуда: 24.09.2021. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 16.08.2021. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп архивског простора у површини  на територији града Ниша за потребе Пореске управе – Филијале Ниш

Набавка број: 000-404-01-00656/2021-2200

16.08.2021.год. Позив за подношење понуда закуп Ниш [PDF | 236,4 KB]

16.08.2021.год. Конкурсна документација закуп Ниш [PDF | 432,7 KB]

Рок за достављање понуда: 26.08.2021. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

 

Датум објављивања: 29.07.2021. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закупа магцинског  простора за територију Крагујевац

Набавка број: 000-404-01-00655/2021-2200

29.07.2021.год. Позив за подношење понуда магацин Крагујевац [PDF | 3.900,4 KB]

29.07.2021.год. Конкурсна документација закуп Крагујевац [PDF | 338,9 KB]

02.08.2021.год. Измена позива закуп магацина Крагујевац [PDF | 368,3 KB]

02.08.2021.год. Измена Конкурсне документације закуп магацина Крагујевац [PDF | 595,3 KB]

Рок за достављање понуда: 05.08.2021. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 28.07.2021. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп пословног простора Земун

Набавка број: 000-404-01-00586/2021-2200

28.07.2021. Poziv za podnošenja ponuda Zemun [PDF | 199,4 KB]

28.07.2021. Konkursna dokumentacija Zemun [PDF | 516,6 KB]

Рок за достављање понуда: 03.08.2021. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 01.06.2021. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп пословног простора у Кикинди

Набавка број: 000-404-01-00410/2021-2200

01.06.2021. Poziv za podnošenje ponuda Kikinda [PDF | 123,9 KB]

01.06.2021. Konkursna dokumentacija Kikinda [PDF | 343,8 KB]

Рок за достављање понуда: 09.06.2021. године, до 11.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 01.06.2021. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп пословног простора у Нишу

Набавка број: 000-361-00-00023-5/2021-2200

01.06.2021.год. Позив за подношење понуда закуп Ниш [PDF | 157,3 KB]

01.06.2021.год. Конкурсна документација закуп Ниш [PDF | 370,6 KB]

Рок за достављање понуда: 08.06.2021. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 31.05.2021. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп пословног простора у Врању

Набавка број: 000-361-00-00024/2021-2200

31.05.2021.год. Позив за подношење понуда закуп Врање [PDF | 156,5 KB]

31.05.2021.год. Конкурсна документација закуп Врање [PDF | 312,4 KB]

Рок за достављање понуда: 07.06.2021. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 28.05.2021. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп пословног простора у Тутину

Набавка број: 000-361-00-00022-5/2021-2200

28.05.2021.год. Позив за подношење понуа закуп Тутин [PDF | 156,2 KB]

28.05.2021.год. Конкурсна документација закуп Тутин [PDF | 336,8 KB]

Рок за достављање понуда: 03.06.2021. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 15.12.2020. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп магацинског простора, за потребе Пореске управе у Београду, Лештане

Набавка број: 000-404-00-01655/2020

15.12.2020. Позив за подношење понуда

15.12.2020. Конкурсна докуметација

Рок за достављање понуда: 21.12.2020. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 15.12.2020. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп магацинског простора за потребе Пореске управе у Шапцу

Набавка број: 000-404-00-01654/2020

15.12.2020. Позив за подношење понуда

15.12.2020. Конкурсна докуметација

 Рок за достављање понуда: 21.12.2020. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 27.11.2020. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп затвореног магацинског простора у површини од 4000 до 4500 метара квадратних и 4800 - 5500 метара квадратних отвореног простора на теритирији града Ниша за потребе Пореске управе у Нишу на период од 12 месеци.

Набавка број: 000-404-00-01615/2020-4

27.11.2020. Конкурсна документација

27.11.2020. Позив за подношење понуда

Рок за достављање понуда: 14.12.2020. године, до 12.30 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 06.11.2020. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

ЗАКУП ПРОСТОРА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ У БЕОГРАДУ, У УЛ. САВЕ МАШКОВИЋА БР. 3-5

06.11.2020. Јавни оглас

06.11.2020. Образац понуде и изјава

Рок за достављање понуда: 20.11.2020. године, до 14.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 23.10.2020. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

НАБАВКА ДОБАРА-ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ШИЛОВО, ЗА ПОТРЕБЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ, ФИЛИЈАЛЕ КОСОВСКА МИТРОВИЦА

Набавка број: 000-404-01-01426/2020-0000

23.10.2020. Позив за подношење понуда

23.10.2020. Конкурсна докуметација

Рок за достављање понуда: 06.11.2020. године, до 11.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 23.10.2020. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

НАБАВКА ДОБАРА-ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ГРАЧАНИЦИ, ЗА ПОТРЕБЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ, ФИЛИЈАЛЕ КОСОВСКА МИТРОВИЦА

Набавка број: 000-404-01-01428/2020-0000

23.10.2020. Позив за подношење понуда

23.10.2020. Конкурсна докуметација

Рок за достављање понуда: 06.11.2020. године, до 11.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 23.10.2020. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

НАБАВКА ДОБАРА-ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У РАНИЛУГУ, ЗА ПОТРЕБЕ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ, ФИЛИЈАЛЕ КОСОВСКА МИТРОВИЦА

Набавка број: 000-404-01-01427/2020-0000

23.10.2020. Позив за подношење понуда

23.10.2020. Конкурсна докуметација

Рок за достављање понуда: 06.11.2020. године, до 11.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 22.10.2020. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

НАБАВКА ДОБАРА-ЗАКУП ПАРКИНГ МЕСТА У ЗАТВОРЕНОЈ ГАРАЖИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Набавка број: 000-404-01-01419/2020-2200

poziv za podnošenje ponuda

konkursna dokumentacija

Рок за достављање понуда: 06.11.2020. године, до 11.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 22.10.2020. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

НАБАВКА ДОБАРА-ЗАКУП ЗАТВОРЕНОГ И ОТВОРЕНОГ МАГАЦИНСКОГ ПРОСТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Набавка број: 000-404-01-01418/2020-2200

poziv za podnošenje ponuda magacin NS

konkursna dokumentacija magacin [PDF | 346,3 KB]

Рок за достављање понуда: 05.11.2020. године, до 11.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 22.10.2020. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добра – Закупа отвореног магцинског  простора за територију Крагујевац.

Набавка број: 000-404-01-00970/2020-2200

22.10.2020.год. Позив за подношење понуда магацин Крагујевац

22.10.2020.год. Конкурсна документација магацин Крагујевац

Рок за достављање понуда: 28.10.2020. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 21.10.2020. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добра-закуп пос.простора у центру Н.Сада, за потребе Фил.Нови Сад 2.

Набавка број: 000-404-01-01434/2020-2200

21.10.2020. Позив за подношење понуда

konkursna dokumentacija [PDF | 487,5 KB]

Рок за достављање понуда: 02.11.2020. године, до 13.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 08.09.2020. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп пословног простора у површини од 450 метара квадратних у ужем центру Ниша за потребе Пореске управе Филијале Ниш – Одељења за пореску контролу, на период од 12 месеци.

Набавка број: 000-404-01-00963/2020

08.09.2020. Позив за подношење понуда

08.09.2020. Конкурсна докуметација

Рок за достављање понуда: 15.09.2020. године, до 12.30 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 20.07.2020. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп затвореног магацинског простора у површини  од 400 до 450 метара квадратних на територији града Ниша а за потребе Пореске управе филијале Ниш на период од 12 месеци.

Набавка број: 000-404-00-00961/2020

 20.07.2020. Позив за подношење понуда

20.07.2020. Конкурсна докуметација

  Рок за достављање понуда: 30.07.2020. године, до 12.00 часова.

_________________________________________________

Датум објављивања: 13.07.2020. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп пословног простора у Београду, за потребе Пореске управе, Филијале Земун.

Набавка број: НЗНП 000-404-01-00973/2020-0000

13.07.2020. Позив за подношење понуда

13.07.2020. Конкурсна докуметација

Рок за достављање понуда: 24.07.2020. године, до 11.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 15.06.2020. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп пословног простора у површини  од 120 до 150 метара квадратних у ширем центру Врања за потребе Пореске управе филијале Врање на период од 12 месеци.

Набавка број: 000-404-01-00669/2020

15.06.2020 Позив за подношење понуда

15.06.2020 Конкурсна документација

 Рок за достављање понуда: 22.06.2020. године, до 12.30 часова.

_____________________________________________

 Датум објављивања: 15.06.2020. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп пословног простора у површини  од 70 до 90 метара квадратних у Трговинско пословном центру „Амбасадор“ у Нишу, на период од 12 месеци.

Набавка број: 000-404-01-00670/2020

15.06.2020 Позив за подношење понуда

15.06.2020 Конкурсна документација

 Рок за достављање понуда: 22.06.2020. године, до 13.00 часова.

_________________________________________________

Датум објављивања: 11.06.2020. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара - закупа пословног простора у Новом Саду

Набавка број: 2/2020

Позив за подношење понуда [PDF | 477,8 KB]

Конкурсна документација [PDF | 464,1 KB]

Рок за достављање понуда: 22.06.2020. године, до 11.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 02.06.2020. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара - закупа пословног простора у Кикинди

Набавка број: НЗНП 1/2020

Конкурсна документација [PDF | 347,0 KB]

Образац понуде [PDF | 19,9 KB]

Рок за достављање понуда: 12.06.2020. године, до 13.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 26.05.2020. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Закупа пословног простора за потребе Пореске управе Филијале Чачак.

Набавка број: 000-404-01-00462-5/2020-2200

26.05.2020.год. Позив за подношење понуда Чачак [PDF | 306,4 KB]

26.05.2020.год. Конкурсна документација Чачак [PDF | 957,0 KB]

Рок за достављање понуда: 01.06.2020. године, до 12.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 26.05.2020. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Закупа пословног простора за потребе Пореске управе Филијале Ужице.

Набавка број: 000-404-01-00464-5/2020-2200

26.05.2020.год. Позив за подношење понуда Ужице [PDF | 279,7 KB]

26.05.2020.год. Конкурсна документација Ужице [PDF | 982,5 KB]

Рок за достављање понуда: 01.06.2020. године, до 12.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 04.03.2020. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп сефа, за потребе Пореске управе, на територији града Ниша.

Набавка број: 000-404-00-00264/2020

04.03.2020. Позив за подношење понуда сеф и образац понуде

Рок за достављање понуда: 09.03.2020. године, до 12.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 16.12.2019. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп магацинског простора у Шапцу, за потребе Пореске управе, Филијале Шабац

Набавка број: НЗНП 000-404-01-05247/2019-0000

16.12.2019. Позив за подношење понуда

16.12.2019. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 23.12.2019. године, до 11.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 09.12.2019. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп магацинског простора у Београду, за потребе Пореске управе, Сектора за материјалне ресурсе, Одељења за поступање са робом

Набавка број: НЗНП 000-404-01-05140/2019-0000

09.12.2019. Позив за подношење понуда

09.12.2019. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 16.12.2019. године, до 11.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 06.12.2019. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп пословног простора у Крагујевцу за потребе Пореске управе, Сектора пореске полиције, Оперативног одељењае Крагујевац, Одсека за оперативни рад Крагујевац

Набавка број: НЗНП 000-404-01-05120/2019-2200

06.12.2019. Позив за подношење понуда

06.12.2019. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 11.12.2019. године, до 12.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 06.12.2019. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп пословног простора у Чачку за потребе Пореске управе, Сектора пореске полиције, Оперативног одељења Крагујевац, Одсека за оперативни рад Чачак

Набавка број: НЗНП 000-404-01-05121/2019-2200

06.12.2019. Позив за подношење понуда

06.12.2019. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 11.12.2019. године, до 12.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 06.12.2019. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп архивског простора у Александровцу за потребе Пореске управе, Филијала Крушевац

Набавка број: НЗНП 000-404-01-05130/2019-2200

06.12.2019. Позив за подношење понуда

06.12.2019. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 11.12.2019. године, до 12.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 28.11.2019. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп затвореног и отвореног  магацинског простора, за потребе Пореске управе, на територији града Ниша.

Набавка број: 000-404-00-05155/2019

28.11.2019. Позив за подношење понуда

28.11.2019. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 13.12.2019. године, до 12.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 23.10.2019. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп пословног простора у Шилову, за потребе Пореске управе

Набавка број: 000-404-00-04912/2019-0000

23.10.2019. Позив за подношење понуда-Шилово

23.10.2019. Конкурсна документација-Шилово

Рок за достављање понуда: 31.10.2019. године, до 11.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 23.10.2019. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп пословног простора у Ранилугу, за потребе Пореске управе

Набавка број: 000-404-00-04913/2019-0000

23.10.2019. Позив за подношење понуда-Ранилуг

23.10.2019. Конкурсна документација-Ранилуг

Рок за достављање понуда: 31.10.2019. године, до 11.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 23.10.2019. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп пословног простора у Грачаници, за потребе Пореске управе

Набавка број: 000-404-00-04914/2019-0000

23.10.2019. Позив за подношење понуда-Грачаница

23.10.2019. Конкурсна документација-Грачаница

Рок за достављање понуда: 31.10.2019. године, до 11.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 11.09.2019. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп пословног простора у површини од 450 метара квадратних у ужем центру Ниша за потребе Пореске управе Филијале Ниш – Одељења за пореску контролу, на период од 12 месеци.

Набавка број: 000-404-01-04685/2019

 11.07.2019.год. Позив за подношење понуда

11.09.2019. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 19.09.2019. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 12.07.2019. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара - закуп магацинског простора ра потребе - Одсека за магацинско пословање (Магацин Крагујевац)

Набавка број: 400-404-01-00108/2019-К0140

12.07.2019.год. Позив за подношење понуда [PDF | 156,0 KB]

12.07.2019.год. Конкурсна документација [PDF | 1.211,8 KB]

Рок за достављање понуда: 18.07.2019. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 02.07.2019. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара - закупа пословног простора У Београду - Земун

Набавка број: НЗНП 000-361-00-000701/2019-0000

02.07.2019. Позив за подношење понуда

02.07.2019. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 08.07.2019. године, до 11.00 часова.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 14.06.2019. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Нови Сад

Набавка добара - закупа пословног простора за потребе Филијале Нови Сад 1

Набавка број: 2/2019

14.06.2019.год. Позив за подношење понуда

14.06.2019.год. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 21.06.2019. године.

 _____________________________________________

Датум објављивања: 05.06.2019. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Набавка добара - закуп пословног простора  за потребе Филијале Нови Пазар - Одсек Турин

Набавка број: 400-404-01-00103/2019-К0138

12.06.2019.год. Позив за подношење понуда

12.06.2019.год. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 18.06.2019. године, до 12.00 часова.

 _____________________________________________

 Датум објављивања: 12.06.2019. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Набавка добара – закуп пословног простора у површини  од 70 до 90 метара квадратних у Трговинско пословном центру „Амбасадор“ у Нишу, за потребе Пореске управе Регионалног одељења за материјалне ресурсе Ниш, на период од 12 месеци.

Набавка број: 500/1/2019

 12.06.2019. Позив за подношење понуда

 12.06.2019. Конкурсна документација 

 Рок за достављање понуда: 17.06.2019. године, до 12.00 часова.

_________________________________________________

Датум објављивања: 07.06.2019. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Набавка добара – закуп затвореног магацинског простора у површини  од 400 до 450 метара квадратних на територији града Ниша а за потребе Пореске управе филијале Ниш на период од 12 месеци.

Набавка број: 500/3/2019

07.06.2019. Позив за подношење понуда

07.06.2019. Конкурсна документација

 Рок за достављање понуда: 17.06.2019. године, до 12.00 часова.

_________________________________________________

Датум објављивања: 06.06.2019. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Нови Сад

Набавка добара – закуп пословног простора у Кикинди, за потребе Пореске управе, Филијала Кикинда.

Набавка број: НЗНП 1/2019

06.06.2019 Позив за подношење понуда

06.06.2019. Конкурсна документација 

Рок за достављање понуда: 13.06.2019. године, до 11.00 часова.

_________________________________________________

Датум објављивања: 05.06.2019. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Набавка добара – закуп пословног простора у површини  од 120 до 150 метара квадратних у ширем центру Врања за потребе Пореске управе филијале Врање на период од 12 месеци.

Набавка број: 500/2/2019

 05.06.2019 Позив за подношење понуда

05.06.2019. Конкурсна документација

 Рок за достављање понуда: 10.06.2019. године, до 12.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 05.06.2019. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Набавка добара - закуп пословног простора  за потребе Филијале Ужице

Набавка број: 400-404-01-00099/2019-К0138

05.06.2019.год. Позив за подношење понуда

05.06.2019.год. Конкурсна документација

  Датум објављивања: 05.06.2019. године

 ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Набавка добара - закуп пословног простора  за потребе Филијале Чачак

Набавка број: 400-404-01-00098/2019-К0138

05.06.2019.год. Конкурсна документација

05.06.2019.год. Позив за подношење понуда

Рок за достављање понуда: 11.06.2019. године, до 12.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 16.05.2019. године

ПОРЕСКА УПРАВА - ЦЕНТРАЛА, Сектор за материјалне ресурсе

Набавка добара – закуп гаражног места у затвореној гаражи у Београду.

16.05.2019. Позив за подношење понуда

16.05.2019. Конкурсна документација

31.05.2019. Одлука о обустави поступка

Рок за достављање понуда: 31.05.2019. године, до 11.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 26.11.2018. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Набавка добара – закуп затвореног и отвореног  магацинског простора, за потребе Пореске управе РO Ниш  на период од 12 месеци.

Набавка број: 500/4/2018

26.11.2018. Оглас за подношење понуда

26.11.2018. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 11.12.2018. године, до 12.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 22.10.2018. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад 2

Набавка добара – закуп пословног простора у Новом Саду, за потребе Пореске управе, Филијала Нови Сад 2.

Набавка број: НЗНП 200/11/2018

22.10.2018. Позив за подношење понуда

22.10.2018. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 08.11.2018. године, до 11.00 часова.

_________________________________________________

Датум објављивања: 22.10.2018. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка добара – закуп магацина за дуван у Новом Саду, за потребе Пореске управе, Регионалног одељења Нови Сад.

Набавка број: НЗНП 200/13/2018

22.10.2018. Позив за подношење понуда

22.10.2018. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 08.11.2018. године, до 11.00 часова.

_________________________________________________

Датум објављивања: 22.10.2018. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка добара – закуп магацина у Зрењанину, за потребе Пореске управе, Регионалног одељења Нови Сад.

Набавка број: НЗНП 200/14/2018

22.10.2018. Позив за подношење понуда

22.10.2018. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 08.11.2018. године, до 11.00 часова.

_________________________________________________

Датум објављивања: 22.10.2018. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка добара – закуп магацинa у Новом Саду за потребе Пореске управе, Регионалног одељења Нови Сад.

Набавка број: НЗНП 200/12/2018

22.10.2018. Позив за подношење понуда

22.10.2018. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 08.11.2018. године, до 11.00 часова.

_________________________________________________

Датум објављивања: 06.09.2018. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Набавка добара – закуп пословног простора, за потребе Пореске управе Филијале Ниш – Одељења за теренску контролу, на период од 12 месеци.

Набавка број: НЗНП 500/3/2018

06.09.2018 Оглас за подношење понуда

06.09.2018 Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 21.09.2018. године, до 12.00 часова.

_________________________________________________

Датум објављивања: 02.08.2018. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Набавка добара – закуп затвореног магацинског простора у површини  од 400 до 450 метара квадратних на територији града Ниша за потребе Пореске управе РО Ниш – Филијале Ниш на период од 12 месеци.

Набавка број: НЗНП 500/2/2018

02.08.2018 Оглас за подношење понуда

02.08.2018 Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 17.08.2018. године, до 12.00 часова.

_________________________________________________

Датум објављивања: 02.07.2018. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Нови Сад

Набавка  добара – закуп гаражних места у Новом Саду за потребе Пореске управе, Регионалног одељења за материјалне ресурсе Нови Сад.

Набавка број: НЗНП 200/7/2018

02.07.2018. Позив за подношење понуда

02.07.2018. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 18.07.2018. године, до 11.00 часова.

_________________________________________________

Датум објављивања: 17.05.2018. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Набавка добара – закуп пословног простора у површини од 70 до 90 метара квадратних у ТПЦ ,,Амбасадор", за потребе Пореске управе Регионалног одељења за материјалне ресурсе Ниш, на период од 12 месеци.

Набавка број: НЗНП 500/1/2018

 17.05.2018. Оглас пословни простор закуп

17.05.2018. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 01.06.2018. године, до 12,00 часова.

__________________________________________________

Датум објављивања: 29.12.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Набавка добара - закуп пословног простора (архива) за потребе Експозитуре Александровац

Набавка број: 400-404-01-00267/2017-Ј4006

29.12.2017.год. Позив закуп Александровац

29.12.2017.год. Конкурсна закуп Александровац

Рок за достављање понуда: 15.01.2018. године. 

 __________________________________________________

Датум објављивања: 27.12.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Набавка добара - закуп пословног простора за потребе Одсека Пореске полиције Чачак

Набавка број: 400-404-01-00260/2017-Ј4006

27.12.2017.год. Позив закуп ПП Чачак

27.12.2017.год. Конкурсна закуп ПП Чачак

Рок за достављање понуда: 12.01.2018. године. 

 __________________________________________________

 

Датум објављивања: 27.12.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Набавка добара - закуп пословног простора за потребе Одсека Пореске полиције Крагујевац

Набавка број: 400-404-01-00259/2017-Ј4006

27.12.2017.год. Позив закуп ПП Крагујевац

27.12.2017.год. Конкурсна закуп ПП Крагујевац

Рок за достављање понуда: 12.01.2018. године. 

 __________________________________________________

Датум објављивања 27.12.2017.године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Набвака добара- закуп магацинског простора за потребе РО Београд филијале Шабац

Набавка број 300-404-01-00229/2017-Ј1005

27.12.2017. Конкурсна документација

27.12.2017. Позив за подношење понуде

Рок за достављање понуде 11.01.2018. године.

___________________________________________________

Датум објављивања: 18.12.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Набавка добара - закуп пословног простора (архиве) за потребе Пореске управе Филијале Параћин

Набавка број: 400-404-01-00214/2017-Ј4006

18.12.2017.ГОД. Позив за подношење понуда

18.12.2017.ГОД. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 29.12.2017. године. 

_____________________________________________

Датум објављивања: 13.12.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Набавка добара – закуп затвореног и отвореног  магацинског простора, за потребе Пореске управе РO Ниш  на период од 12 месеци.

Набавка број: 8/2017

13.12.2017. Оглас за подношење понуда

13.12.2017. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 28.12.2017. године, до 12.00 часова.

_____________________________________________

Датум објављивања: 23.11.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка  добара – закуп магацина за смештај ствари одузетих у поступку пореске контроле за потребе Пореске управе.

Набавка број: 14/2017

23.11.2017. Позив за подношење понуда

23.11.2017. Конкурсна Документација

Рок за достављање понуда: 08.12.2017. године, до 11.00 часова.

_______________________________________________________________

Датум објављивања: 04.09.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Набавка добара –закуп пословног простора, за потребе Пореске управе Филијале Ниш – Одељења за теренску контролу на период од 12 месеци.

Набавка број: 7/2017

04.09.2017. Oглас за подношење понуда

04.09.2017. Конкурсна документација

 Рок за достављање понуда: 19.09.2017. године, до 12,00 часова 

________________________________________

Датум објављивања: 14.08.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Набавка добара - закуп пословног простора (архиве) за потребе Пореске управе Филијале Трстеник

Набавка број: 7Д/2017

17.08.2017.год. Позив за подношење понуда 7Д

14.08.2017.год Конкурсна документација 7Д

Рок за достављање понуда: 29.08.2017. године, до 12,00 часова 

________________________________________

Датум објављивања: 23.06.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Набавка добара –закуп затвореног магацинског простора у површини  од 400 до 450 метара квадратних на територији града Ниша за потребе Пореске управе РО Ниш – Филијале Ниш на период од 12 месеци.

Набавка број: 2/2017

23.06.2017. Oглас за подношење понуда

23.06.2017. Конкурсна документација

 Рок за достављање понуда: 10.07.2017. године, до 12,00 часова 

________________________________________

Датум објављивања: 22.06.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Набавка добара - закуп пословног простора за потребе Пореске управе Експозитуре Тутин

Набавка број: 6Д/2017

22.06.2017.год. Позив за подношење понуда 6Д

22.06.2017.год. Конкурсна документација 6Д

Рок за достављање понуда: 07.07.2017. године, до 12,00 часова 

____________________________________

Датум објављивања: 21.06.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Набавка добара - закуп пословног простора за потребе Пореске управе Филијале Свилајнац

Набавка број: 5Д/2017

21.06.2017.год. Позив за подношење понуда 5Д

21.06.2017.год. Конкурсна документација 5Д

Рок за достављање понуда: 06.07.2017. године, до 12,00 часова 

____________________________________

Датум објављивања: 20.06.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Набавка добара - закуп магацинског простора, за потребе Пореске управе РО Крагујевац

Набавка број: 4Д/2017

20.06.2017.год. Позив за подношење понуда 4Д

20.06.2017.год. Конкурсна документација 4Д

Рок за достављање понуда: 05.07.2017. године, до 12,00 часова

___________________________________

Датум објављивања: 12.06.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка добара - закуп магацинског простора, за потребе Пореске управе, Филијала Темерин

Набавка број: 20/17

12.06.2017. Конкурсна документација

12.06.2017. Позив за подношење понуда

Рок за достављање понуда: 28.06.2017. године, до 11,00 часова

________________________________________

Датум објављивања: 01.06.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка добара - закуп пословног простора у Инђији, за потребе Пореске управе, Филијала Инђија

Набавка број: 19/17

01.06.2017. Конкурсна документација

01.06.2017. Позив за подношење понуде

Рок за достављање понуда: 16.06.2017. године, до 11,00 часова

____________________________________

Датум објављивања: 29.05.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка добара - закуп пословног простора у Инђији, за потребе Пореске управе, Филијала Инђија

Набавка број: 18/17

18 Конкурсна документација

18 Позив за подношење понуде

Рок за достављање понуда: 13.06.2017. године, до 11,00 часова

_____________________________________

Датум објављивања: 18.05.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Набавка добара – закуп пословног простора у површини од 70 до 90 метара квадратних у ТПЦ ,,Амбасадор", за потребе Пореске управе Регионалног одељења за материјалне ресурсе Ниш, на период од 12 месеци.

Набавка број: 1/2017

18.05.2017. Оглас за подношење понуда

18.05.2017. Конкурсна документација

Рок за достављање понуда: 02.06.2017. године, до 12,00 часова.

__________________________________________________

Датум објављивања: 31.03.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Набавка добара – закуп пословног простора за потребе Пореске управе Филијале Ћуприја, редни број: 2Д/2017

31.03.2017.год. Позив за закуп Ћуприја 2Д/2017

31.03.2017.год. Конкурсна за закуп Ћуприја 2Д/2017 

15.05.2017.год. Одлука о обустави поступка 2Д

_______________________________________________________

Датум објављивања: 03.02.2017. године

ПОРЕСКА УПРАВА-Централа

ПОЗИВ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА - консултације на тему израде техничких спецификација за набавку услуге израде дизајна службених униформи за инспекторе Пореске полиције

03.02.2017. Позив потенцијалним понуђачима

________________________________________________________

Датум објављивања: 23.11.2016. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка  добара – закуп пословног простора у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 14, за потребе Пореске управе Филијала Нови Сад 2.

Набавка број: 21/2016

23.11.2016. Позив за подношење понуда

23.11.2016. Конкурсна Документација

Рок за достављање понуда: 08.12.2016. године, до 11,00 часова.

________________________________________________________

Датум објављивања: 07.11.2016. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Набавка услуга – уништење прехрамбених производа са истеклим роком трајања( пшеница, кукуруз, сунцекретова сачма) одузетих у поступку пореске контроле за потребе Пореске управе РО Ниш на период од 12 месеци.

Набавка број: 05/2016

07.11.2016. Позив за подношење понуда

07.11.2016. Конкурсна документација

15.11.2016. Измена конкурсне документације

Рок за достављање понуда: 22.11.2016. године, до 12:00 часова.

________________________________________________________

Датум објављивања: 26.10.2016. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка  добара – закуп магацинског простора за смештај ствари одузетих у поступку пореске контроле за потребе Пореске управе.

Набавка број: 21/2016

26.10.2016. Позив за подношење понуда

26.10.2016. Конкурсна Документација

Рок за достављање понуда: 10.11.2016. године, до 11.00 часова.

_______________________________________________________________

Датум објављивања: 24.10.2016. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка  добара – закуп гаражног простора у Новом Саду, за потребе Пореске управе.

Набавка број: 24/2016

24.10.2016. Позив за подношење понуда

24.10.2016. Конкурсна Документација

Рок за достављање понуда: 08.11.2016. године, до 11.00 часова.

_______________________________________________________________

Датум објављивања: 19.10.2016. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка  добара – закуп магацинског простора у Зрењанину, за смештај ствари одузетих у поступку пореске контроле за потребе Пореске управе.

Набавка број: 22/2016

19.10.2016. Позив за подношење понуда

19.10.2016. Конкурсна Документација

Рок за достављање понуда: 03.11.2016. године, до 11.00 часова.

_______________________________________________________________

Датум објављивања: 18.10.2016. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка  добара – закуп складишта за смештај ствари одузетих у поступку пореске контроле за потребе Пореске управе.

Набавка број: 25/2016

18.10.2016. Позив за подношење понуда

18.10.2016. Конкурсна Документација

Рок за достављање понуда: 02.11.2016. године, до 11.00 часова.

_______________________________________________________________

Датум објављивања: 05.10.2016. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jавна набавка добара – закуп затвореног магацинског простора, за потребе Пореске управе РО Ниш - Филијале Ниш, на период од девет(9) месеци.

Набавка број: 04/2016

05.10.2016. Позив за подношење понуда

05.10.2016. Конкурсна документација

Рок за доставу понуда: 20.10.2016. године до 12,00 часова

______________________________________________________________

Датум објављивања: 28.06.2016. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jавна набавка добара – закуп простора на коме могу бити  смештене 2 цистерне запремине од најмање 15 тона за смештај нафтних деривата, на период до једне године.

Набавка број: 03/2016

28.06.2016. Позив за подношење понуда

28.06.2016. Конкурсна документација

Рок за доставу понуда: 13.07.2016. године до 12,00 часова.

_______________________________________________________________

Датум објављивања: 30.03.2016. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jавна набавка добара – закуп складишног простора за смештај до 20 тона нафтних деривата, на период од једне године.

Набавка број: 02/2016

30.03.2016 Позив за подношење понуда

30.03.2016 Конкурсна документација

Рок за доставу понуда: 14.04.2016. године до 12,00 часова.

_________________________________________________________________

Датум објављивања: 30.03.2016. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jавна набавка добара – закуп складишног простора за смештај до 20 тона нафтних деривата, на период од једне године.

Набавка број: 02/2016

30.03.2016 Позив за подношење понуда

30.03.2016 Конкурсна документација

Рок за доставу понуда: 14.04.2016. године до 12,00 часова.

_____________________________________________________________________

Датум објављивања: 22.03.2016. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка  добара – закуп складишта за смештај архивског материјала за потребе Пореске управе, Филијала Стара Пазова.

Набавка број: 02/2016

 22.03.2016. Позив за подношење понуда

22.03.2016. Конкурсна документација

07.04.2016. Одлука о обустави поступка

Рок за доставу понуда: 06.04.2016. године до 11,00 часова.

_____________________________________________________________________

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jавна набавка добара – закуп пословног простора у површини  од 250 до 300 метара квадратних у центру Града Ниша за потребе Регионалног одељења Пореске полиције Ниш на период од 12 месеци.

Набавка број: 1/2016

03.03.2016 Позив за подношење понуда

03.03.2016 Конкурсна документација

Рок за доставу понуда: 18.03.2016. године до 12.00 часова.

_____________________________________________________________________

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Jавна набавка добара – пословног простора, за потребе Пореске управе Регионалног одељења за материјалне ресурсе Београд, Филијала Младеновац, на период од 12 месеца.

Набавка број: 01/2016

25.01.2016. Позив за подношење понуда

25.01.2016. Конкурсна документација

Рок за доставу понуда: 09.02.2016. године до 11.00 часова.

_____________________________________________________________________

Датум објављивања: 30.12.2015. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка  добара – закуп складишта за смештај архивског материјала за потребе Пореске управе, Филијала Стара Пазова.

Набавка број: 62/2015

30.12.2015. Позив за подношење понуда

30.12.2015. Конкурсна документација

05.02.2016.Одлука о обустави С. Пазова

Рок за доставу понуда: 14.01.2016. године до 11,00 часова.

_____________________________________________________________________

 

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Jавна набавка добара – закуп магацина, за потребе Пореске управе Регионалног одељења за материјалне ресурсе Београд, Филијала Шабац, на период од 24 месеца.

Набавка број: 33/2015

30.12.2015. Позив за подношење понуда

30.12.2015. Конкурсна документација

 Рок за доставу понуда: 14.01.2016. године до 11.00 часова.

_____________________________________________________________________

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jавна набавка добара – закуп пословног простора у површини од 70 до 90 метара квадратних у ТПЦ ,,Амбасадор", за потребе Пореске управе Регионалног одељења за материјалне ресурсе Ниш, на период од 18 месеци.

Набавка број: 3/2015

07.12.2015 Позив за подношење понуда

07.12.2015 Конкурсна документација

Рок за доставу понуда: 22.12.2015. године до 12.00 часова.

_____________________________________________________________________

Датум објављивања: 27.11.2015. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац
Jавна набавка  добара – закуп архивског  простора за потребе Пореске управе Филијале Параћин.

Набавка број: 12Д/2015

27.11.2015. Позив за подношење понуда

27.11.2015. Конкурсна документација

Рок за доставу понуда: 07.12.2015. године до 12.00 часова.

_____________________________________________________________________

Датум објављивања: 27.11.2015. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац
Jавна набавка  добара – закуп пословног простора за потребе Одсека Пореске полиције Чачак.

Набавка број: 10Д/2015

27.11.2015. Позив за подношење понуда

27.11.2015. Конкурсна документација

Рок за доставу понуда: 07.12.2015. године до 12.00 часова.

_____________________________________________________________________

Датум објављивања: 24.11.2015. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац
Jавна набавка  добара – закуп архивског простора за потребе Пореске управе
Експозитуре Александровац.

Набавка број: 13Д/2015

24.11.2015. Позив за подношење понуда 13д

24.11.2015. Конкурсна документација 13Д

Рок за доставу понуда: 03.12.2015. године до 12.00 часова. ________________________________________________________________________________

Датум објављивања: 23.11.2015. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jавна набавка добара – закуп магацинског простора затвореног и отвореног, који мора бити на једном месту, тј. истој локацији, за потребе Пореске управе Регионалног одељења за материјалне ресурсе Ниш са припадајућим филијалама и експозитурама, на период од две године.

Набавка број: 2/2015

23.11.2015. Позив за подношење понуда

23.11.2015. Конкурсна документација

 Рок за доставу понуда: 08.12.2015. године до 12.00 часова.

________________________________________________________________________________

 Датум објављивања: 23.11.2015. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Крагујевац

Jавна набавка  добара – закуп пословног простора за потребе Пореске управе Регионалног одељења за материјалне ресурсе Крагујевац.

Набавка број: 11Д/2015

 23.11.2015.год. Позив закуп ПП Крагујевац

23.11.2015.год. Конкурсна закуп ПП Крагујевац

Рок за доставу понуда: 03.12.2015. године до 12.00 часова.

_____________________________________________________________________

Датум објављивања: 19.11.2015. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Ниш

Jавна набавка  добара – закуп пословног простора за потребе Пореске управе Регионалног одељења за материјалне ресурсе Ниш за потребе експозитуре Нишка Бања на период од 18 месеци.

Набавка број: 1/2015

19.11.2015 Позив за подношење понуда

19.11.2015 Конкурсна документација

Рок за доставу понуда: 04.12.2015. године до 12.00 часова.

_____________________________________________________________________

Датум објављивања: 16.10.2015. године

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Нови Сад

Набавка  добара – закуп складишта за смештај ствари одузетих у поступку пореске контроле за потребе Пореске управе.

Набавка број: 58/2015

16.10.2015. Позив за подношење понуда-закуп складишта

Конкурсна Документација

Рок за доставу понуда: 23.10.2015. године до 11.00 часова.

23.06.2017. Конкурсна документација [PDF | 1.089,6 KB]

_____________________________________________________________________