Порески календар

сеп 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    еФискализација    Регистар одобрених елемената електронског фискалног уређаја

Регистар одобрених елемената електронског фискалног уређаја

На овоj страници можете извршити претрагу и увид у Регистар одобрених елемената електронског фискалног уређаја, који Пореска управа води у складу са Уредбом о облику и садржају регистра елемената електронских фискалних уређаја, врстама електронских фискалних уређаја, начину њиховог коришћења и одобравања, аутоматској обустави рада електронског фискалног уређаја, појединостима алтернативног приступа сталној интернет вези и начину увида у податке достављене Пореској управи („Службени гласник РС“, број 32/21)

Напомена: Приликом избора ЕСИР-а обратити пажњу на компатибилност са Виртуелним или Локалним ПФР-ом. Компатибилност подразумева да се ЕФУ компоненте могу међусобно повезати и издати фискални рачун у складу са законом. Препоручујемо да пре набавке ЕФУ, од добављача захтевате демонстрацију истог а скенирањем QR кода на било ком издатом фискалном или нефискалном исечку можете закључити да ли међусобно повезане компоненте функционишу на очекивани начин.

Претрага Регистра одобрених ЕФУ:

Регистар одобрених елемената ЕФУ:

R. br. Тип ЕФУ Назив ЕФУ Верзија ИБ елемента ЕФУ Назив и адреса подносиоца захтева/добављача ПИБ и Матични број Број и датум решења о одобрењу Број и датум решења о укидању одобрења Врста одобрења
1 ЕСИР Fis4Pos 21 1.1 126 DARIA MEMIŠ PR TRGOVINA NA VELIKO INFORMACIONO KOMUNIKACIONOM OPREMOM BEOGRAD
Динарска 14, Београд-Савски Венац
107862766
63044342
000-092-00-00373/2021-0000
29.10.2021.

Преносиво
(Напредни)
2 ЛПФР Int Raster Win LPFR 1.0 95 INT RASTER PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO BEOGRAD - ČUKARICA
Тоше Јовановића 11, Београд-Чукарица
103198263
17521926
000-092-00-00371/2021-0000
29.10.2021.

Преносиво
3 ЕСИР TiMKasa 2.0.0.0 9 TIM CODE-POSLOVNI SOFTVER d.o.o. Beograd-Grocka
Мокролушка 24/2, Калуђерица, Београд-Гроцка
110108701
21299235
000-092-00-00372/2021-0000
29.10.2021.

Преносиво
(Напредни)
4 ЕСИР PENpos-EV1 1.1 135 PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE DIGIT GROUP DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (ČUKARICA)
Јабланичка 27, Београд, Чукарица
102786854
17464388
000-092-00-00377/2021-0000
04.11.2021.

Преносиво
(Напредни)
5 ЛПФР TiMProcesor 1.0.0.0 10 TIM CODE-POSLOVNI SOFTVER d.o.o. Beograd-Grocka
Мокролушка 24/2, Калуђерица, Београд
110108701
21299235
000-092-00-00378/2021-0000
04.11.2021.

Преносиво
6 ЕСИР Sparkom VP 1.0 72 СВЕТЛАНА ЛАЗИЋ ПР ПРОИЗВОДНА РАДЊА SPARKOM ЛАЗАРИЦА
Читлучка 10а, Лазарица, Крушевац
108130752
63237256
000-092-00-00384/2021-0000
08.11.2021.

Преносиво
(Напредни)
7 ЛПФР HCP – LPFR W 1.15 127 PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I USLUGE HCP DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC)
Наке Спасић 1, Београд, Савски Венац
103790096
20022191
000-092-00-00394/2021-0000
10.11.2021.

Преносиво
8 ЕСИР REAL CODE Online Kasa 1.01 59 SLAVICA NOVAKOVIĆ PR AGENCIJA ZA INFORMATIČKI INŽENJERING REAL CODE SMEDEREVO
Иве Андрића 10, Смедерево
109624609
64313134
000-092-00-00390/2021-0000
12.11.2021.

Преносиво
(Основни)
9 ЕСИР HOPS POSv3 3.0 155 KNJIGOVODSTVENA INFORMATIČKA AGENCIJA HARD OFFICE DUŠKO RADOJČIN PR ZRENJANIN
Царице Милице 1, Зрењанин
100909061
54154275
000-092-00-00396/2021-0000
12.11.2021.

Преносиво
(Напредни)
10 ЛПФР DG-LPFR 1.0 25 PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE DIGIT GROUP DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (ČUKARICA)
Јабланичка 27, Београд, Чукарица
102786854
17464388
000-092-00-00391/2021-0000
12.11.2021.

Преносиво
11 ЛПФР L-PFR+ 1.0.0 122 2D SOFT PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU INFORMACIONE TEHNOLOGIJE PROMET I USLUGE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD
Народног фронта 21, Нови Сад
101647464
08745838
000-092-00-00393/2021-0000
12.11.2021.

Преносиво
12 ЕСИР SKY POS esir osnovni 9 145 NAV SOFT DOO ZA INFORMATIČKE USLUGE PETROVARADIN
Округићева 17/16, Петроварадин, Нови Сад
106516156
20619988
000-092-00-00404/2021-0000
18.11.2021.

Преносиво
(Основни)
13 ЛПФР myLPFR 1.0.0 164 MYOFFICE DOO PANČEVO
Краља Милана Обреновића 3/28, Панчево
104678342
20206772
000-092-00-00405/2021-0000
23.11.2021.

Преносиво
14 ЕСИР DG-Esir 1.0 24 PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE DIGIT GROUP DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (ČUKARICA)
Јабланичка 27, Београд, Чукарица
102786854
17464388
000-092-00-00410/2021-0000
26.11.2021.

Преносиво
(Напредни)
15 ЕСИР .Orfej2022 21.11.1.0 173 ŠTURKOMERC-PETROLSOFT ING DOO BEOGRAD(RAKOVICA)
ПАТРИЈАРХА ДИМИТРИЈА 12и, Београд, Раковица
102065539
07697180
000-092-00-00412/2021-0000
26.11.2021

Преносиво
(Основни)
16 ЕСИР Europos ESIR 1.0.0.1 175 DRUŠTVO ZA KONSALTING INŽENJERING I ZASTUPANJE U OBLASTI INFORMATIČKIH I KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA EUROPOS AD BEOGRAD
Булевар Уметности 27, Београд, Нови Београд
100008800
06538088
000-092-00-00414/2021-0000
26.11.2021.

Преносиво
(Напредни)
17 ЕСИР AbacusNET V1.1 136 SHROOMS SOFT DOO OBRENOVAC
Милоша Обреновића 7 б, Обреновац
104219753
20110074
000-092-00-00413/2021-0000
29.11.2021.

Преносиво
(Напредни)
18 ЕСИР FMT Fiscal - ESIR 1.0 165 FLEET MANAGEMENT TEAM d.o.o. Beograd
Булевар Михаила Пупина 165Д, Београд, Нови Београд
112121608
21611158
000-092-00-00403/2021-0000
30.11.2021.

Преносиво
(Основни)
19 ЕСИР TokyoPOS 4.00 181 VLADAN IMPERL PR AGENCIJA ZA PRUŽANJE SAVETA I IZRADU KOMPJUTERSKIH PROGRAMA BEOGRAD
Баштованска 55б, Београд, Вождовац
110771279
64991353
000-092-00-00417/2021-0000
01.12.2021.

Преносиво
(Основни)
20 ЕСИР TMaster 2.0 208 5.COM DOO BEOGRAD (RAKOVICA)
Маричка 22, Београд, Раковица
105917685
20489197
000-092-00-00423/2021-0000
02.12.2021.

Преносиво
(Основни)
21 ЕСИР PRO4ESIR 01.01.2022. 204 ZANATSKA RADNJA PROREG DRLJAN VELJKO PREDUZETNIK RUMA
Тивол 3/1, Рума
101915580
55541809
000-092-00-00424/2021-0000
03.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
22 ЕСИР BELATRIX POS2 1.0.0 163 BELATRIX doo Beograd-Vračar
Крунска 47А/16
107892202
20891335
00-092-00-00427/2021-0000
03.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
23 ЕСИР DP-25 POS 1.0 129 INT RASTER PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO BEOGRAD – ČUKARICA
Тоше Јовановића 11, Београд, Чукарица
103198263
17521926
000-092-00-00425/2021-0000
03.12.2021.

Преносиво
(Основни)
24 ЛПФР DP-25 LPFR 1.0 118 INT RASTER PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I ULUGE DOO BEOGRAD-ČUKARICA
Тоше Јовановића 11, Београд, Чукарица
103198263
17521926
000-092-00-00426/2021-0000
03.12.2021.

Преносиво
25 ЕСИР MALOPRODAJA NEV SOFT GORNJI MILANOVAC VFP9 2021 93 BIRO NEV SOFT NEBOJŠA DUGIĆ PREDUZETNIK GORNJI MILANOVAC
Хајдук Вељка Петровића 21, Горњи Милановац
103003340
55928436
000-092-00-00428/2021-0000
03.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
26 ЕСИР XBLAG 1.0 201 RCL SYST PROGRAMSKA OPREMA I KOMPJUTERI DOO, BEOGRAD
Пивљанина Баја 75 а, Савски Венац
103627825
17591444
000-092-00-00433/2021-0000
06.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
27 ЕСИР BMaster 2.0 230 5.COM DOO BEOGRAD (RAKOVICA)
Маричка 22, Београд, Раковица
105917685
20489197
000-092-00-00436/2021-0000
07.12.2021.

Преносиво
(Основни)
28 ЛПФР Octopos LPFR 1 106 FUSION ITS DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC)
Војводе Степе 101/8, Београд, Вождовац
105837507
20473169
000-092-00-00392/2021-0000
08.12.2021.

Преносиво
29 ЕСИР minESIR-ORION 21.5.44 190 SZTR ORION COMPUTERS ERNE PAP PR BEČEJ
Синђелићева 84а, Бечеј
100329544
50885810
000-092-00-00445/2021-0000
09.12.2021.

Непреносиво
30 ЕСИР WP-50 POS 1.0 248 INT RASTER PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I ULUGE DOO BEOGRAD-ČUKARICA
Тоше Јовановића 11, Београд, Чукарица
103198263
17521926
000-092-00-00447/2021-0000
09.12.2021.

Преносиво
(Основни)
31 ЛПФР Europos-PFR 1.0 33 DRUŠTVO ZA KONSALTING INŽENJERING I ZASTUPANJE U OBLASTI INFORMATIČKIH I KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA EUROPOS AD BEOGRAD
Булевар Уметности 27, Београд, Нови Београд
100008800
06538088
000-090-00-00162/2021-0000
09.12.2021.

Преносиво
32 ЛПФР GALEB N910PRO LPFR 1.0 244 GALEB ELECTRONICS DOO ŠABAC
Поцерска 111, Шабац
108561448
21024040
000-092-00-00439/2021-0000
09.12.2021.

Преносиво
33 ЕСИР GALEB N910PRO ESIR 1.0 245 GALEB ELECTRONICS DOO ŠABAC
Поцерска 111, Шабац
108561448
21024040
000-092-00-00438/2021-0000
09.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
34 ЕСИР DP-150 POS 1.0 246 INT RASTER PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO BEOGRAD – ČUKARICA
Тоше Јовановића 11, Београд, Чукарица
103198263
17521926
000-092-00-00448/2021-0000
09.12.2021.

Преносиво
(Основни)
35 ЕСИР mojakasa.rs 2021-11-30 226 MOJA KASA DOO BEOGRAD-VOŽDOVAC
Капетана Миодрага Милетића 2б
112696424
21721247
000-092-00-00446/2021-0000
09.12.2021.

Преносиво
(Основни)
36 ЛПФР DP-150 LPFR 1.0 247 INT RASTER PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO BEOGRAD – ČUKARICA
Тоше Јовановића 11, Београд, Чукарица
103198263
17521926
000-092-00-00452/2021-0000
10.12.2021.

Преносиво
37 ЛПФР WP-50 LPFR 1.0 249 INT RASTER PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I ULUGE DOO BEOGRAD-ČUKARICA
Тоше Јовановића 11, Београд, Чукарица
103198263
17521926
000-092-00-00453/2021-0000
10.12.2021.

Преносиво
38 ЕСИР SKY POS 90 237 NAV SOFT DOO ZA INFORMATIČKE USLUGE PETROVARADIN
Округићева 17/16, Петроварадин, Нови Сад
106516156
20619988
000-092-00-00457/2021-0000
14.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
39 ЛПФР PENprocessor 1.0 151 PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE DIGIT GROUP DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (ČUKARICA)
Јабланичка 27, Београд, Чукарица
102786854
17464388
000-092-00-00458/2021-0000
15.12.2021.

Преносиво
40 ЕСИР BizniSoft e1.0 220 DP PRODUCTS PREDUZEĆE ZA POSLOVE U OBLASTI INFORMATIKE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD (VRAČAR)
Његошева 19, Београд, Врачар
101149299
06037402
000-092-00-00459/2021-0000
15.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
41 ЛПФР FMT Fiscal - L-PFR 1.0 198 FLEET MANAGEMENT TEAM d.o.o. Beograd
Булевар Михаила Пупина 165Д, Београд, Нови Београд
112121608
21611158
000-092-00-00456/2021-0000
15.12.2021.

Преносиво
42 ЕСИР BIS Kasa e-fiskal 177 PROIZVODNO PROMETNO DRUŠTVO BIS DOO BEOGRAD (ZVEZDARA)
10 авијатичара 1/3, Београд, Звездара
100030705
07461151
000-092-00-00464/2021-0000
16.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
43 ЕСИР e-kasa 1.0.0.1 235 ĐORĐE MARAVIĆ PR AGENCIJA ZA INFORMATIČKE USLUGE PC SOFT LOZNICA
Ђурић Луке 26, Лозница
107888062
63063258
000-092-00-00465/2021-0000
16.12.2021.

Преносиво
(Основни)
44 ЕСИР ITSmart ESIR 1.0.0.1 137 DANILO BOKIĆ PR RAČUNARSKO PROGRAMIRANJE ITSMART 02 RUMA
Николе Тесле 80, Рума
110396273
64844598
000-092-00-00467/2021-0000
16.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
45 ЛПФР TiMProcesor 3 281 TIM CODE-POSLOVNI SOFTVER d.o.o. Beograd-Grocka
Мокролушка 24/2, Калуђерица, Београд
110108701
21299235
000-092-00-00466/2021-0000
16.12.2021.

Преносиво
46 ЕСИР Maloprodaja ESIR MP 3.0.1 221 RAJOVIĆ ZORAN PR AGENCIJA ZA PRUŽANJE KOMPJUTERSKIH USLUGA 013 SOFT BAVANIŠTE
Двадесетдеветог Новембра 16, Ковин, Баваниште
103590529
56680845
000-092-00-00469/2021-0000
16.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
47 ЕСИР FIS4WEB 21 10.1 250 DARIA MEMIŠ PR TRGOVINA NA VELIKO INFORMACIONO KOMUNIKACIONOM OPREMOM BEOGRAD
Динарска 14, Београд
107862766
63044342
000-092-00-00460/2021-0000
16.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
48 ЛПФР ZetaCube PFR 1.0.0.0 187 PREDUZEĆE ZA INŽENJERING, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE ZETA SYSTEM DOO, BEOGRAD (VRAČAR)
Голсвордијева 1, Београд, Врачар
102054577
06967361
000-092-00-00468/2021-0000
17.12.2021.

Преносиво
49 ЕСИР TiMKasa 3 284 TIM CODE-POSLOVNI SOFTVER d.o.o. Beograd-Grocka
Мокролушка 24/2, Калуђерица, Београд
110108701
21299235
000-092-00-00471/2021-0000
17.12.2021.

Преносиво
(Напредни)
50 ЕСИР ePOS 1.0.0.0 257 PREDUZEĆE ZA INŽENJERING, UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU I USLUGE ZETA SYSTEM DOO, BEOGRAD (VRAČAR)
Голсвордијева 1, Београд, Врачар
102054577
06967361
000-092-00-00470/2021-0000
17.12.2021.

Преносиво
(Основни)