На дан 25.06.2024. године
08:00
14:00
20:00
Укупан број регистрованих налога
536.043
536.185
Укупан број послатих рачуна
96.577.360
96.760.309
Укупан број јединствених кодова
116.328.289
116.552.254
На дан 25.06.2024. године
08:00
Укупно налога
536.043
Укупно рачуна
96.577.360
Укупно кодова
116.328.289
14:00
Укупно налога
536.185
Укупно рачуна
96.760.309
Укупно кодова
116.552.254
20:00
Укупно налога
Укупно рачуна
Укупно кодова