На дан 13.04.2024. године
08:00
14:00
20:00
Укупан број регистрованих налога
200.882
207.448
213.211
Укупан број послатих рачуна
4.980.464
5.400.774
5.807.176
Укупан број јединствених кодова
6.190.610
6.707.047
7.205.938
На дан 13.04.2024. године
08:00
Укупно налога
200.882
Укупно рачуна
4.980.464
Укупно кодова
6.190.610
14:00
Укупно налога
207.448
Укупно рачуна
5.400.774
Укупно кодова
6.707.047
20:00
Укупно налога
213.211
Укупно рачуна
5.807.176
Укупно кодова
7.205.938