Порески календар

сеп 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Актуелности    Питања за пореске обвезнике

Питања за пореске обвезнике

ОВДЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ АНКЕТУ

Поштовани,

Замолили бисмо Вас да одвојите неколико минута и попуните ову анкету која има за циљ унапређење  функционисања  Пореске управе. Попуњену анкету пошаљите на адресу press@purs.gov.rs

 1. Статус анкетираних:

Запослен

 

Незапослен

 

Пензионер

 

Самостални радник

 

Књиговођа који заступа пореског обвезника

 

Остало

 

 

 2. Старосна структура анкетираних:

19 или мање

 

20-39

 

40-65

 

65 и више

 

 

3. Који од наведених извора информација користите да бисте се информисали о Вашим правима и обавезама према Пореској управи Републике Србије?

Службеник Пореске управе

 

Веб сајт Пореске управе

 

Порески саветник, односно књиговођа

 

Стручни семинари

 

Друштвене мреже

 

ТВ, радио, новине

 

Остало

 

 

 4. Који начин комуникације са Пореском управом Вам је најпогоднији?

Телефон

 

Е-пошта/ Писмо

 

Друштвене мреже

 

Веб сајт Пореске управе

 

Посета Пореској управи

 

 

5. Да ли сте икада позвали телефоном Контакт центар Пореске управе?

ДА

 

НЕ

 

 

6. Да ли се слажете са тврдњом да је радник Контакт центра Пореске управе са којим сте били у контакту био љубазан и услужан приликом давања одговора на Ваше питање ?

Слажем се

 

Делимично се слажем

 

Делимично се не слажем

 

Не слажем се

 

 

7. Да ли се слажете са тврдњом да је радник Контакт центра Пореске управе пружио конкретан и потпун одговор?

Слажем се

 

Делимично се слажем

 

Делимично се не слажем

 

Не слажем се

 

 

 8. Уопштено говорећи,  да ли сте задовољни услугама које Вам је пружио Контакт центар?

Задовољан сам

 

Делимично сам задовољан

 

Нисам задовољан

 

 

 9. Да ли сте икада контактирали Пореску управу путем е-поште?

ДА

 

НЕ

 

 

10. Да ли сте икада контактирали  Пореску управу попуњавањем апликације „Поставите питање“, која се налази на Веб сајту Пореске управе?

ДА

 

НЕ

 

 

11. Да ли сте икада контактирали Пореску управу путем редовне поште?

ДА

 

НЕ

 

 

12. Да ли сте икада контактирали Пореску управу путем друштвених мрежа?

ДА

 

НЕ

 

 

13. Да ли сте задовољни брзином добијеног одговора ?

ДА

 

НЕ

 

                 Коментар: ________________________________________________________


14. Да ли се слажете са тврдњом да је одговор који сте добили био конкретан? 

Слажем се

 

Делимично се слажем

 

Делимично се не слажем

 

Не слажем се

 

                 Коментар: ________________________________________________________

 

15. Да ли користите Веб сајт Пореске управе?

ДА

НЕ

 

16. Да ли се слажете са тврдњом да су информације на сајту Пореске управе редовно ажуриране?

Слажем се

 

Делимично се слажем

 

Делимично се не слажем

 

Не слажем се

 

Немам мишљење

 

 

17. Колико сте упознати са електронским пословањем Пореске управе?

Упознат сам

 

Делимично сам упознат

 

Нисам упознат

 

 

18. Да ли сте оспособљени (информатички и кадровски) за предају пореских пријава електронским путем и сматрате ли да то представља уштеду Вашег времена и новца?

ДА

Делимично

НЕ

 

 

 


19. Да ли сте задовољни функционисањем портала е-порези?

ДА

Делимично

НЕ

 

20. Колико често одлазите у Пореску управу?

Ретко

 

Свакодневно

 

1-2 недељно

 

Пар пута месечно

 

Пар пута годишње

 

 

21. Да ли се слажете са тврдњом да је службеник Пореске управе са којим сте били у контакту био љубазан и услужан приликом давања одговора на Ваше питање ?

Слажем се

 

Делимично се слажем

 

Делимично се не слажем

 

Не слажем се

 

Немам мишљење

 

 

22. Да ли се слажете са тврдњом да је службеник Пореске управе пружио конкретан и потпун одговор?

Слажем се

 

Делимично се слажем

 

Делимично се не слажем

 

Не слажем се

 

Немам мишљење

 

 

23. Уопштено говорећи, да ли сте задовољни организацијом рада у Пореској управи?

Задовољан сам

 

Делимично сам задовољан

 

Нисам задовољан

 

 

 24. Примедбе, сугестије, коментари:

 

 

 

Хвала Вам на сарадњи!