Порески календар

јун 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Министар Мали: Заједничким снагама штитимо економске интересе Србије

Министар Мали: Заједничким снагама штитимо економске интересе Србије

штампај

20. 05. 2021.

Министар финансија Синиша Мали одржао је данас заједнички колегијум са Пореском управом и са Управом царина, које су у саставу Министарства финансија и том приликом потврдио решеност  да заједничким снагама поменуте институције раде како би заштитиле економске интересе Републике Србије.

Мали је истакао да је реч о кључним институцијама, које су протеклих година прошле кроз важне промене, с обзиром на то да је у Пореској управи у току озбиљан процес реформе и трансформације, као и да ће Управа царина додатно бити модернизована, са савременим ИТ системима.

„Управа царина и Пореска управа су две најважније управе у оквиру Министарства финансија када је реч о приходима у буџет и важно је да оне буду потпуно модернизоване, међусобно координисане и да на тај начин заједно раде како би допринеле стабилности јавних прихода и још бољем стању наше економије. Запослени у овим управама раде изузетно тежак посао и утичу на увођење реда и на боље приходе у буџету. Зато желим да похвалим њихов рад, који је све ефикаснији из године у годину. Радује ме и што ћемо у наредних неколико недеља поставити камен темељац за нову зграду Пореске управе која ће се налазити у Земуну“ – рекао је Мали и додао да је за функционисање ових управа важан добар регулаторни оквир, те да је у том смислу значајно  што су усвојени нови Закон о е – фактурама и Закон о фискализацији.

У циљу још боље сарадње, директори Пореске управе и Управе царина Бранко Радујко и Драгана Марковић током марта 2021. године потписали су Споразум о међусобној сарадњи, којим су препознате кључне улоге обе управе у остваривању стратешких циљева Министарства финасија.

„Споразумом су дефинисани правци даље међусобне сарадње како би се  заједничким радом постигли што бољи резултати, а у складу са надлежностима и овлашћењима која има свака институција. Конкретно, будућа сарадња ће се одвијати у правцу интензивне међусобне размене информација у циљу унапређења пореског и царинског поступка и ефикасније борбе против пореских превара, затим кроз узајамно пружање помоћи у превенцији и истрази кршења пореских и царинских прописа као и размени искустава и добре праксе. Одржавањем заједничких радних састанака на високом нивоу потврђујемо спремност и одлучност да договорено реализујемо на најбољи могући начин и у примереним роковима – нагласила је директорка Пореске управе Драгана Марковић.

Директори управа су јединствени у ставу да је заузимање заједничке позиције од највећег значаја у суочавању са бројним покушајима злоупотреба када је избегавање обавеза према држави у питању.

''Јачање оперативне сарадње и размена информација између Пореске управе и Управе царина од изузетне је важности за фискалне, финансијске и економске интересе Републике Србије и њених грађана. Заједно обезбеђујемо грађанима и привреди ефикаснији сервис и заједно се боримо против сиве економије. То су наши задаци, на њима ћемо истрајати и од посебног нам је значаја конкретна и снажна подршка коју смо за то данас добили од министра финансија и његовог тима“ нагласио је директор Управе царина Бранко Радујко.

С обзиром на то да борба против сиве економије подразумева и активно учешће грађана, учесници састанка су се сагласили да је неопходно наставити са акцијама подизања свести о последицама кршења пореских и царинских прописа у циљу ефикасније наплате буџетских прихода, што је новац свих грађана Србије.