На дан 19.05.2024. године
08:00
14:00
20:00
Укупан број регистрованих налога
461.841
463.835
Укупан број послатих рачуна
56.543.305
57.032.651
Укупан број јединствених кодова
68.083.289
68.678.530
На дан 19.05.2024. године
08:00
Укупно налога
461.841
Укупно рачуна
56.543.305
Укупно кодова
68.083.289
14:00
Укупно налога
463.835
Укупно рачуна
57.032.651
Укупно кодова
68.678.530
20:00
Укупно налога
Укупно рачуна
Укупно кодова