Порески календар

нов 2021

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Фискализација    еФискализација    Регистар одобрених елемената електронског фискалног уређаја

Регистар одобрених елемената електронског фискалног уређаја

На овоj страници можете извршити претрагу и увид у Регистар одобрених елемената електронског фискалног уређаја, који Пореска управа води у складу са Уредбом о облику и садржају регистра елемената електронских фискалних уређаја, врстама електронских фискалних уређаја, начину њиховог коришћења и одобравања, аутоматској обустави рада електронског фискалног уређаја, појединостима алтернативног приступа сталној интернет вези и начину увида у податке достављене Пореској управи („Службени гласник РС“, број 32/21)

Напомена: Приликом избора ЕСИР-а обратити пажњу на компатибилност са Виртуелним или Локалним ПФР-ом. Компатибилност подразумева да се ЕФУ компоненте могу међусобно повезати и издати фискални рачун у складу са законом. Препоручујемо да пре набавке ЕФУ, од добављача захтевате демонстрацију истог а скенирањем QR кода на било ком издатом фискалном или нефискалном исечку можете закључити да ли међусобно повезане компоненте функционишу на очекивани начин.

Претрага Регистра одобрених ЕФУ:

Регистар одобрених елемената ЕФУ:

Тип ЕФУ Назив ЕФУ Верзија ИБ елемента ЕФУ Назив и адреса подносиоца захтева/добављача ПИБ и Матични број Број и датум решења о одобрењу Број и датум решења о укидању одобрења Врста одобрења
ЕСИР Fis4Pos 21 1.1 126 DARIA MEMIŠ PR TRGOVINA NA VELIKO INFORMACIONO KOMUNIKACIONOM OPREMOM BEOGRAD
Динарска 14, Београд-Савски Венац
107862766
63044342
000-092-00-00373/2021-0000
29.10.2021.

Преносиво
(Напредни)
ЛПФР Int Raster Win LPFR 1.0 95 INT RASTER PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE DOO BEOGRAD - ČUKARICA
Тоше Јовановића 11, Београд-Чукарица
103198263
17521926
000-092-00-00371/2021-0000
29.10.2021.

Преносиво
ЕСИР TiMKasa 2.0.0.0 9 TIM CODE-POSLOVNI SOFTVER d.o.o. Beograd-Grocka
Мокролушка 24/2, Калуђерица, Београд-Гроцка
110108701
21299235
000-092-00-00372/2021-0000
29.10.2021.

Преносиво
(Напредни)
ЕСИР PENpos-EV1 1.1 135 PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE DIGIT GROUP DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (ČUKARICA)
Јабланичка 27, Београд, Чукарица
102786854
17464388
000-092-00-00377/2021-0000
04.11.2021.

Преносиво
(Напредни)
ЛПФР TiMProcesor 1.0.0.0 10 TIM CODE-POSLOVNI SOFTVER d.o.o. Beograd-Grocka
Мокролушка 24/2, Калуђерица, Београд
110108701
21299235
000-092-00-00378/2021-0000
04.11.2021.

Преносиво
ЕСИР Sparkom VP 1.0 72 СВЕТЛАНА ЛАЗИЋ ПР ПРОИЗВОДНА РАДЊА SPARKOM ЛАЗАРИЦА
Читлучка 10а, Лазарица, Крушевац
108130752
63237256
000-092-00-00384/2021-0000
08.11.2021

Преносиво
(Напредни)
ЛПФР HCP – LPFR W 1.15 127 PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I USLUGE HCP DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC)
Наке Спасић 1, Београд, Савски Венац
103790096
20022191
000-092-00-00394/2021-0000
10.11.2021

Преносиво
ЕСИР REAL CODE Online Kasa 1.01 59 SLAVICA NOVAKOVIĆ PR AGENCIJA ZA INFORMATIČKI INŽENJERING REAL CODE SMEDEREVO
Иве Андрића 10, Смедерево
109624609
64313134
000-092-00-00390/2021-0000
12.11.2021

Преносиво
(Основни)
ЕСИР HOPS POSv3 3.0 155 KNJIGOVODSTVENA INFORMATIČKA AGENCIJA HARD OFFICE DUŠKO RADOJČIN PR ZRENJANIN
Царице Милице 1, Зрењанин
100909061
54154275
000-092-00-00396/2021-0000
12.11.2021

Преносиво
(Напредни)
ЛПФР DG-LPFR 1.0 25 PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE DIGIT GROUP DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (ČUKARICA)
Јабланичка 27, Београд, Чукарица
102786854
17464388
000-092-00-00391/2021-0000
12.11.2021

Преносиво
ЛПФР L-PFR+ 1.0.0 122 2D SOFT PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU INFORMACIONE TEHNOLOGIJE PROMET I USLUGE DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD
Народног фронта 21, Нови Сад
101647464
08745838
000-092-00-00393/2021-0000
12.11.2021

Преносиво
ЕСИР SKY POS esir osnovni 9 145 NAV SOFT DOO ZA INFORMATIČKE USLUGE PETROVARADIN
Округићева 17/16, Петроварадин, Нови Сад
106516156
20619988
000-092-00-00404/2021-0000
18.11.2021

Преносиво
(Основни)
ЛПФР myLPFR 1.0.0 164 MYOFFICE DOO PANČEVO
Краља Милана Обреновића 3/28, Панчево
104678342
20206772
000-092-00-00405/2021-0000
23.11.2021

Преносиво
ЕСИР DG-Esir 1.0 24 PREDUZEĆE ZA PROMET I USLUGE DIGIT GROUP DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, BEOGRAD (ČUKARICA)
Јабланичка 27, Београд, Чукарица
102786854
17464388
000-092-00-00410/2021-0000
26.11.2021

Преносиво
(Напредни)
ЕСИР .Orfej2022 21.11.1.0 173 ŠTURKOMERC-PETROLSOFT ING DOO BEOGRAD(RAKOVICA)
ПАТРИЈАРХА ДИМИТРИЈА 12и, Београд, Раковица
102065539
07697180
000-092-00-00412/2021-0000
26.11.2021

Преносиво
(Основни)
ЕСИР Europos ESIR 1.0.0.1 175 DRUŠTVO ZA KONSALTING INŽENJERING I ZASTUPANJE U OBLASTI INFORMATIČKIH I KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA EUROPOS AD BEOGRAD
Булевар Уметности 27, Београд, Нови Београд
100008800
06538088
000-092-00-00414/2021-0000
26.11.2021

Преносиво
(Напредни)
ЕСИР AbacusNET V1.1 136 SHROOMS SOFT DOO OBRENOVAC
Милоша Обреновића 7 б, Обреновац
104219753
20110074
000-092-00-00413/2021-0000
29.11.2021.

Преносиво
(Напредни)