Порески календар

јан 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Први порезник Србије даје оставку?

Први порезник Србије даје оставку?

штампај

30. 07. 2013.

Извор: Б92, Танјуг Србија | понедељак 29.07.2013. | 17:00

Београд -- Директор Пореске управе Иван Симич демантовао је да избегава плаћање било ког пореза, и истовремено је Влади Србије ставио на располагање свој мандат.

Како је Симич нагласио то је урацио из моралних разлога.

"Молим Вас да ви, као влада, одлучите да ли и даље могу да обављам ову функцију, јер не желим да радим у атмосфери таблоидних притисака и лажи који су, претпостављам, последица једнаког третмана свих пореских обвезника посебно када је реч о блокадама рачуна због неизмирених обавеза", навео је он у писму које је данас пре подне упутио влади.

Симич је на конференцији за новинаре најавио да ће поднети градјанску тужбу против листа "Ало", због текста у коме тај лист тврди да је Симич признао да избегава плаћање пореза.

Симич је изразио сумњу да је један од разлога зашто су такви наводи сада објављени и чињеница да почиње унакрсна провера имовине и прихода градјана у Србији.

Директор Пореске управе је у саопштењу које је послао медијима пре конференције рекао:

"Чак и кад је неко законито и етички сасвим чист, у атмосфери таблоидизације и неистина, неки послови практично не могу да се ефикасно раде", наведено је у саопштењу.

Према писању листа Ало, "Симич избегава плаћање пореза за своје приватне компаније, па их је, уместо у Словенији, одакле је пореклом, или у Србији, где спроводи закон, регистровао на Кипру и Британским Девичанским острвима, зонама које важе за пореске рајеве".

Симич је, према тврдњама тог листа, "потврдио да је власник 100 одсто фирме Фломбоyант цапитал лимитед са седиштем на Британским Девичанским Острвима, и то од 2008. године, а ради се о холдинг предузећу које нема запослених и има 100 одсто удела у предузећима СТН холдингс лимитед и ЦАYО холдингс лимитед, која су, такодје, холдинг предузећа".

"Регистровати предузећа у тим зонама не значи да се не плаћа порез. Све дивиденде које су ми биле исплаћене до сада, пријављене су Пореској управи Словеније и у Словенији је на то плаћен порез", наводи се у тексту.

"Никада нисам крио властништво над тим предузећима и у року сам све пријавио Агенцији за борбу против корупције у Србији, која је констатовала да у мом случају нема законских или неких других кршења и сукоба интереса због обављања посла в. д. директора Пореске управе", рекао је Симич, пише Ало.

Видео