На дан 18.07.2024. године
08:00
14:00
20:00
Укупан број регистрованих налога
542.008
542.083
542.149
Укупан број послатих рачуна
107.575.050
107.744.247
107.911.782
Укупан број јединствених кодова
129.881.949
130.088.642
130.294.832
На дан 18.07.2024. године
08:00
Укупно налога
542.008
Укупно рачуна
107.575.050
Укупно кодова
129.881.949
14:00
Укупно налога
542.083
Укупно рачуна
107.744.247
Укупно кодова
130.088.642
20:00
Укупно налога
542.149
Укупно рачуна
107.911.782
Укупно кодова
130.294.832