Порески календар

јан 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Иван Симич: Моћнима се опраштало

Иван Симич: Моћнима се опраштало

штампај

03. 08. 2013.

Извор: Вечерње новости (online) Д. И. КРАСИЋ | 02. август 2013. 21:22

Вршилац дужности директора Пореске управе Србије Иван Симич о фискалном систему и својим даљим плановима: Раније се великим фирмама толерисало неплаћање пореза. Ако Влада сматра да лоше радим, нека слободно узме мој мандат

 

 

НИЈЕ било и нема политичких притисака на Пореску управу Србије за ових шест месеци колико сам ја вршилац  дужности директора.

То одлучно, за „Новости“, тврди Иван Симич, први порезник наше државе, који је недавно Влади ставио на располагање свој мандат. У интервјуу за наш лист говори о систему који је затекао и својој позицији после избацивања УРС из власти.

“АФЕРА“ ЈЕ ПЛОД ПРИТИСКА * РЕКЛИ сте да је „офшор афера“, у коју су вас уплели неки медији, управо последица једнаког третмана свих пореских дужника, чији рачуни су блокирани због неизмиривања обавеза. Имате ли конкретне доказе за ту тврдњу?
- Ја о офшор компанијама не желим више да говорим. Што сам имао, рекао сам пре неколико дана на конфренцији за медије. Државни органи Србије и Словеније праворемено су упознати са мојом ситуацијом. Све што сам чинио је било потпуно законито. Мени су колеге рекле да је могуће да су медијски и, евентуално, будући притисци последица појачаних контрола, нулте толеранције код блокада рачуна дужника, почетка унакрсне провере имовине оних који нису и који јесу поднели пријаву... Наравно, ништа не могу да тврдим, али је необично да се о информацијама које су познате годинама, пише баш сада.

 * Да ли ће промене у Министарству финансија утицати и на вашу функцију, с обзиром на то да вас је на место првог човека Пореске управе предложио Динкић?

- Министра Динкића ценим и свакако је био храбар потез да ме, након што ме је убедио, предложи за в. д. директора Пореске управе. Позван сам да се бавим оним што знам, а то је организовање и модернизација рада Управе, наплата пореза у поступцима који су законити, али и који пореске обвезнике третирају на начин који подразумева рационалност, разумевање, дијалог, помоћ, сарадњу, коректност...

* Има ли неких сигнала из Владе? Јесу ли задовољни вашим досадашњим учинком?

“АФЕРА“ ЈЕ ПЛОД ПРИТИСКА * РЕКЛИ сте да је „офшор афера“, у коју су вас уплели неки медији, управо последица једнаког третмана свих пореских дужника, чији рачуни су блокирани због неизмиривања обавеза. Имате ли конкретне доказе за ту тврдњу?
- Ја о офшор компанијама не желим више да говорим. Што сам имао, рекао сам пре неколико дана на конфренцији за медије. Државни органи Србије и Словеније праворемено су упознати са мојом ситуацијом. Све што сам чинио је било потпуно законито. Мени су колеге рекле да је могуће да су медијски и, евентуално, будући притисци последица појачаних контрола, нулте толеранције код блокада рачуна дужника, почетка унакрсне провере имовине оних који нису и који јесу поднели пријаву... Наравно, ништа не могу да тврдим, али је необично да се о информацијама које су познате годинама, пише баш сада.

- Ако Влада мисли да лоше радим, узеће мој мандат и дати га другом. Са тим немам никакав проблем. Најбитније је то шта је добро за пореске обавезнике и државу Србију. Мој рад нека оцењују порески обавезници. Тај посао обављам професионално и у складу са прописима. Свакако је моја обавеза и да новом министру омогућим да без потешкоћа на ову функцију именује оног за кога сматра да ће најбоље обављати тај посао.

* Шта је највећи проблем са којим се сусрећете у раду у пореском систему Србије?

- Један од проблема је преспоро прелажење пореских обвезника на електронско пословање. Даље, чуди ме да је претходних година толерисана неажурност пореских обвезника, посебно великих фирми и јавних предузећа у неплаћању пореза. Или, чуди одсуство флексибилности, односно, разумевања у законским оквирима за обвезнике који имају тешкоћа, јер се код малих фирми често реаговало превише оштро. Порез морају сви да плаћају, али је добро када се у том процесу не гуши обвезник драстичним санкцијама због грешке или лакшег прекршаја. Никада се не убија, што каже народ, крава која даје млеко.

* Када очекујете резултате унакрсне провере имовине и прихода грађана?

- То је прилично сложен процес. Пристигле пријаве још уносимо, а истовремено проверавамо оне за које основано претпостављамо да имају имовину вреднију од 35 милиона динара, а нису је пријавили. Оно што је сигурно, док сам ја одговоран за рад Пореске управе Србије, тај посао ће морати да се ради.

* Јесу ли порески дужници способни да обезбеде гаранције за репрограм дуга?

- Више од 70.000 фирми и предузетника је испало из законског оквира мировања дуга по основу камата, због немогућности да плаћају текуће пореске обавезе. Звучи као фраза, али неки дужници могу, а неки не могу да обезбеде гаранције.

* Који порески обвезници највише варају када је у питању издавање фискалих рачуна?

- Укупно гледано, сви они који раде са кешом склони су томе да не издају фискални рачун. Имали смо за два месеца много контрола на територији целе Србије и утврдили смо да фискалне исечке не даје скоро половина контролисаних пореских обавезника. Те провере сигурно неће престати.