Poreska uprava  >>  Biro za informisanje  >>  Saopštenja  >>  Za medije  >>  U prvoj polovini 2019. godine naplaćeno 5.5 odsto javnih prihoda više nego u istom periodu prošle godine

Poreski kalendar

sep 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

Za medije

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

29. 07. 2019.

U prvoj polovini 2019. godine naplaćeno 5.5 odsto javnih prihoda više nego u istom periodu prošle godine

Jedan od najbitnijih strateških ciljeva Poreske uprave je stalan rast naplate javnih prihoda, a kako pokazuju poslednji podaci početak 2019. godine doneo je veoma pozitivne rezultate.

Video prilog – pogledajte ovde

Miloš Jelić, koordinator u Sektoru za naplatu Poreske uprave kaže da je, u prvoj polovini 2019. godine Poreska uprava, naplatila 5.5 odsto više javnih prihoda nego u istom periodu 2018. godine. To je nastavak pozitivnog trend koji je započet 2015. godine i najbolje se ogleda u odnosu naplate u prvoj polovini 2019. u odnosu na 2014. kada je naplaćeno 35.2 odsto više javnih prihoda.

Kako bi pomogli građanima da blagovremeno izmiruju svoje obaveze Poreska uprava uvodi i elektronski podsetnik. To znači da Poreska uprava može pre dospeća same poreske obaveze, donošenja opomene ili pre započinjanja postupka prinudne naplate da obavesti odnosno podseti poreskog obveznika da izmiri svoju obavezu u najkraćem roku. Takođe, poreski obveznici imaće na raspolaganju savremeniji, brži način za izmirivanje svojih obaveza, jer će u narednom periodu biti omogućeno plaćanje putem očitavanja bar koda, QR koda, telefonskih aplikacija i na druge načine koji će biti savremeniji, brži i lakši za poreske obveznike. Na ovaj način Poreska uprava želi da pomogne preduzetnicima i fizičkim licima da svoje obaveze izmiruju bez mogućnosti na grešku. I to će kako su nam rekli iz Sektora za naplatu biti jedan od prioriteta razvoja elektronske uprave.

 

 

Komentari 0

ostavi komentar
Vidi još

Ostavi komentar