Порески календар

дец 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Технички предуслови

Core подсистем (верзија 1.0.5)

1. Укључена логичка валидација Л018 ( ако је прималац 2 исплатилац мора бити 1, ако је прималац 8 исплатилац мора бити 6);
2. Исправљена математичка валидација ОБ011 - (МФП.3 и ПП.3.8/ПП.3.8а). Бојеви се заокружују на 4.-ој  децимали;
3. Укључена Валидација за Неисправност И019 - провера да ли је Датум плаћања ПП.1.4 нерадни дан;
4. Укључена валидација за синтаксну валидацију с010 - Обрачунски период не може бити у будућности више од месец дана;

Портал (верзија 1.0.1)

1. Уведена конфирмација за брисање;
2. Прекид рада порала свакодневно од 01h до 04h;
3. Направљено обавештење о недоступности портала, због тренутних техничких проблема;
4. Подразумевана вредност Општине седишта и пребивалишта, поља су попуњена са са ознакама "---"
5. Обавештење о поднетој ПИД пријави и БОП - у xml и pdf фомрату. Сви xml-ови се од сада добијају на download. Не приказују се више у прегледачу.
6. Претрага примаоца прихода по редном броју и ЈМБГ
7. Статуси пријава „Предата“ и “Поднета“ - боје се значајније разликују

„Core“ подсистем (верзија 1.0.1)

1. Укључен модул за књижење ППППД
2. Предавање пријаве код које је обрачунски период највише 31 дана у будућности, Л066 и С010
3. Код бонуса и регреса основица пореза мора бити једнака декларисаном бруто износу а основица доприноса мора бити једнака или већа од декларисаног бруто износа, Л067 и Л068
4. ШВП која није активна више (пензионисана) може бити коришћена само ако је датум доспећа обавезе на пријави унутар периода важења ШВП, Л069
5. Исправљено поређење МФП.3 и односа 3.8 и 3.8а (однос рачунат као број мањи од један)
6. Дозвољен унос карактера "_" у маил адресу
7. ППППД „XSD“ за прoцесирање пријава подигнут на последњу верзију 1.4.2
8. Решен проблем #2387:
9. Исправљена основица пореза када је МФП.7 = 1 и за ШВП 101000 и 102000 промењена валидација да ПП.3.9 = 0 буде ПП.3.10 = 0
10. Уведена валидације за Обрачунски период ПП.1.2 за ОВП 204;
11. Урађен Нови обрачун в.75
12. Иницијализован регистар локација, систем сада консултује регистар за локације
13. Укључена провера ЈМБГ броја у регистру МУП физиких лица
14. Имплементирана шема в1.1.1 за подношење пријава, статус пријаве и налога за плаћање
15. Постављена операција за упит за Налог за плаћање
16. Укључено враћање налога за плаћање у одговору сервиса за Статус ППППД

                Напомена: налози ће бити доступни за прокњижене пријаве од 02.12.2014 12:00

Портал (верзија 1.0.0):

1. Дозвољен унос карактера "_" у маил адресу;
2. Уведене боје: Светло зелена - предата, Тамно зелена - поднета, Плава - прокњижена, Црвена -   Одбијена;
3. Онемогућено грешком дупло подношење идентичне пријаве (дуплим кликом);
4. Укинуте вредности 9 :остало и -1 :није дефинисан за поље врста идентификације примаоца прихода;
5. Уведено ограничење „XML“ на 210 Мб;
6. Постављен нови датум креирања приликом копирања, тако да је сада копирана пријава прва на списку;
7. Приказ података о налогу за плаћање за прокњижену пријаву;
8. Приказ „HTTP error“   странице 403, 404, 500 са коментарима;

OSB подсистем (верзија 0.9)

- пуштен тест web сервис за банке и комплетан техничка документација послата у Удружење банака.

Листа верзија програма

Алгоритми и матрице

BSAD.IDM.PID.OODesign.ToBe Report - 28.03.2014. године

PID.DSGN.APP3.Алгоритам - 08.01.2014. године

PID.DSGN.APP3.Obracun.FP - 10.04.2014. године

PID.DSGN.APP3.Oбрачун.Kaталози - 21.02.2014. године

PID.DSGN.APP3.Obracun.RO - 10.04.2014. године

PID.DSGN.APP3.Obracun.VanRO - 10.04.2014.године

PID.DSGN.APP3.Oбрачун.VanRO.604 - 21.02.2014. године

PID.BA.BP. Шифарник врсте прихода зарада - 18.02.2014. године

PID.BA.BP.Шифарник врсте прихода ван радног односа 18.02.2014. године

BSAD.IDM.PID.OODesign.ToBe.HTML.Izveštaj.zip - 16.02.2014. године

PID.BA.BP.Procesi.Administracije.Validacija.PPPPD.Horizontalna.AutomatskaInaZahtev.V2 - 05. mart 2014 [XLSX | 66,6 KB]

Техничко упутство и примери - Опис структуре XML слога и XSD шема пријаве

ППП ПД пријава - XSD шема 26.02.2014. године

Опис структуре XML слога 26.02.2014. године

Техничко упутство и примери – учитавање преко портала

Поруке при подношењу пријаве 21.02.2014. године

Опис учитавања преко портала 09.12.2013. године

Техничко упутство и примери –учитавање коришћењем рачунарског сервиса „WEB Service“

WSDL сервиса - ПОБ 21.02.2014. године

Техничко упутство и примери - спецификација валидације и обрачуна

Опис алгоритма 06.03.2014. године - измене су означене жутом позадином

Техничко упутство и примери – ППП ПД пример

Аконтациона коначна 03.01.2014. године

Ауторски уговор 03.01.2014. године

Боловање преко 30 дана 03.01.2014. године

Основни пример 03.01.2014. године