Пореска управа  >>  е-ПОРЕЗИ  >>  Технички предуслови

Порески календар

мар 2017

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Подношење коначног обрачуна акцизе за прошлу годину врши се заједно са годишњим пореским билансом. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2016. годину, ако је у 2016. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску пријаву ПДВ за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Технички предуслови

За коришћење портала "е-ПОРЕЗИ" минимална препоручена конфигурација рачунара је:

  • CPU Intel Pentium IV 2 GHz или процесор упоредних карактеристика
  • 1024 MB радне (RAM) меморије
  • Графички приказ 1024x768 (у боји)
  • Оперативни систем Microsoft Windows XP SP3 или новији
  • Актуелна верзија Java програма

За приступ порталу "е-ПОРЕЗИ" неопходно је постојање Интернет везе минималне брзине 56kbps

Подржани интернет претраживачи:

  • Microsoft Internet Explorer 8 или новији,
  • Mozilla Firefox 3.0 или новији,

 

Услови којe је потребно испунити пре приступа порталу "е-ПОРЕЗИ" и електронског потписивања пореских пријава су:

-           Поседовање Квалификованог електронског сертификата на картици са чипом (eng. Smart Card) или на USB токену

-           Читач картица са чипом (eng. Smart Card) – (Напомена: Уколико се за електронски потпис користи USB токен, читач картица није потребан)

-           Инсталација пратећег софтвера Сертификационог тела за Квалификовани електронски сертификат

-           Инсталација актуелне верзије Јава програма