Пореска управа  >>  Jавне набавке  >>  Јавне набавке велике вредности

Порески календар

јан 2017

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Подношење коначног обрачуна акцизе за прошлу годину врши се заједно са годишњим пореским билансом. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2016. годину, ако је у 2016. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску пријаву ПДВ за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству.

Јавне набавке велике вредности

13. 01. 2017.

Рок за доставу понуда13.02.2017. у 12:00 часова

Набавка број: ЈН 15/2016

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Београд

Јавна набавка: услуга превоза, утовара и истовара робе за потребе Пореске управе Регионалног одељења за материјалне ресурсе Београд.

детаљније

04. 01. 2017.

Рок за доставу понуда/

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Обавештење о закљученом уговору на основу Оквирног споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке услуга физичко-техничког и противпожарног обезбеђења објеката, ЦЈН број 9/2015, Управе за заједничке послове републичких органа. Партија број 8 - Услуге физичко-техничког и противпожарног обезбеђења пословног простора Пореске управе Регионалног одељења Београд.

детаљније

04. 01. 2017.

Рок за доставу понуда/

ПОРЕСКА УПРАВА, Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Обавештења о закљученим уговорима на основу Оквирног споразума из отвореног поступка централизоване јавне набавке горива и мазива, број 3/2015, Управе за заједничке послове републичких органа, за Партије 2, 3.

детаљније