Пореска управа  >>  Jавне набавке  >>  Јавне набавке мале вредности - архива

Порески календар

дец 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Јавне набавке мале вредности - архива

Датум објаве Назив јавне набавке Рок за доставу понуда
 05.01.2017.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности добaра - балона са водом са постављањем апарата за воду за потребе запослених који похађају обуке у Сектору за образовање, комуникацију и међународну сарадњу.

Набавка број: ЈНМВ 9/2016

05.01.2017. Позив за подношење понуда

05.01.2017. Конкурсна документација

24.01.2017. Одлука о додели уговора

30.01.2017. Обавештење о закљученом уговору

16.01.2017. године до 12:00 часова 
22.12.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности добaра - комплет прве помоћи за возила Пореске управе -Централе.

Набавка број: ЈНМВ 5/2016

22.12.2016. Позив за подношење понуда

22.12.2016. Конкурсна документација

13.01.2017. Одлука о додели уговора

02.02.2017. Обавештење о закљученом уговору

 04.01.2017. године до 12:00 часова
 09.11.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности добaра- радне униформе за запослене у ресторану друштвене исхране и кафе кухињама у Централи Пореске управе.

Набавка број: ЈНМВ 4/2016

09.11.2016. Позив за подношење понуда

09.11.2016. Конкурсна документација

16.11.2016. Додатна појашњења

25.11.2016. Одлука о додели уговора

07.12.2106. Обавештење о закљученом уговору

 21.11.2016. године до 12:00 часова
 23.08.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности услуге – прање и пеглање веша за потребе ресторана Пореске управе

Набавка број: ЈНМВ 8/2016

23.08.2016. Позив за подношење понуда

23.08.2016. Конкурсна документација

05.09.2016. Одлука о додели уговора

26.07.2016. Обавештење о закљученом уговору

02.09.2016. године до 12:00 часова 
03.08.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности услуге – прање и пеглање веша за потребе ресторана Пореске управе

Набавка број: ЈНМВ 3/2016

03.08.2016. Позив за подношење понуда

03.08.2016. Конкурсна документација

19.08.2016. Одлука о обустави поступка

22.08.2016. Обавештење о обустави поступка

18.08.2016. године до 12:00 часова
20.04.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности добара дневне штампе и часописа

Набавка број: ЈНМВ 2/2016

20.04.2016. Позив за подношење понуда

20.04.2016. Конкурсна документација

25.04.2016. Додатна појашњења

28.04.2016. Одлука о додели уговора

09.05.2016. Обавештење о закљученом уговору

28.04.2016. године до 12:00 часова
12.04.2016.

Пореска управа - Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка мале вредности добара - акумулаторске батерије.

Набавка број: ЈНМВ 09/2016

12.04.2016. Позив за подношење понуда

12.04.2016. Конкурсна документација

20.04.2016. Измена и допуна конкурсне документације

20.04.2016. Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда

28.04.2016. Одлука о додели уговора

19.05.2016. Oбавештење о закљученом уговору

25.04.2016. године до 12:00 часова
24.03.2016.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности услуга праћења медијских објава у штампаним и електронским медијима - прес клипинга.

Набавка број: ЈНМВ 1/2016

24.03.2016. Позив за подношење понудa

24.03.2016. Конкурсна документација

04.04.2016. Одлука о додели уговора

15.04.2016. Обавештење о закљученом уговору

01.04.2016. године до 12:00 часова
29.02.2016.

Пореска управа - Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење за материјалне ресурсе Крагујевац

Јавна набавка мале вредности  добара - гаса у боцама за рад виљушкара типа: Yale GLP-16 који као погонско гориво користи гас, а за обављање послова у Магацину РО Крагујевац .  

Набавка број: ЈНМВ 1/2016

29.02.2016.год Позив за подношење понуда ЈНМБ 1/2016

29.02.2016.год Конкурсна документација ЈНМБ 1/2016

23.03.2016. Одлука о додели ЈНМВ1

04.04.2016.год. Обавештење о закљученом Уговору ЈНМВ 1/2016

15.03.2016. године до 12:00 часова 
31.12.2015.

Пореска управа - Сектор за материјалне ресурсе, Регионално одељење Београд

Јавна набавка мале вредности услуге - испитивања и карактеризације отпада.

Набавка број: ЈНМВ 32/2015

 31.12.2015. Позив за подношење понуда

31.12.2015. Конкурсна документација

08.01.2016. Појашњење конкурсне документације

22.01.2016. Одлука о додели уговора

09.02.2016. Обавештење о закљученом уговору

 15.01.2016. године до 12:00 часова
 22.12.2015

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности  добара - набавку водe за пиће (у балонима) са постављањем апарата за воду за потребе запослених који похађају обуке у Сектору за образовање, комуникацију и међународну сарадњу Пореске управе.

Набавка број: ЈНМВ 7/2015

22.12.2015. Конкурсна документација

22.12.2015. Позив за подношење понуда

25.12.2015. Додатна појашњења

13.01.2016. Одлука о додели уговора

22.01.2016. Обавештење о закљученом уговору

30.12.2015. године до 12:00 часова  
 09.12.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности добра– набавка поклона и промотивног материјала, за потребе Пореске управе.

Набавка број: ЈНМВ 6/2015

09.12.2015. Позив за подношење понуда

09.12.2015. Конкурсна документација

22.12.2015. Одлука о додели уговора Партија 1

22.12.2015. Одлука о обустави поступка јавне набавке за Партију 2

30.12.2015. Обавештење о закљученом уговору

17.12.2015. године до 12:00 часова 
15.09.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности добра– набавка поклона и промотивног материјала, за потребе Пореске управе.

Набавка број: ЈНМВ 5/2015

15.09.2015. Позив за подношење понуда

15.09.2015. Конкурсна документација

06.10.2015. Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 25.09.2015. године до 12:00 часова 
 24.07.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности услуге – прање и пеглање веша за потребе ресторана Пореске управе.

Набавка број: ЈНМВ 4/2015

24.07.2015. Позив за подношење понуда

24.07.2015. Конкурсна документација

10.09.2015. Обавештење о закљученом уговору

10.08.2015. године до 12:00 часова  
12.06.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности добара-службених легитимација за овлашћена лица Пореске управе.

Набавка број: ЈНМВ 3/2015

12.06.2015. Позив за подношење понуда

12.06.2015. Конкурсна документација-Први део

12.06.2015. Конкурсна документација-Други део

14.07.2015. Обавештење о закљученом уговору

22.06.2015. године до 12:00 часова 
03.04.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности добaра -  дневне  штампе и часописа за потребе Пореске управе

Набавка број: ЈНМВ 2/2015

03.04.2015. Позив за подношење понуда

03.04.2015. Конкурсна документација

05.05.2015. Обавештење о закљученом уговору

14.04.2015. године до 12:00 часова

13.03.2015.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности услуга праћења медијских објава у штампаним и електронским медијима - прес клипинга за потребе Пореске управе.

Набавка број: ЈНМВ 01/2014

13.03.2015. Позив за подношење понуда

13.03.2015. Конкурсна документација

16.03.2015. Додатна појашњења

17.03.2015. Измене конкурсне документације

17.03.2015. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

09.04.2015. Обавештење о закљученом уговору

20.03.2015. године до 12:00 часова 

НОВИ РОК:

23.03.2015. године до 12:00 часова

25.12.2014.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности добра -  израда и испорука фискалних пломби, за потребе Пореске управе

Набавка број: ЈНМВ 08/2014

25.12.2014. Позив за подношење понуда

25.12.2014. Конкурсна документација

29.12.2014. Додатна појашњења 1

31.12.2014. Додатна појашњења 2

22.01.2015. Обавештење о закљученом уговору

09.01.2015. године до 12:00 часова
 07.11.2014

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности добра -  набавка инвентара за потребе ресторана и кафе кухиње Пореске управе Централа

Набавка број: ЈНМВ 07/2014

07.11.2014. Позив за подношење понуда

07.11.2014. Конкурсна документација

10.12.2014. Обавештење о закљученом уговору

17.11.2014. године до 12:00 часова 
 03.09.2014.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности услуге обављања обавезних здравствених прегледа запослених у Пореској управи

Набавка број: ЈНМВ 05/2014

03.09.2014. Позив за подношење понуда

03.09.2014. Конкурсна документација

05.09.2014. Измене и допуне конкурсне документације

10.09.2014. Измене и допуне конкурсне документације

10.09.2014. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

11.09.2014. Измене и допуне конкурсне документације

21.10.2014. Обавештење о закљученом уговору

13.09.2014. године до 12:00 часова  
 22.08.2014.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности услуге скупљања рубља и доставе на прање

Набавка број: ЈНМВ 06/2014

22.08.2014. Позив за подношење понуда

22.08.2014. Конкурсна документација

17.09.2014. Обавештење о закљученом уговору

01.09.2014. године до 12:00 часова 
23.05.2014.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности услуге организовања услуга ресторана и аутобуског превоза, за учеснике Скупштине IOTA, а за потребе Пореске управе, по партијама:

Партија 1: Организација услуга ресторана за учеснике Скупштине IOTA

Партија 2:Организацијауслуга ресторана и аутобуског превоза за учеснике Скупштине IOTA

23.05.2014. Позив за подношење понуда

23.05.2014. Конкурсна документација

20.06.2014. Обавештење о закљученом уговору-Партија-2

20.06.2014. Обавештење о закљученом уговору-Партија-1

02.06.2014. године до 12:00 часова
31.03.2014.

Пореска управа - Централа

Јавна набавка мале вредности услуга посредовања при обезбеђењу учешћа на семинарима за потребе запослених Пореске управе

Набавка број: ЈНМВ 04/2014

31.03.2014. Позив за подношење понуда

31.03.2014. Конкурсна документација

14.04.2014. Обавештење о закљученом уговору

02.04.2014. године до 15:00 часова
21.02.2014.

Пореска управа - Централа
Јавна набавка мале вредности добара - израда и испорука печата

Набавка број: ЈНМВ 03/2014

21.02.2014. Позив за подношење понуда

21.02.2014. Конкурсна документација

19.03.2014. Обавештење о закљученом уговору

03.03.2014. године до 12:00 часова
13.02.2014.

Пореска управа - Централа
Јавна набавка мале вредности услуга обезбеђења авио карата за службена путовања запослених Пореске управе у иностранство

Набавка број: ЈНМВ 01/2014

13.02.2014. Позив за подношење понуда

13.02.2014. Конкурсна документација

06.03.2014. Одлука о додели уговора

14.03.2014. Обавештење о закљученом уговору

24.02.2014. године до 12:00 часова
20.12.2013.

Пореска управа - Централа
Јавна набавка мале вредности добара воде за пиће ( у балонима) са постављањем апарата за воду

Набавка број: ЈНМВ 14/2013

20.12.2013.Позив за подношење понуда

20.12.2013. Конкурсна документација

23.01.2014. Обавештење о закљученом уговору

30.12.2013. године до 12:00 часова
21.11.2013.

Пореска управа - Централа
Јавна набавка мале вредности услуге-формирање наградног фонда за спровођење наградне игре „Фискалним рачуном против сиве економије и до аутомобила“ - набавка путничког аутомобила

Набавка број: ЈНМВ 12/2013

21.11.2013. Позив за подношење понуда

21.11.2013. Конкурсна документација

11.12.2013. Обавештење о закљученом уговору

02.12.2013. године до 12:00 часова
20.11.2013.

Пореска управа - Централа
Јавна набавка мале вредности добра-радне униформе за запослене у ресторану друштвене исхране и кафе кухињи у Централи Пореске управе.

Набавка број: ЈНМВ 11/2013

20.11.2013. Позив за подношење понуда

20.11.2013. Конкурсна документација

25.12.2013. Обавештење о закљученом уговору

02.12.2013. године до 12:00 часова 
22.10.2013

Пореска управа - Регионално одељење Ниш
Јавна набавка мале вредности набавка добара - уградних ормара

Набавка број: ЈНМВ 5/2013

22.10.2013. Позив за подношење понуда

22.10.2013. Конкурсна документација

25.10.2013. Измена конкурсне документације

06.12.2013. Обавештење о закљученом уговору

04.11.2013 До 12,00 часова 
03.10.2013.

 Пореска управа - Централа
Јавна набавка мале вредности добара – Радне униформе за ресторан друштвене исхране и кафе кухиње у Централи Пореске управе

Набавка број: ЈНМВ 7/2013

03.10.2013. Позив за подношење понуда

03.10.2013. Конкурсна документација

09.10.2013. Додатна појашњења

05.11.2013. Обавештење о обустави поступка

14.10.2013. године до 12.00 часова
23.09.2013

Пореска управа - Централа
Јавна набавка мале вредности добара – израда и испорука печата за потребе Пореске управе

Набавка број: ЈНМВ 10/2013

23.09.2013. Позив за подношење понуда

23.09.2013. Конкурсна документација

22.10.2013. Обавештење о закљученом уговору

03.10.2013. године до 12.00 часова
19.09.2013

Пореска управа-Централа

Јавна набавка мале вредности услуга координатора за безбедност и здравље на раду у фази израде пројекта и у фази извођења радова на рекострукцији и адаптацији пословног објекта Пореске управе у Устаничкој улици број 130 у Београду.

Набавка број: ЈНМВ 9/2013

19.09.2013. Позив за подношење понуда

19.09.2013. Конкурсна документација

23.09.2013. Додатна појашњења

23.09.2013. Измене и допуне конкурсне документације

23.09.2013. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

26.09.2013. Измене и допуне конкурсне документације

27.09.2013. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

11.10.2013. Обавештење о закљученом уговору

 26.09.2013. године до 12:00 часова
12.09.2013

Пореска управа-Централа

Јавна набавка мале вредности услуга испитивања и карактеризације отпада

Набавка број: ЈНМВ 8/2013

12.09.2013. Позив за подношење понуда

12.09.2013. Конкурсна документација

11.10.2013. Обавештење о закљученом уговору

23.09.2013. године до 12:00 часова
10.09.2013

Пореска управа-Централа

Јавна набавка мале вредности услуга обезбеђења авио карата за службена путовања запослених Пореске управе у иностарнство

Набавка број: ЈНМВ 6/2013

10.09.2013. Позив за подношење понуда

10.09.2013. Конкурсна документација

12.09.2013. Додатнa појашњења

08.11.2013. Обавештење о закљученом уговору

20.09.2013. године до 12:00 часова
02.09.2013

Пореска управа - Регионално одељење Ниш
Јавна набавка мале вредности испитивање и карактeризација отпада

Набавка број: ЈНМВ 4/2013

11.10.2013. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

02.09.2013. Позив за подношење понуда

02.09.2013. Конкурсна документација

16.09.2013 До 12,00 часова 
13.08.2013

Пореска управа - Централа
Јавна набавка мале вредности испитивање и карактeризација отпада

Набавка број: ЈНМВ 5/2013

13.08.2013. Позив за подношење понуда

13.08.2013. Конкурсна документација

22.08.2013 Питања и одговори

27.08.2013. Обавештење о обустави поступка

23.08.2013. године до 12:00 часова
31.07.2013

Пореска управа - Централа
Јавна набавка мале вредности услуга прања и пеглања веша за потребе ресторана Пореске управе у Београду

Набавка број: ЈН 004/2013

31.07.2013. Конкурсна документација

31.07.2013. Позив за подношење понуда

30.08.2013. Обавештење о закљученом уговору

 07.08.2013. године
до 12:00 часова
29.07.2013

Пореска управа - Централа
Формирање наградног фонда за спровођење наградне игре „Фискалним рачуном против сиве економије и до аутомобила“- набавка путничког аутомобила

Набавка број: ЈН 003/2013

29.07.2013. Конкурсна документација

29.07.2013. Позив за подношење понуда

27.08.2013. Обавештење о закљученом уговору

 08.08.2013. године
до 12:00 часова
30.05.2013

Пореска управа - Централа
Јавна набавка мале вредности - Техничка контрола главног пројекта адаптације климатизације, енергетских и комуникационих инсталација са потребним грађевинско занатским радовима сале АОП-а и адаптација система непрекидног напајања дизел агрегата у објекту Пореске управе у Београду у Устаничкој улици број 130.

Набавка број: ЈН 002/2013


30.05.2013. Конкурсна документација

30.05.2013. Позив за подношење понуда

04.07.2013. Обавештење о закљученом уговору

 07.06.2013. године
до 12:00 часова