Пореска управа  >>  еПорези  >>  Како постати корисник ?

Порески календар

дец 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Како постати корисник ?

Приступ електронским сервисима Пореске управе је јединствен и односи се на све електронске сервисе Пореске управе.

  • За приступ електронским сервисима на порталу "еПорези" потребно је инсталирати специјално дизајнирану апликацију еПорези
  • Приступ електронским сервисима Пореске управе врши се путем Квалификованог електронског сертификата са чипом издатим од стране једног од Сертификационих тела у Републици Србији - Регистар сертификационих тела можете пронаћи на адреси http://epotpis.mtt.gov.rs/elektronski-potpis/
  • Физичко лице у своје име или законски заступник правног лица у име правног лица приступају електронским сервисима Пореске управе директно односно без потребе било какаве претходне регистрације за коришћење ових сервиса
  • Законски заступник правног лица у име правног лица може путем ПЕП обрасца, који се подноси у надлежној организационој јединици Пореске управе, овластити друго лице ("овлашћено лице за употребу електронских сервиса") да у његово име користи електронске сервисе Пореске управе
  • За коришћење Квалификованог електронског сертификата неопходно је поседовати читач картица са чипом (eng. Smart Card). Уколико се као медиј за електронски потпис користи USB токен, читач картица није потребан

Напомене:

Законски заступник правног лица сам чин давања или одузимања овлашћења може извршити коришћењем портала "еПорези" и то у случају да поседује важећи Kвалификовани електронски серитификат.

У случају да законски заступник, тј. лице које даје овлашћење, не поседује Kвалификовани електронски серификат, овашћење може дати попуњавањем ПЕП обрасца и предајом истог надлежној Oрганизационој јединици Пореске управе.

Све информације о набавци и коришћењу Kвалификованог електронског серитификата, можете добити на сајтовима овлашћених Сертификационих тела.