Пореска управа  >>  ЦВПО  >>  Актуелно у ЦВПО

Порески календар

мар 2017

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Подношење коначног обрачуна акцизе за прошлу годину врши се заједно са годишњим пореским билансом. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2016. годину, ако је у 2016. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску пријаву ПДВ за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Актуелно у ЦВПО

Oбавештење

Београд, 14.02.2017. године - Одредбама члана 91. ст. 1. тачка 2) Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр.30/97...18/16) прописано је да ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан кад орган пред којим треба предузети радњу не ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана.

Одредбом члана 1.Закона о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС“ бр. 43/01...92/11) прописано је да се Сретење - Дан државности Србије празнује 15. и 16. фебруара.

У складу са цитираним законским одредбама обавештавамо вас да је рок за подношење пореских пријава и измирење пореских обавеза 17.фебруар 2017.године за:

  • Подношење пореске пријаве и плаћање ПДВ за претходни месец
  • Подношење обрасца ПИД ПДВ 1 за јануар месец ако је у јануару месецу испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство
  • Плаћање аконтације пореза на добит правних лица за претходни месец
  • Плаћање обрачунате акцизе за период од 16. до краја претходног месеца
  • Подношење пореске пријаве и плаћање акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу за претходни месец                                                                                  

                                                                             Обавештење 

Београд, 28.12.2016. године - У циљу унапређења постојећих услуга које  Центар за велике пореске обвезнике пружа пореским обвезницима, у току је спровођење анкете-упитника помоћу које порески обвезници треба да идентификују области из пореских закона као и процедуре са чијом применом имају највише проблема у пракси. Анкетирање траје до 31.12.2016. године.

Након анализе упитника, Центар ће спровести активности које имају за циљ отклањање  недоумица и дилема у примени пореских прописа.

Резултати анкета великих пореских обвезника које смо спровели током ранијих година, искоришћени су за боље разумевање потреба, као и за унапређење међусобне сарадње и побољшавање процеса рада ЦВПО и унапређење нивоа услуга које пружамо.

У том смислу, анкета коју тренутно спроводимо има за циљ побољшање постојећих услуга уз истовремено повећање степена добровољног поштовања прописа.

 

            Пријем нових пореских обвезника у Центар за велике пореске обвезнике

Београд, 07.11.2016. године - Поводом стицања статуса великих пореских обвезника од  1. новембра 2016. године, у просторијама Центра за велике пореске обвезнике 24.10.2016. године, одржан је састанак са представницима 57 новопримљених обвезника. У име Пореске управе нове пореске обвезнике је поздравио в.д. директор Центра г-дин Мирослав Ђиновић, са својим сарадницима. Том приликом је истакао да Центар настоји да у потпуности афирмише добровољно извршавање пореских обавеза и изгради висок степен међусобног поверења и поштовања, као и да  се испуњавање пореских обавеза учини што једноставнијим за пореске обвезнике.

Након уводног обраћања, порески обвезници су путем презентације упознати са делокругом рада и надлежностима Центра. Између осталог, предочено им је да Центар за велике пореске обвезнике администрира фискално најиздашније пореске обвезнике, са пословним седиштем на територији целе Републике. Кроз савремен начин пословања, уз  максималну ефикасност у администрирању и кроз пружање услуга на једном месту, великим пореским обвезницима се омогућава да, уз минимум трошкова и времена, обављају своје пореске обавезе.

Порески обвезници су информисани о специфичностима Центра, врстама јавних прихода за које је надлежан, услугама које се нуде пореским обвезницима и другим значајним информацијама о раду Центра. Посебно је истакнуто да је Центар отворен и приступачан у свом раду, да је основни циљ Центра унапређење услуга пореским обвезницима кроз пружање квалитетних и благовремених информација, чиме ће се  створити услови да обвезници, без евентуалних дилема у вези примене прописа, добровољно извршавају своје пореске обавезе.

Од 1. новембра 2016. године Центар за велике пореске обвезнике ће админстрирати 414 пореских обвезника који чине 0,17 % од укупног броја активних правних лица, чији ће проценат учешћа  у наплати у буџету Републике Србије износити око 41,55%.