Пореска управа  >>  Биро за информисање  >>  Новости  >>  Обавештење у вези са опредељењем за исплату личне зараде за новоосноване предузетнике

Порески календар

нов 2017

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Подношење коначног обрачуна акцизе за прошлу годину врши се заједно са годишњим пореским билансом. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2016. годину, ако је у 2016. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску пријаву ПДВ за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству.

Новости

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Обавештење у вези са опредељењем за исплату личне зараде за новоосноване предузетнике

Измењен је Правилник о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна Агенција за привредне регистре ("Сл. гласник РС", број 100/16).

С тим у вези, почев од 01.01.2017. године, новоосновани обвезници, власници самосталне делатности, могу истовремено са подношењем захтева за регистрaцију у Агенцији за привредне регистре,  на Јединственој регистрационој пријави оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника да се определе и за исплату личне зараде (услов је да исти порез на приход од самосталне делатности плаћају на стварни приход и воде пословне књиге у складу са чланом 43. став 2. Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“, бр. 24/01....112/15).

Сагласно члану 94. Закона о порезу на доходак грађана, обвезници који се за исплату личне зараде не определе истовремено са подношењем захтева за регистрaцију у АПР, опредељење да ће исплаћивати личну зараду, дужни су да надлежној организационој јединици Пореске управе доставе најкасније у року од 15 дана од дана уписа у регистар надлежног органа, односно од дана почетка обављања делатности.     

 

   

Коментари 0

остави коментар
Види још

Остави коментар