Порески календар

дец 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Адресар

ПОРЕСКА УПРАВА - ЦЕНТРАЛА
Саве Машковића 3-5
11040 Београд

Радно време

  • Пореска управа - Централа

Од 07.30 до 15.30 часова

  • Филијале Пореске управе

Од 07.30 до 15.30 часова

 

РЕГИОНАЛНO ОДЕЉЕЊЕ БЕОГРАД
27.Марта бр. 28-32
Телефон: 011/3341441
Београд

ФИЛИЈАЛА A

ОДСЕК/ГРУПА

УЛИЦА И БРОЈ

ТЕЛЕФОН

Нови Београд 1

 

Тошин бунар 159

011/22 05 101

Чукарица

 

Шумадијски трг 6А

011/35 49 518

 

Барајево

Светосавска 2

011/83 00 434

Вождовац

 

Устаничка 130

011/28 83 957

Земун

 

Главна 30

011/26 18 358

 

Сурчин

Војвођанска 120

011/84 41 657

Палилула

 

Деспота Стефана 120

011/20 57 700

Звездара

 

Бул. К. Александра 77

011/24 22 440

Савски Венац

 

Зелени венац 16

011/26 20 335

Врачар

 

Његошева 77

011/30 84 300

Лозница

 

Трг Јована Цвијића 11

015/88 95 50

 

Мали Зворник

Краља Петра 16

015/47 13 94

 

Крупањ

М.Тита 2

015/58 14 31

 

Љубовија

В.Мишића 45

015/56 18 47

Стари Град

 

Деспота Стефана 118

011/20 57 906

Шабац

 

Карађорђева 2

015/34 49 01

 

Богатић

В.Степе 2

015/77 86 429

 

Владимирци

Светог Саве 10-12

015/51 31 01

 

Коцељева

Немањина 76

015/55 62 56

Ваљево

 

Вука Караџића 2

014/22 04 93

 

Лајковац

Омладински трг 1

014/34 31 115

 

Мионица

Кнеза Грбовића 63

014/34 21 107

 

Љиг

Карађорђева 7

014/84 204

 

Осечина

Карађорђева 114

014/45 12 40

 

Уб

М.Селаковића 1

014/41 13 62

ФИЛИЈАЛА Б

ОДСЕК/ГРУПА

УЛИЦА И БРОЈ

ТЕЛЕФОН

Нови Београд 2

 

Бул.М.Пупина 167

011/21 33 720

Раковица

 

Мишка Крањца 12

011/30 51 775

Младеновац

 

Краља Петра I 233

011/82 37 404

 

Сопот

Космајски трг 5

011/82 51 183

Смедерево

 

Његошева 8

026/614-491

Пожаревац

 

Стари корзо 49

012/22 37 70

 

Велико Градиште

Житни трг 1

012/66 21 29

 

Мало Црниће

М.Тита 80

012/28 00 17

 

Жабари

К.Милоша 76

012/25 02 52

ФИЛИЈАЛА Ц

ОДСЕК/ГРУПА

УЛИЦА И БРОЈ

ТЕЛЕФОН

Гроцка

 

Сутјеска 4

011/85 02 058

Лазаревац

 

Карађорђева 42

011/81 20 687

Обреновац

 

Војводе Мишића 192

011/87 23 135

Смедеревска Паланка

 

Вука Караџића 25

026/31 10 94

Велика Плана

 

Милоша Великог 30

026/51 47 96

Петровац на Млави

 

Српских владара 165

012/33 30 29

 

Голубац

Цара Лазара 15

012/67 81 04

 

Жагубица

Партизанска бб

012/64 32 33

 

Кучево

Миодрага Рајића 1

012/85 21 25

 

РЕГИОНАЛНО ОДЕЉЕЊЕ НИШ
Страхињића Бана бб
Телефон: 018/509000
Ниш

ФИЛИЈАЛА А

ОДСЕК/ГРУПА

УЛИЦА И БРОЈ

ТЕЛЕФОН

Ниш

 

Трг Николе Пашића 24

018/51 17 61

 

Нишка Бања

Школске чесме бб

018/45 48 007

 

Дољевац

СО Дољевац

018/81 00 57

 

Мерошина

Цара Лазара 15

018/48 91 321

 

Гаџин Хан

Милоша Обилића бб

018/86 01 15

Лесковац

 

Моше Пијаде 4

016/24 30 16

 

Бојник

Трг Слободе 2

016/82 12 07

 

Лебане

Цара Душана бб

016/84 31 71

 

Медвеђа

Јабланичка бб

016/89 11 55

ФИЛИЈАЛА Б

ОДСЕК/ГРУПА

УЛИЦА И БРОЈ

ТЕЛЕФОН

Врање

 

Краља Стефана Првовенчаног 1

017/42 41 77

 

Владичин Хан

Светосавска 12

017/47 30 70

 

Сурдулица

Велибора Стајића 1

017/81 59 22

 

Босилеград

Георгиј Димитров бб

017/87 71 32

Пирот

 

Српских владара 87

010/31 18 33

 

Бела Паланка

Српских владара 60

018/85 56 58

 

Димитровград

Балканска 2

010/36 04 01

 

Бабушница

Ратка Павловића 1

010/38 50 29

Зајечар

 

Драгослава Срејовића бр.4

019/44 02 18

 

Бољевац

Ивка Ћаловића бр.4

030/46 37 57

ФИЛИЈАЛА Ц

ОДСЕК/ГРУПА

УЛИЦА И БРОЈ

ТЕЛЕФОН

Алексинац

 

Кнеза Милоша 134-136

018/80 17 06

 

Ражањ

Страхиње Симоновића бб

037/84 12 55

 

Сокобања

Војислава Илића 4

018/83 08 37

Власотинце

 

Трг ослобођења 1

016/87 51 93

 

Црна Трава

Трг Милентија Поповића СО

016/81 11 08

Књажевац

 

Његошева 2

019/73 29 57

 

Сврљиг

Радетова 29

018/82 10 20

Бујановац

 

Карађорђа Петровића 115

017/65 42 12

 

Трговиште

Краља Петра I 102

017/45 22 17

 

Прешево

Маршала Тита 39

017/66 00 61

Прокупље

 

21. Српске Дивизије 6

027/32 23 17

 

Блаце

Карађорђева 4

027/37 17 97

 

Куршумлија

Вука Караџића 24

027/38 12 48

 

Житорађа

СО Житорађа

027/83 62 789

Бор

 

Ђорђа Вајферта 4

030/42 34 54

 

Мајданпек

Шашка 1

030/58 28 63

Неготин

 

Трг Ђорђа Станојевића 68/4

019/54 41 61

 

Кладово

Краља Александра 35

019/80 1367

 

РЕГИОНАЛНО ОДЕЉЕЊЕ НОВИ САД
Булевар Михајла Пупина бр.16
Телефон: 021/456993, 456114, 024/851-372
Нови Сад

ФИЛИЈАЛА А

ОДСЕК/ГРУПА

УЛИЦА И БРОЈ

ТЕЛЕФОН

Нови Сад 1

 

Модене 7

021/48 01 500

 

Тител

Главна 1

021/86 00 34

021/86 21 18

Нови Сад 2

 

Бул.М.Пупина 14

021/48 02 605

 

Жабаљ

Николе Тесле 45

021/83 11 76

021/83 05 00

 

Бачки Петровац

М.Тита 5-7

021/78 00 20

Суботица

 

Корзо бр.5

024/55 28 38

 

Кањижа

Главни трг бр.1

024/87 94 12

 

Н.Кнежевац

Краља Петра 1

0230/83 587

Зрењанин

 

Трг др.Зорана Ђинђића 4

023/55 08 41

 

Житиште

Цара Душана 15

023/82 13 09

023/82 19 29

 

Сечањ

Вожда Карађорђа 59

023/84 18 71

Панчево

 

Масарикова 2

013/34 16 80

 

Ковачица

М.Тита 50

013/66 11 62

 

Опово

Бориса Кидрича 10

013/68 19 75

ФИЛИЈАЛА Б

ОДСЕК/ГРУПА

УЛИЦА И БРОЈ

ТЕЛЕФОН

Сремска Митровица

 

Трг Краља Петра I 44

022/61 12 14

Сомбор

 

Стапарски пут 2

025/42 26 78

025/42 31 56

Вршац

 

Феликса Милекера 17

013/83 32 39

 

Алибунар

Трг Слободе 4

013/64 12 73

 

Бела Црква

Јована Поповића 58

013/85 12 05

 

Пландиште

Војводе Путника 38

013/86 10 56

Рума

 

Железничка 5-7

022/47 93 42

 

Пећинци

Слободана Бајића 5

022/43 62 33

 

Ириг

Николе Тесле 4

022/46 10 03

Бачка Паланка

 

Трг Краља Петра I 14

021/75 51 306

 

Бач

Трг Зорана Ђинђића 2

021/77 19 14

Кикинда

 

Трг Српских добровољаца 34

0230/42 12 03

 

Нова Црња

ЈНА 110

023/81 51 20

Стара Пазова

 

Светосавска 1

022/36 72 00

Бечеј

 

Данила Киша 5

021/69 14 240

 

Нови Бечеј

Жарка Зрењанина 11

023/77 17 19

ФИЛИЈАЛА Ц

ОДСЕК/ГРУПА

УЛИЦА И БРОЈ

ТЕЛЕФОН

Петроварадин

 

Николајевска 2

021/47 20 376

 

Беочин

Трг Цара Лазара 8а

021/87 11 77

 

Сремски Карловци

Трг Бранка Радичевића 6

021/88 10 20

Темерин

 

Новосадска 326

021/84 37 56

Врбас

 

Палих бораца 18ц

021/79 53 800

021/79 53 801

 

Србобран

Трг Републике 2

021/73 55 60

Бачка Топола

 

М.Тита 486

024/77 21 11

 

Мали Иђош

М.Тита 32

024/73 04 68

Ковин

 

ЈНА 5

013/74 22 62

Оџаци

 

Јурија Гагарина 21

025/57 43 265

Кула

 

М.Тита 258

025/75 41 14

Апатин

 

Српских владара 29

025/77 30 45

Сента

 

М.Тита 14

024/81 29 15

 

Ада

Лењинова 8

024/85 13 18

 

Чока

Потиска 20

0230/71 305

Инђија

 

Војводе Степе 16

022/56 10 01

Шид

 

Кнеза Милоша 2/2

022/71 07 71

 

РЕГИОНАЛНО ОДЕЉЕЊЕ КРАГУЈЕВАЦ
27.Марта бр.14
Телефон: 034/336399, 034/336388, 034/336390
34000 Крагујевац

ФИЛИЈАЛА А

ОДСЕК/ГРУПА

УЛИЦА И БРОЈ

ТЕЛЕФОН

Крагујевац

 

27 Марта 14

034/33 58 28

034/33 36 91

034/33 63 79

 

Рача

Карађорђева 48

034/75 13 54

 

Баточина

Краља Петра I 37

034/68 42 337

034/68 41 035

 

Кнић

бб

034/51 01 17

034/51 12 01

Ужице

 

Трг Партизана 8

031/51 29 75

031/51 33 82

 

Бајина Башта

Вука Караџића 9

031/86 46 65

031/86 46 47

 

Чајетина

Александра Карађорђевића 28

031/83 11 73

031/83 10 77

Краљево

 

Цара Душана 41

036/30 23 27

 036/32 24 45

 

Рашка

Предрага Вилимоновића бб

036/73 34 45

036/73 67 98

Крушевац

 

Стевана Високог 2

037/41 23 00

 

Александровац

Трг Ослобођења бб

037/35 52 391

037/35 55 413

 

Брус

Мике Ђорђевића 7

037/82 52 69

037/82 54 69

 

Варварин

Марина Мариновића бб

037/78 71 72

037/78 88 25

 

Ћићевац

Карађорђева 191

037/81 16 68

037/81 16 70

Чачак

 

Градско шеталиште 22

032/32 79 87

032/32 40 91

 

Гуча

Проте Гучанина 7

032/85 43 76

032/85 424 3

ФИЛИЈАЛА Б

ОДСЕК/ГРУПА

УЛИЦА И БРОЈ

ТЕЛЕФОН

Нови Пазар

 

АВНОЈ-a бб

020/31 26 02

 

Тутин

Занатски центар бб

020/81 11 51

020/81 19 26

Јагодина

 

Сквер омладине 3

035/22 27 64

035/22 27 05

 

Рековац

Светозара Марковића 2

035/84 11 520

035/84 11 122

Параћин

 

Светог Саве бб

035/56 37 78

035/57 03 27

ФИЛИЈАЛА Ц

ОДСЕК/ГРУПА

УЛИЦА И БРОЈ

ТЕЛЕФОН

Свилајнац

 

Крива чаршија 48

035/31 24 67

035/31 14 05

 

Лапово

Његошева 18

034/85 33 75

034/85 33 44

 

Деспотовац

Милосава Здравковића Ресавца 2

 

Аранђеловац

 

Књаза Милоша 295

034/72 01 71
034/72 31 18

 

Топола

Принца Томислава Карађорђевића бб

034/81 14 14

034/81 10 42

Нова Варош

 

Карађорђева 32

033/62 363

033/61 188

 

Прибој

Трг Фапа 2

033/44 54 41

 033/45 18 43

 

Сјеница

Незнаних јунака 3

020/74 16 86

020/74 10 79

Пријепоље

 

Санџачких бригада 5

033/71 29 22

033/71 26 76

Пожега

 

Трг Слободе 1

031/81 27 48

031/71 33 64

 

Косјерић

Олге Грбић 5

031/78 13 35

031/78 38 73

 

Ариље

Трг Братства и јединства бб

031/89 14 91

031/89 14 96

Врњачка Бања

 

Крушевачка 17а

036/61 16 47

036/61 14 93

Трстеник

 

Цара Душана 2

037/71 15 90

037/71 42 28

Горњи Милановац

 

Таковска 2

032/71 36 47

032/71 30 70

Ивањица

 

Венијамина Маринковића 3

032/66 14 46

032/66 45 36

Ћуприја

 

Лоле Рибара 1

035/88 70 324

035/84 72 277

 

РЕГИОНАЛНИ ОДЕЉЕЊЕ ПРИШТИНА
27. Марта бр. 28-32
Телефон:  011/33 40 929, Факс: 011/32 29 041
Београд

Регионални центар Приштина пошту прима на адресу: Устаничка 130, ПФ 2286, Београд

ФИЛИЈАЛА

УЛИЦА И БРОЈ

ТЕЛЕФОН

ОДСЕК/ГРУПА

УЛИЦА И БРОЈ

ТЕЛЕФОН

Косовска Митровица

Босанска 6

028/49 72 30

028/49 72 31

Лепосавић

17. новембра бб

028/83 752

 

 

 

Зубин Поток

Кол. Кнежева бб

028/46 00 70

 

 

 

Звечан

бб

028/66 47 25

 

 

 

Грачаница

бб

038/64 546

Пунктови

Улица и брoj

Телефон

Штрпце

бб

0290/71 077

Ниш

бб

018/292912

Ранилуг

бб

0280/75 301

Косовска Митровица

бб

063/399419

Шилово

бб

064/84 79 072