Poreska uprava  >>  Javne nabavke  >>  Ostale nabavke

Poreski kalendar

okt 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

Ostale nabavke

Datum objavljivanja: 11.09.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u površini od 450 metara kvadratnih u užem centru Niša za potrebe Poreske uprave Filijale Niš – Odeljenja za poresku kontrolu, na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 000-404-01-04685/2019

 11.07.2019.god. Poziv za podnošenje ponuda

11.09.2019. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 19.09.2019. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 12.07.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara - zakup magacinskog prostora ra potrebe - Odseka za magacinsko poslovanje (Magacin Kragujevac)

Nabavka broj: 400-404-01-00108/2019-K0140

12.07.2019.god. Poziv za podnošenje ponuda [PDF | 156,0 KB]

12.07.2019.god. Konkursna dokumentacija [PDF | 1.211,8 KB]

Rok za dostavljanje ponuda: 18.07.2019. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 02.07.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara - zakupa poslovnog prostora U Beogradu - Zemun

Nabavka broj: NZNP 000-361-00-000701/2019-0000

02.07.2019. Poziv za podnošenje ponuda

02.07.2019. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 08.07.2019. godine, do 11.00 časova.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 14.06.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje za materijalne resurse Novi Sad

Nabavka dobara - zakupa poslovnog prostora za potrebe Filijale Novi Sad 1

Nabavka broj: 2/2019

14.06.2019.god. Poziv za podnošenje ponuda

14.06.2019.god. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 21.06.2019. godine.

 _____________________________________________

Datum objavljivanja: 05.06.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka dobara - zakup poslovnog prostora  za potrebe Filijale Novi Pazar - Odsek Turin

Nabavka broj: 400-404-01-00103/2019-K0138

12.06.2019.god. Poziv za podnošenje ponuda

12.06.2019.god. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 18.06.2019. godine, do 12.00 časova.

 _____________________________________________

 Datum objavljivanja: 12.06.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u površini  od 70 do 90 metara kvadratnih u Trgovinsko poslovnom centru „Ambasador“ u Nišu, za potrebe Poreske uprave Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Niš, na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 500/1/2019

 12.06.2019. Poziv za podnošenje ponuda

 12.06.2019. Konkursna dokumentacija 

 Rok za dostavljanje ponuda: 17.06.2019. godine, do 12.00 časova.

_________________________________________________

Datum objavljivanja: 07.06.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Nabavka dobara – zakup zatvorenog magacinskog prostora u površini  od 400 do 450 metara kvadratnih na teritoriji grada Niša a za potrebe Poreske uprave filijale Niš na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 500/3/2019

07.06.2019. Poziv za podnošenje ponuda

07.06.2019. Konkursna dokumentacija

 Rok za dostavljanje ponuda: 17.06.2019. godine, do 12.00 časova.

_________________________________________________

Datum objavljivanja: 06.06.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje za materijalne resurse Novi Sad

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u Kikindi, za potrebe Poreske uprave, Filijala Kikinda.

Nabavka broj: NZNP 1/2019

06.06.2019 Poziv za podnošenje ponuda

06.06.2019. Konkursna dokumentacija 

Rok za dostavljanje ponuda: 13.06.2019. godine, do 11.00 časova.

_________________________________________________

Datum objavljivanja: 05.06.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u površini  od 120 do 150 metara kvadratnih u širem centru Vranja za potrebe Poreske uprave filijale Vranje na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 500/2/2019

 05.06.2019 Poziv za podnošenje ponuda

05.06.2019. Konkursna dokumentacija

 Rok za dostavljanje ponuda: 10.06.2019. godine, do 12.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 05.06.2019. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka dobara - zakup poslovnog prostora  za potrebe Filijale Užice

Nabavka broj: 400-404-01-00099/2019-K0138

05.06.2019.god. Poziv za podnošenje ponuda

05.06.2019.god. Konkursna dokumentacija

  Datum objavljivanja: 05.06.2019. godine

 PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka dobara - zakup poslovnog prostora  za potrebe Filijale Čačak

Nabavka broj: 400-404-01-00098/2019-K0138

05.06.2019.god. Konkursna dokumentacija

05.06.2019.god. Poziv za podnošenje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda: 11.06.2019. godine, do 12.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 16.05.2019. godine

PORESKA UPRAVA - CENTRALA, Sektor za materijalne resurse

Nabavka dobara – zakup garažnog mesta u zatvorenoj garaži u Beogradu.

16.05.2019. Poziv za podnošenje ponuda

16.05.2019. Konkursna dokumentacija

31.05.2019. Odluka o obustavi postupka

Rok za dostavljanje ponuda: 31.05.2019. godine, do 11.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 26.11.2018. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Nabavka dobara – zakup zatvorenog i otvorenog  magacinskog prostora, za potrebe Poreske uprave RO Niš  na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 500/4/2018

26.11.2018. Oglas za podnošenje ponuda

26.11.2018. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 11.12.2018. godine, do 12.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 22.10.2018. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad 2

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u Novom Sadu, za potrebe Poreske uprave, Filijala Novi Sad 2.

Nabavka broj: NZNP 200/11/2018

22.10.2018. Poziv za podnošenje ponuda

22.10.2018. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 08.11.2018. godine, do 11.00 časova.

_________________________________________________

Datum objavljivanja: 22.10.2018. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka dobara – zakup magacina za duvan u Novom Sadu, za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Novi Sad.

Nabavka broj: NZNP 200/13/2018

22.10.2018. Poziv za podnošenje ponuda

22.10.2018. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 08.11.2018. godine, do 11.00 časova.

_________________________________________________

Datum objavljivanja: 22.10.2018. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka dobara – zakup magacina u Zrenjaninu, za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Novi Sad.

Nabavka broj: NZNP 200/14/2018

22.10.2018. Poziv za podnošenje ponuda

22.10.2018. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 08.11.2018. godine, do 11.00 časova.

_________________________________________________

Datum objavljivanja: 22.10.2018. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka dobara – zakup magacina u Novom Sadu za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja Novi Sad.

Nabavka broj: NZNP 200/12/2018

22.10.2018. Poziv za podnošenje ponuda

22.10.2018. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 08.11.2018. godine, do 11.00 časova.

_________________________________________________

Datum objavljivanja: 06.09.2018. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora, za potrebe Poreske uprave Filijale Niš – Odeljenja za terensku kontrolu, na period od 12 meseci.

Nabavka broj: NZNP 500/3/2018

06.09.2018 Oglas za podnošenje ponuda

06.09.2018 Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 21.09.2018. godine, do 12.00 časova.

_________________________________________________

Datum objavljivanja: 02.08.2018. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Nabavka dobara – zakup zatvorenog magacinskog prostora u površini  od 400 do 450 metara kvadratnih na teritoriji grada Niša za potrebe Poreske uprave RO Niš – Filijale Niš na period od 12 meseci.

Nabavka broj: NZNP 500/2/2018

02.08.2018 Oglas za podnošenje ponuda

02.08.2018 Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 17.08.2018. godine, do 12.00 časova.

_________________________________________________

Datum objavljivanja: 02.07.2018. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje za materijalne resurse Novi Sad

Nabavka  dobara – zakup garažnih mesta u Novom Sadu za potrebe Poreske uprave, Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Novi Sad.

Nabavka broj: NZNP 200/7/2018

02.07.2018. Poziv za podnošenje ponuda

02.07.2018. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 18.07.2018. godine, do 11.00 časova.

_________________________________________________

Datum objavljivanja: 17.05.2018. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u površini od 70 do 90 metara kvadratnih u TPC ,,Ambasador", za potrebe Poreske uprave Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Niš, na period od 12 meseci.

Nabavka broj: NZNP 500/1/2018

 17.05.2018. Oglas poslovni prostor zakup

17.05.2018. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 01.06.2018. godine, do 12,00 časova.

__________________________________________________

Datum objavljivanja: 29.12.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka dobara - zakup poslovnog prostora (arhiva) za potrebe Ekspoziture Aleksandrovac

Nabavka broj: 400-404-01-00267/2017-J4006

29.12.2017.god. Poziv zakup Aleksandrovac

29.12.2017.god. Konkursna zakup Aleksandrovac

Rok za dostavljanje ponuda: 15.01.2018. godine. 

 __________________________________________________

Datum objavljivanja: 27.12.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka dobara - zakup poslovnog prostora za potrebe Odseka Poreske policije Čačak

Nabavka broj: 400-404-01-00260/2017-J4006

27.12.2017.god. Poziv zakup PP Čačak

27.12.2017.god. Konkursna zakup PP Čačak

Rok za dostavljanje ponuda: 12.01.2018. godine. 

 __________________________________________________

 

Datum objavljivanja: 27.12.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka dobara - zakup poslovnog prostora za potrebe Odseka Poreske policije Kragujevac

Nabavka broj: 400-404-01-00259/2017-J4006

27.12.2017.god. Poziv zakup PP Kragujevac

27.12.2017.god. Konkursna zakup PP Kragujevac

Rok za dostavljanje ponuda: 12.01.2018. godine. 

 __________________________________________________

Datum objavljivanja 27.12.2017.godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Nabvaka dobara- zakup magacinskog prostora za potrebe RO Beograd filijale Šabac

Nabavka broj 300-404-01-00229/2017-J1005

27.12.2017. Konkursna dokumentacija

27.12.2017. Poziv za podnošenje ponude

Rok za dostavljanje ponude 11.01.2018. godine.

___________________________________________________

Datum objavljivanja: 18.12.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka dobara - zakup poslovnog prostora (arhive) za potrebe Poreske uprave Filijale Paraćin

Nabavka broj: 400-404-01-00214/2017-J4006

18.12.2017.GOD. Poziv za podnošenje ponuda

18.12.2017.GOD. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 29.12.2017. godine. 

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 13.12.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Nabavka dobara – zakup zatvorenog i otvorenog  magacinskog prostora, za potrebe Poreske uprave RO Niš  na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 8/2017

13.12.2017. Oglas za podnošenje ponuda

13.12.2017. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 28.12.2017. godine, do 12.00 časova.

_____________________________________________

Datum objavljivanja: 23.11.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka  dobara – zakup magacina za smeštaj stvari oduzetih u postupku poreske kontrole za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: 14/2017

23.11.2017. Poziv za podnošenje ponuda

23.11.2017. Konkursna Dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 08.12.2017. godine, do 11.00 časova.

_______________________________________________________________

Datum objavljivanja: 04.09.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Nabavka dobara –zakup poslovnog prostora, za potrebe Poreske uprave Filijale Niš – Odeljenja za terensku kontrolu na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 7/2017

04.09.2017. Oglas za podnošenje ponuda

04.09.2017. Konkursna dokumentacija

 Rok za dostavljanje ponuda: 19.09.2017. godine, do 12,00 časova 

________________________________________

Datum objavljivanja: 14.08.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka dobara - zakup poslovnog prostora (arhive) za potrebe Poreske uprave Filijale Trstenik

Nabavka broj: 7D/2017

17.08.2017.god. Poziv za podnošenje ponuda 7D

14.08.2017.god Konkursna dokumentacija 7D

Rok za dostavljanje ponuda: 29.08.2017. godine, do 12,00 časova 

________________________________________

Datum objavljivanja: 23.06.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Nabavka dobara –zakup zatvorenog magacinskog prostora u površini  od 400 do 450 metara kvadratnih na teritoriji grada Niša za potrebe Poreske uprave RO Niš – Filijale Niš na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 2/2017

23.06.2017. Oglas za podnošenje ponuda

23.06.2017. Konkursna dokumentacija

 Rok za dostavljanje ponuda: 10.07.2017. godine, do 12,00 časova 

________________________________________

Datum objavljivanja: 22.06.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka dobara - zakup poslovnog prostora za potrebe Poreske uprave Ekspoziture Tutin

Nabavka broj: 6D/2017

22.06.2017.god. Poziv za podnošenje ponuda 6D

22.06.2017.god. Konkursna dokumentacija 6D

Rok za dostavljanje ponuda: 07.07.2017. godine, do 12,00 časova 

____________________________________

Datum objavljivanja: 21.06.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka dobara - zakup poslovnog prostora za potrebe Poreske uprave Filijale Svilajnac

Nabavka broj: 5D/2017

21.06.2017.god. Poziv za podnošenje ponuda 5D

21.06.2017.god. Konkursna dokumentacija 5D

Rok za dostavljanje ponuda: 06.07.2017. godine, do 12,00 časova 

____________________________________

Datum objavljivanja: 20.06.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka dobara - zakup magacinskog prostora, za potrebe Poreske uprave RO Kragujevac

Nabavka broj: 4D/2017

20.06.2017.god. Poziv za podnošenje ponuda 4D

20.06.2017.god. Konkursna dokumentacija 4D

Rok za dostavljanje ponuda: 05.07.2017. godine, do 12,00 časova

___________________________________

Datum objavljivanja: 12.06.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka dobara - zakup magacinskog prostora, za potrebe Poreske uprave, Filijala Temerin

Nabavka broj: 20/17

12.06.2017. Konkursna dokumentacija

12.06.2017. Poziv za podnošenje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda: 28.06.2017. godine, do 11,00 časova

________________________________________

Datum objavljivanja: 01.06.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka dobara - zakup poslovnog prostora u Inđiji, za potrebe Poreske uprave, Filijala Inđija

Nabavka broj: 19/17

01.06.2017. Konkursna dokumentacija

01.06.2017. Poziv za podnošenje ponude

Rok za dostavljanje ponuda: 16.06.2017. godine, do 11,00 časova

____________________________________

Datum objavljivanja: 29.05.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka dobara - zakup poslovnog prostora u Inđiji, za potrebe Poreske uprave, Filijala Inđija

Nabavka broj: 18/17

18 Konkursna dokumentacija

18 Poziv za podnošenje ponude

Rok za dostavljanje ponuda: 13.06.2017. godine, do 11,00 časova

_____________________________________

Datum objavljivanja: 18.05.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u površini od 70 do 90 metara kvadratnih u TPC ,,Ambasador", za potrebe Poreske uprave Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Niš, na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 1/2017

18.05.2017. Oglas za podnošenje ponuda

18.05.2017. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 02.06.2017. godine, do 12,00 časova.

__________________________________________________

Datum objavljivanja: 31.03.2017. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Nabavka dobara – zakup poslovnog prostora za potrebe Poreske uprave Filijale Ćuprija, redni broj: 2D/2017

31.03.2017.god. Poziv za zakup Ćuprija 2D/2017

31.03.2017.god. Konkursna za zakup Ćuprija 2D/2017 

15.05.2017.god. Odluka o obustavi postupka 2D

_______________________________________________________

Datum objavljivanja: 03.02.2017. godine

PORESKA UPRAVA-Centrala

POZIV POTENCIJALNIM PONUĐAČIMA - konsultacije na temu izrade tehničkih specifikacija za nabavku usluge izrade dizajna službenih uniformi za inspektore Poreske policije

03.02.2017. Poziv potencijalnim ponuđačima

________________________________________________________

Datum objavljivanja: 23.11.2016. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka  dobara – zakup poslovnog prostora u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 14, za potrebe Poreske uprave Filijala Novi Sad 2.

Nabavka broj: 21/2016

23.11.2016. Poziv za podnošenje ponuda

23.11.2016. Konkursna Dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 08.12.2016. godine, do 11,00 časova.

________________________________________________________

Datum objavljivanja: 07.11.2016. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Nabavka usluga – uništenje prehrambenih proizvoda sa isteklim rokom trajanja( pšenica, kukuruz, suncekretova sačma) oduzetih u postupku poreske kontrole za potrebe Poreske uprave RO Niš na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 05/2016

07.11.2016. Poziv za podnošenje ponuda

07.11.2016. Konkursna dokumentacija

15.11.2016. Izmena konkursne dokumentacije

Rok za dostavljanje ponuda: 22.11.2016. godine, do 12:00 časova.

________________________________________________________

Datum objavljivanja: 26.10.2016. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka  dobara – zakup magacinskog prostora za smeštaj stvari oduzetih u postupku poreske kontrole za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: 21/2016

26.10.2016. Poziv za podnošenje ponuda

26.10.2016. Konkursna Dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 10.11.2016. godine, do 11.00 časova.

_______________________________________________________________

Datum objavljivanja: 24.10.2016. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka  dobara – zakup garažnog prostora u Novom Sadu, za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: 24/2016

24.10.2016. Poziv za podnošenje ponuda

24.10.2016. Konkursna Dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 08.11.2016. godine, do 11.00 časova.

_______________________________________________________________

Datum objavljivanja: 19.10.2016. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka  dobara – zakup magacinskog prostora u Zrenjaninu, za smeštaj stvari oduzetih u postupku poreske kontrole za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: 22/2016

19.10.2016. Poziv za podnošenje ponuda

19.10.2016. Konkursna Dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 03.11.2016. godine, do 11.00 časova.

_______________________________________________________________

Datum objavljivanja: 18.10.2016. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka  dobara – zakup skladišta za smeštaj stvari oduzetih u postupku poreske kontrole za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: 25/2016

18.10.2016. Poziv za podnošenje ponuda

18.10.2016. Konkursna Dokumentacija

Rok za dostavljanje ponuda: 02.11.2016. godine, do 11.00 časova.

_______________________________________________________________

Datum objavljivanja: 05.10.2016. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobara – zakup zatvorenog magacinskog prostora, za potrebe Poreske uprave RO Niš - Filijale Niš, na period od devet(9) meseci.

Nabavka broj: 04/2016

05.10.2016. Poziv za podnošenje ponuda

05.10.2016. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavu ponuda: 20.10.2016. godine do 12,00 časova

______________________________________________________________

Datum objavljivanja: 28.06.2016. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobara – zakup prostora na kome mogu biti  smeštene 2 cisterne zapremine od najmanje 15 tona za smeštaj naftnih derivata, na period do jedne godine.

Nabavka broj: 03/2016

28.06.2016. Poziv za podnošenje ponuda

28.06.2016. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavu ponuda: 13.07.2016. godine do 12,00 časova.

_______________________________________________________________

Datum objavljivanja: 30.03.2016. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobara – zakup skladišnog prostora za smeštaj do 20 tona naftnih derivata, na period od jedne godine.

Nabavka broj: 02/2016

30.03.2016 Poziv za podnošenje ponuda

30.03.2016 Konkursna dokumentacija

Rok za dostavu ponuda: 14.04.2016. godine do 12,00 časova.

_________________________________________________________________

Datum objavljivanja: 30.03.2016. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobara – zakup skladišnog prostora za smeštaj do 20 tona naftnih derivata, na period od jedne godine.

Nabavka broj: 02/2016

30.03.2016 Poziv za podnošenje ponuda

30.03.2016 Konkursna dokumentacija

Rok za dostavu ponuda: 14.04.2016. godine do 12,00 časova.

_____________________________________________________________________

Datum objavljivanja: 22.03.2016. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka  dobara – zakup skladišta za smeštaj arhivskog materijala za potrebe Poreske uprave, Filijala Stara Pazova.

Nabavka broj: 02/2016

 22.03.2016. Poziv za podnošenje ponuda

22.03.2016. Konkursna dokumentacija

07.04.2016. Odluka o obustavi postupka

Rok za dostavu ponuda: 06.04.2016. godine do 11,00 časova.

_____________________________________________________________________

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u površini  od 250 do 300 metara kvadratnih u centru Grada Niša za potrebe Regionalnog odeljenja Poreske policije Niš na period od 12 meseci.

Nabavka broj: 1/2016

03.03.2016 Poziv za podnošenje ponuda

03.03.2016 Konkursna dokumentacija

Rok za dostavu ponuda: 18.03.2016. godine do 12.00 časova.

_____________________________________________________________________

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka dobara – poslovnog prostora, za potrebe Poreske uprave Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Beograd, Filijala Mladenovac, na period od 12 meseca.

Nabavka broj: 01/2016

25.01.2016. Poziv za podnošenje ponuda

25.01.2016. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavu ponuda: 09.02.2016. godine do 11.00 časova.

_____________________________________________________________________

Datum objavljivanja: 30.12.2015. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka  dobara – zakup skladišta za smeštaj arhivskog materijala za potrebe Poreske uprave, Filijala Stara Pazova.

Nabavka broj: 62/2015

30.12.2015. Poziv za podnošenje ponuda

30.12.2015. Konkursna dokumentacija

05.02.2016.Odluka o obustavi S. Pazova

Rok za dostavu ponuda: 14.01.2016. godine do 11,00 časova.

_____________________________________________________________________

 

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Beograd

Javna nabavka dobara – zakup magacina, za potrebe Poreske uprave Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Beograd, Filijala Šabac, na period od 24 meseca.

Nabavka broj: 33/2015

30.12.2015. Poziv za podnošenje ponuda

30.12.2015. Konkursna dokumentacija

 Rok za dostavu ponuda: 14.01.2016. godine do 11.00 časova.

_____________________________________________________________________

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobara – zakup poslovnog prostora u površini od 70 do 90 metara kvadratnih u TPC ,,Ambasador", za potrebe Poreske uprave Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Niš, na period od 18 meseci.

Nabavka broj: 3/2015

07.12.2015 Poziv za podnošenje ponuda

07.12.2015 Konkursna dokumentacija

Rok za dostavu ponuda: 22.12.2015. godine do 12.00 časova.

_____________________________________________________________________

Datum objavljivanja: 27.11.2015. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac
Javna nabavka  dobara – zakup arhivskog  prostora za potrebe Poreske uprave Filijale Paraćin.

Nabavka broj: 12D/2015

27.11.2015. Poziv za podnošenje ponuda

27.11.2015. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavu ponuda: 07.12.2015. godine do 12.00 časova.

_____________________________________________________________________

Datum objavljivanja: 27.11.2015. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac
Javna nabavka  dobara – zakup poslovnog prostora za potrebe Odseka Poreske policije Čačak.

Nabavka broj: 10D/2015

27.11.2015. Poziv za podnošenje ponuda

27.11.2015. Konkursna dokumentacija

Rok za dostavu ponuda: 07.12.2015. godine do 12.00 časova.

_____________________________________________________________________

Datum objavljivanja: 24.11.2015. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac
Javna nabavka  dobara – zakup arhivskog prostora za potrebe Poreske uprave
Ekspoziture Aleksandrovac.

Nabavka broj: 13D/2015

24.11.2015. Poziv za podnošenje ponuda 13d

24.11.2015. Konkursna dokumentacija 13D

Rok za dostavu ponuda: 03.12.2015. godine do 12.00 časova. ________________________________________________________________________________

Datum objavljivanja: 23.11.2015. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka dobara – zakup magacinskog prostora zatvorenog i otvorenog, koji mora biti na jednom mestu, tj. istoj lokaciji, za potrebe Poreske uprave Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Niš sa pripadajućim filijalama i ekspoziturama, na period od dve godine.

Nabavka broj: 2/2015

23.11.2015. Poziv za podnošenje ponuda

23.11.2015. Konkursna dokumentacija

 Rok za dostavu ponuda: 08.12.2015. godine do 12.00 časova.

________________________________________________________________________________

 Datum objavljivanja: 23.11.2015. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Kragujevac

Javna nabavka  dobara – zakup poslovnog prostora za potrebe Poreske uprave Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Kragujevac.

Nabavka broj: 11D/2015

 23.11.2015.god. Poziv zakup PP Kragujevac

23.11.2015.god. Konkursna zakup PP Kragujevac

Rok za dostavu ponuda: 03.12.2015. godine do 12.00 časova.

_____________________________________________________________________

Datum objavljivanja: 19.11.2015. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Niš

Javna nabavka  dobara – zakup poslovnog prostora za potrebe Poreske uprave Regionalnog odeljenja za materijalne resurse Niš za potrebe ekspoziture Niška Banja na period od 18 meseci.

Nabavka broj: 1/2015

19.11.2015 Poziv za podnošenje ponuda

19.11.2015 Konkursna dokumentacija

Rok za dostavu ponuda: 04.12.2015. godine do 12.00 časova.

_____________________________________________________________________

Datum objavljivanja: 16.10.2015. godine

PORESKA UPRAVA, Sektor za materijalne resurse, Regionalno odeljenje Novi Sad

Nabavka  dobara – zakup skladišta za smeštaj stvari oduzetih u postupku poreske kontrole za potrebe Poreske uprave.

Nabavka broj: 58/2015

16.10.2015. Poziv za podnošenje ponuda-zakup skladišta

Konkursna Dokumentacija

Rok za dostavu ponuda: 23.10.2015. godine do 11.00 časova.

23.06.2017. Konkursna dokumentacija [PDF | 1.089,6 KB]

_____________________________________________________________________