Poreski kalendar

sep 2020

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Uputstvo za poreske obveznike
Uputstvo za poreske obveznike

* Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. * Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da najkasnije u roku od tri dana od dana isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. * Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. * Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. * Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja.Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. * Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. * Podnošenje obrasca PID PDV za 2020. godinu, ako je u 2020. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. * Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kojem su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. * Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 03.02. do 18.02. i u periodu od 01.07. do 15.07. u toku godine. * Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec. * Obveznik PDV je dužan da uz poresku prijavu za poslednji poreski period kalendarske godine, odnosno poslednji poreski period dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o: 1) licu koje nije evidentirano za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koje mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda u Republici izvršilo promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, kao i iznosu tog prometa; 2) poljoprivredniku koji nije evidentiran za obavezu plaćanja PDV u skladu sa Zakonom o PDV, a koji mu je od 1. januara do isteka poslednjeg poreskog perioda kalendarske godine, odnosno poslednjeg poreskog perioda izvršio promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda i poljoprivrednih usluga, kao i iznosu tog prometa.

Poreska uprava    Biro za informisanje    Novosti    Reforma Poreske uprave: Od 178 filijala ostalo samo 37

Reforma Poreske uprave: Od 178 filijala ostalo samo 37

05. 07. 2019.

Poreska uprava je, od 1. jula ove godine, organizovana na novi način i ima manji broj filijala. Smanjenje broja filijala je samo jedan deo reforme Poreske uprave o kojoj govori direktorka Poreske uprave Dragana Marković.

Video-prilog - pogledajte ovde

Pre četiri godine, tačnije 2015. Vlada Republike Srbije usvojila i Program transformacije Poreske uprave, a potom i Akcioni plan. Istog trenutka Poreska uprava je prionula na posao jer njena reforma predstavlja prioritetnu aktivnost u reformi javnog sektora.

Prema rečima direktorke Poreske uprave Dragane Marković transformacija Poreske uprave podrazumeva niz aktivnosti koje treba da dovedu do efikasnije naplate budžetskih prihoda, racionalizacije troškova poslovanja i efikasnije kontrole poreskih obveznika.

„Jedan od načina da to postignemo je da pređemo iz papirne u elektronsku sferu. Mi smo još 2018. godine poreskim obveznicima obezbedili i omogućili da sve prijave mogu da podnose elektronskim putem i time smo stvorili preduslov za ovo što se danas dešava, a to je reforma Poreske uprave, rekla je direktorka Marković.

Time su se stekli uslovi za racionalizaciju, koja se sprovodila postepeno. Sa 178 smanjeno je na 78, da bi se došlo do već pomenutih 37 filijala.

„To je veoma veliki preokret u radu Poreske uprave i moram da kažem da smo na taj način omogućili efikasniju naplatu i efikasniju kontrolu poreskih obveznika. Želim da istaknem da je ovo rok koji smo ispunili u programu transformacije, na šta smo veoma ponosni, a takođe da uz sve ove promene koje smo uradili nismo ugrozili naplatu. Naprotiv, ona je za 26,3% veća nego što je to bila pre ovog programa transformacije“, dodala je direktorka Poreske uprave Dragana Marković.

Elektronski način poslovanja i elektronski servis biće oslonac rada i u budućem periodu. Pored portala e-Porezi, koji je zapravo postao najveće filijala, tu je i moderni Kontakt centar gde obveznici mogu da dobiju odgovore na sva pitanja, a ukoliko im je potrebna neka vrsta uverenja i to je moguće bez dolaska na šaltere - elektronskim putem. Uz uvođenje elektronskih servisa i racionalizaciju poslovne mreže pred Poreskom upravom bio je veoma važan ali i težak zadatak - da nijedan zaposleni ne bude proglašen tehnološkim viškom i dobije otkaz.

Dragana Marković direktorka Poreske uprave ističe da je 2005. godine bilo 10.092 zaposlena, a danas ih ima oko 4.800 i da se u naredne dve godine očekuje odlazak u penziju 1.058 zaposlenih. To je dovelo do zaključka da je svaki zaposleni dragocen, da je neminovan prijem novih zaposlenih, novih mladih kadrova, ali je neophodna i obuka i prenos znanja, tako da se u ovu, novu organizacionu strukturu sa 1. julom zapravo ušlo bez i jednog otpuštanja zaposlenih ljudi, odnosno radnika i ovu činjenicu su uvažili zaposleni u Poreskoj upravi i reprezentativni sindikat Poreske uprave.

I u narednom periodu pred Poreskom upravom su brojni planovi i zadaci, kao što je reinženjering poslovnih procesa. S obzirom na to da je strateški pristup dobrovoljno ispunjenje poreskih obaveza, Poreska je usmerena na jednostavnost i razumljivost kako bi poreskim obveznicima bilo lakše da ispunjavaju svoje poreske obaveze kao i da rad zaposlenima bude efikasan i brz.

Izvor: Prva TV