Poreska uprava  >>  CVPO  >>  O nama

Poreski kalendar

dec 2018

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Podnošenje obrasca PID PDV za 2017. godinu, ako je u 2017. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, vrši se uz poresku PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu u skladu sa propisima o računovodstvu. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku kvartala u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 15.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. Podnošenje pregleda obračuna PDV, na obrascu POPDV uz poresku prijavu PDV za svaki poreski period.

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

O nama

Centar za velike poreske obveznike je započeo sa radom 2002. godine kao posebna organizaciona jedinica Poreske uprave formirana u okviru reforme fiskalnog sistema i organizacije i modernizacije poreske administracije.

U nadležnosti Centra su poreski obveznici koji su prema svojim poreskim obavezama veoma značajni za fiskalne prihode Republike.

Cilj osnivanja Centra je:

  • da na jednom mestu i na nov način administrira fiskalno najizdašnije poreske obveznike,
  • da stvori najpovoljnije uslove za izmirivanje njihovih poreskih obaveza,
  • da omogući maksimalnu efikasnost u administriranju sledećih javnih prihoda: poreza na dobit, poreza na dodatu vrednost, akciza, poreza i doprinosa na zarade i drugih poreza po odbitku.

Misija Centra je da vrši kontrolu i naplatu javnih prihoda za koje je nadležan, istovremeno podstičući jačanje poreske discipline kroz povećanje stepena dobrovoljnog izvršavanja poreskih obaveza.

Centar za velike poreske obveznike nastoji:

  • da afirmiše dobrovoljno izvršavanje poreskih obaveza,
  • da izgradi visok stepen međusobnog poverenja i poštovanja,
  • da davanjem pouzdanih informacija i obaveštenja učini ispunjavanje poreskih obaveza što lakšim, uz samo neophodne troškove.

Budući planovi Centra su:

  • dalje podsticanje dobrovoljnog izvršavanja poreskih obaveza,
  • konstantno razvijanje internih kapaciteta,
  • omogućavanje obveznicima da na pravi način razumeju svoje prave obaveze i
  • pružanje adekvatne i blagovremene pomoći davanjem pouzdanih informacija i obaveštenja.


Preuzmite Pravilnik

Spisak računa CVPO

Povelja velikih poreskih obveznika

Sva Vaša pitanja možete nam uputiti na e-mail: cvpo_pp@poreskauprava.gov.rs ili nas kontaktirati putem telefona na broj: 011/333 0 806