Пореска управа  >>  О нама  >>  Легалност софтвера

Порески календар

феб 2017

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Подношење коначног обрачуна акцизе за прошлу годину врши се заједно са годишњим пореским билансом. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2016. годину, ако је у 2016. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску пријаву ПДВ за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Легалност софтвера

Поштовани порески обвезници,

Позивамо Вас да извршите контролу инсталираног софтвера како бисте на најмању могућу меру свели оперативни и безбедносни ризик који преузимате уколико у пословању користите нелиценцирани, односно погрешно лиценциран софтвер. Коришћење нелегалног софтвера представља повреду законом заштићеног ауторског права, која повлачи одговорност по одредбама Закона о ауторским и сродним правима као и Закона о организацији и надлежности државних органа за борбу против високо технолошког криминала.

Према последњим објављеним подацима, степен пиратерије у Србији износи 69%, а вредност нелиценцираног софтвера - 70 милиона долара.

Употребом легалних и правилно лиценцираних рачунарских програма, допринећете смањењу степена пиратерије и комерцијалне вредности нелиценцираног софтвера што би омогућило нижу цену лиценцираних софтверских програма, као што је случај у европским и другим развијеним земљама и уређеним тржиштима.

Сходно одредбама Закона о инспекцијском надзору, припремљене су и објављене Контролне листу за контролу софтвера које можете преузети посредством сајта Пореске управе www.purs.gov.rs, како би се боље информисали о поступку контроле у редовном инспекцијском надзору.

За сва питања везана за права интелектуалне својине на рачунарске програме и базе података можете да се информишете посредством сајта Пореске управе или телефоном.

Контакт телефони Одељења за контролу легалности софтвера

Београд: 011-395 33 32, 011-395 33 97, 011-395 33 99, 011-395 06 30,

Ниш: 018-515 192

Нови Сад: 021-521 554

Крагујевац: 034-337 864

 

Пореска управа