Пореска управа  >>  еПорези  >>  Портал еПорези

Порески календар

дец 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Портал еПорези

Портал "еПорези" представља скуп електронских сервиса Пореске управе Републике Србије, који омогућава свим пореским обвезницима предају електронски потписаних образаца пореских пријава, праћење статуса послатих пријава, увид у стање на рачунима пореског обвезника и доделу/одузимање овлашћења за коришћење електронских сервиса. Циљ успостављања портала "еПорези" је брже, лакше и једноставније испуњавање обавеза према Пореској управи. Овај систем задовољава високе стандарде безбедности и омогућава сигуран и некомпромитован пренос података електронским путем.

За приступ електронским сервисима на порталу "еПорези" користи се јединствена, специјално дизајнирана апликација еПорези, коју можете преузети кликом на банер испод.

апликација еПорези

Апликација еПорези се једноставно инсталира на локални рачунар корисника и након покретања и уноса ПИН-кода Квалификованог електронског сертификата приступа се порталу "еПорези".

Упутство за коришћење апликације еПорези можете преузети ОВДЕ.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Електронски сервиси на порталу "еПорези" доступни су сваког дана у периоду од 6 часова ујутро до 24 часа у поноћ. У случају било какве измене режима рада бићете благовремено обавештени.

Пореска управа је за све кориснике електронских сервиса обезбедила и ТЕСТНО ОКРУЖЕЊE које служи за тестирање и проверу исправности електронских пореских пријава, као и за едукацију пореских обвезника. Пријаве које се подносе путем ТЕСТНОГ ОКРУЖЕЊА не стварају пореску обавезу већ служе искључиво за проверу исправности пријава (провера обрачуна, провера исправности XML фајлова и сл.), тестирање и едукацију.

За приступ ТЕСТНОМ ОКРУЖЕЊУ такође се користи апликација еПорези.

Зашто "еПорези"?

  • Праћење стандарда и развоја информатичког друштва
  • Унапређење пословних процеса коришћењем информационо-комуникационих технологија
  • Лакше, једноставније и брже испуњавање обавеза према Пореској управи
  • Боље информисање пореских обвезника о њиховим правима и обавезама

Путем портала "еПорези" порески обвезници могу попуњавати, потписивати и проследити Пореској управи обрасце пореских пријава. Порески обвезници могу прилагодити свој софтвер за рачуноводство, тако да аутоматски генерише фајл у одговарајућем формату и такав фајл директно, путем портала "еПорези", електронски потпишу и проследе Пореској управи (у делу Упутства и обрасци доступне су XSD шеме и XML примери).

Портал "еПорези" омогућава увид у стање на рачунима пореског обвезника, увид у податке из Јединственог регистра пореских обвезника, као и преглед претходно послатих пореских пријава поднетих електронским путем.

Порески обвезници преко портала "еПорези" имају и могућност доделе/одузимања овлашћења за коришћење електронских сервиса.

Све активности које порески обвезник обавља путем портала "еПорези" су – бесплатне.