Poreska uprava  >>  Biro za informisanje  >>  Novosti  >>  „Porez plati da ti se dobrim vrati“

Poreski kalendar

nov 2017

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. Podnošenje konačnog obračuna akcize za prošlu godinu vrši se zajedno sa godišnjim poreskim bilansom. Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Podnošenje obrasca PID PDV za 2016. godinu, ako je u 2016. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, vrši se uz poresku prijavu PDV za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu u skladu sa propisima o računovodstvu.

Novosti

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

„Porez plati da ti se dobrim vrati“

Poreska uprava Republike Srbije pokrenula je, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju GIZ, edukativnu kampanju pod nazivom „Porez plati da ti se dobrim vrati“.

U okviru projekta „Podrška edukaciji poreskih obveznika na inovativan način“ urađen je video serijal edukativnog karaktera, kako bi se građani motivisali da plaćaju porez, kao i da bi se ukazalo na dobrobiti koje nosi uređeni poreski sistem. Namera je da se i na ovaj način rad Poreske uprave približi građanima i pojasni im se zbog čega je važno plaćati poreze.

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Poreski čas

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Siva ekonomija 4

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Porez na prihod građana

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Put poreza i doprinosa

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Poštovanje poreskih propisa

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Transformacija Poreske uprave

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Rad na crno 2

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Rad na crno 1

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Borba protiv sive ekonomije

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Podnošenje poreskih prijava

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Rezani duvan

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Komunikacija sa Poreskom upravom

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Poreski kalendar

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Porez na prenos apsolutnih prava

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Akcizni proizvodi - derivati nafte

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Akcizni proizvodi - alkohol

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Akcizni proizvodi - duvan

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Akcize

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - PDV

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Tražite račun!

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Elektronski servisi Poreske uprave - integralna verzija

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Elektronski servisi Poreske uprave

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Nelojalna konkurencija 2

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Put poreza i doprinosa - integralna verzija

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Put poreza i doprinosa

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Poreski alarm - integralna verzija

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Poreski alarm

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Neregistrovane delatnosti - integralna verzija

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Neregistrovane delatnosti

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Kontakt centar Poreske uprave - integralna verzija

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Kontakt centar Poreske uprave

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Transformacija Poreske uprave - integralna verzija

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Transformacija Poreske uprave

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Poreski alarm - integralna verzija

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Poreski alarm1

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Tražite račun

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Izbegavanje plaćanja poreza - integralna verzija

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Izbegavanje plaćanja poreza

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Siva ekonomija 3 - integralna verzija

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Siva ekonomija 3

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Nelojalna konkurencija - integralna verzija

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Nelojalna konkurencija

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Suzbijanje sive ekonomije - integralna verzija

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Suzbijanje sive ekonomije

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Važnost uzimanja fiskalnih računa - integralna verzija

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Da li građani insistiraju da dobiju fiskalni račun?

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Siva ekonomija 2 - integralna verzija

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Siva ekonomija 2

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Siva ekonomija 1 - integralna verzija

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Siva ekonomija 1

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Da li znate kako izgleda pravi fiskalni račun? - integralna verzija

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Da li znate kako izgleda pravi fiskalni račun?

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Edukacija poreskih obveznika - integralna verzija

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Edukacija poreskih obveznika

Početak kampanje najavila je direktorka Poreske uprave Republike Srbije Dragana Marković, gostujući u emisiji „150 minuta“ na Prvoj televiziji. Tom prilikom, ona je između ostalog rekla da je namera da se i na ovaj način približi rad Poreske uprave građanima i pojasni zbog čega je važno plaćati poreze.

„Plaćanje poreza je važno zbog vrtića, škola, domova zdravlja i bolnica. Ko plaća porez, taj poštuje državu Srbiju i misli na budućnost i razvoj ove zemlje, a time i svih nas“, rekla je direktorka Poreske uprave.

Gostovanje direktorke Poreske uprave Dragane Marković na Prvoj televiziji

 

 

Komentari 0

ostavi komentar
Vidi još

Ostavi komentar