Poreska uprava  >>  Biro za informisanje  >>  Novosti  >>  „Porez plati da ti se dobrim vrati“

Poreski kalendar

jul 2017

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. Podnošenje konačnog obračuna akcize za prošlu godinu vrši se zajedno sa godišnjim poreskim bilansom. Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Podnošenje obrasca PID PDV za 2016. godinu, ako je u 2016. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, vrši se uz poresku prijavu PDV za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu u skladu sa propisima o računovodstvu.

Novosti

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

„Porez plati da ti se dobrim vrati“

Poreska uprava Republike Srbije pokrenula je, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju GIZ, edukativnu kampanju pod nazivom „Porez plati da ti se dobrim vrati“.

U okviru projekta „Podrška edukaciji poreskih obveznika na inovativan način“ urađen je video serijal edukativnog karaktera od 40 epizoda, kako bi se građani motivisali da plaćaju porez, kao i da bi se ukazalo na dobrobiti koje nosi uređeni poreski sistem.

Namera je da se i na ovaj način rad Poreske uprave približi građanima i pojasni im se zbog čega je važno plaćati poreze.

Novu epizodu u okviru edukativne kampanje „Porez plati da ti se dobrim vrati“ možete pogledati ovde

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Siva ekonomija 4 - Epizoda 37

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Porez na prihod građana - Epizoda 36

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Put poreza i doprinosa - Epizoda 35

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Poštovanje poreskih propisa - Epizoda 34

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Transformacija Poreske uprave - Epizoda 33

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Rad na crno 2 - Epizoda 32

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Rad na crno 1 - Epizoda 31

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Borba protiv sive ekonomije - Epizoda 30

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Podnošenje poreskih prijava - Epizoda 29

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Rezani duvan - Epizoda 28

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Komunikacija sa Poreskom upravom - Epizoda 27

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Poreski kalendar - Epizoda 26

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Porez na prenos apsolutnih prava - Epizoda 25

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Akcizni proizvodi - derivati nafte - Epizoda 24

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Akcizni proizvodi - alkohol - Epizoda 23

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Akcizni proizvodi - duvan - Epizoda 22

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Akcize - Epizoda 21

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - PDV - Epizoda 20

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Tražite račun! - Epizoda 19

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Elektronski servisi Poreske uprave - integralna verzija

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Elektronski servisi Poreske uprave - Epizoda 18

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Nelojalna konkurencija 2 - Epizoda 17

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Put poreza i doprinosa - integralna verzija

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Put poreza i doprinosa - Epizoda 16

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Poreski alarm - integralna verzija

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Poreski alarm - Epizoda 15

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Neregistrovane delatnosti - integralna verzija

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Neregistrovane delatnosti - Epizoda 14

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Kontakt centar Poreske uprave - integralna verzija

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Kontakt centar Poreske uprave - Epizoda 13

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Transformacija Poreske uprave - integralna verzija

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Transformacija Poreske uprave - Epizoda 12

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Poreski alarm - integralna verzija

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Poreski alarm - Epizoda 11

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Tražite račun - Epizoda 10

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Izbegavanje plaćanja poreza - integralna verzija

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Izbegavanje plaćanja poreza - Epizoda 9

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Siva ekonomija 3 - integralna verzija

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Siva ekonomija 3 - Epizoda 8

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Nelojalna konkurencija - integralna verzija

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Nelojalna konkurencija - Epizoda 7

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Suzbijanje sive ekonomije - integralna verzija

„Porez plati da ti se dobrim vrati“ - Suzbijanje sive ekonomije - Epizoda 6

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Važnost uzimanja fiskalnih računa - integralna verzija

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Anketa: Da li građani insistiraju da dobiju fiskalni račun? - Epizoda 5

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Siva ekonomija 2 - integralna verzija

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Siva ekonomija 2 - Epizoda 4

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Siva ekonomija 1 - integralna verzija

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Siva ekonomija 1 - Epizoda 3

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Da li znate kako izgleda pravi fiskalni račun? - integralna verzija

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Da li znate kako izgleda pravi fiskalni račun? - Epizoda 2

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Edukacija poreskih obveznika - integralna verzija

"Porez plati da ti se dobrim vrati" - Edukacija poreskih obveznika - Epizoda 1

Početak kampanje najavila je direktorka Poreske uprave Republike Srbije Dragana Marković, gostujući u emisiji „150 minuta“ na Prvoj televiziji. Tom prilikom, ona je između ostalog rekla da je namera da se i na ovaj način približi rad Poreske uprave građanima i pojasni zbog čega je važno plaćati poreze.

„Plaćanje poreza je važno zbog vrtića, škola, domova zdravlja i bolnica. Ko plaća porez, taj poštuje državu Srbiju i misli na budućnost i razvoj ove zemlje, a time i svih nas“, rekla je direktorka Poreske uprave.

Gostovanje direktorke Poreske uprave Dragane Marković na Prvoj televiziji

Srećno detinjstvo počinje u lepom vrtiću!

Svakom detetu treba dobra škola!

Efikasno lečenje počinje u modernoj bolnici!

Bezbedna vožnja počinje metrom dobrog puta!

Mirna starost počinje plaćanjem poreza na zaradu!

Izgradnja bogatijeg društva počinje borbom protiv sive ekonomije!

 

 

Komentari 0

ostavi komentar
Vidi još

Ostavi komentar