Порески календар

јан 2022

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Упутство за пореске обвезнике
Упутство за пореске обвезнике

* Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. * Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да најкасније у року од три дана од дана исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. * Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. * Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. * Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања.Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. * Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. * Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2020. годину, ако је у 2020. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. * Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у којем су набављени деривати нафте и биотечности. * Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 03.02. до 18.02. и у периоду од 01.07. до 15.07. у току године. * Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец. * Обвезник ПДВ је дужан да уз пореску пријаву за последњи порески период календарске године, односно последњи порески период достави надлежном пореском органу обавештење о: 1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а које му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и износу тог промета; 2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ у складу са Законом о ПДВ, а који му је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године, односно последњег пореског периода извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и износу тог промета.

Пореска управа    Биро за информисање    Новости    Интервју Ивана Симича, вд директора ПУРС-а агенцији Танјуг

Интервју Ивана Симича, вд директора ПУРС-а агенцији Танјуг

штампај

29. 07. 2013.

Извор: Танјуг

Симич: Први резултати боље наплате пореза у јулу

 

БЕОГРАД - Директор Пореске управе Иван Симич изјавио је данас да су се први резултати боље наплате пореза показали у јулу истичући да ће, без изузетка, бити блокирана сва предузећа која имају пореска дуговања.

Симич је у интервјуу Тањугу изразио очекивање да ће такав темпо наплате бити задржан до краја године и додао да је изненађен што нека државна предузећа и установе годинама нису плаћали порез, и то нико није надзирао, а сада у медијима постоје примедбе због блокада.

Он је навео и да свакодневно разговара са пореским обвезницима који имају тешкоће у плаћању пореза, али да ће се, пошто је физички немогуће да прими све заинтересоване, у то укључивати и директори филијала Пореске управе у наредним месецима.

Говорећи о првих шест месеци на челу те институције, Симич је истакао да на њега није било никаквих притисака и да је успео да оствари планирано, али да је незадовољан бројем пријава ПДВ-а које стижу електронским путем јер је напредак на том пољу спор.

Поводом унакрсне провере имовине и прихода грађана, он је најавио да ће се најпре контролисати грађани за које се процењује да имају имовину вреднију од 35 милиона динара, али је нису пријавили.
"Ми смо већ сад у неким градовима у Србији добили информације и податке да неки који имају куће за које оцењујемо да су вредне више од 35 милиона динара нису пријавили имовину. Најпре ћемо се бавити њима, тако што ћемо их позивати да ту имовину пријаве, и биће кажњени јер то нису учинили", навео је Симич.

Он је рекао и да се поднете пријаве имовине грађана и даље уносе у базу података јер је пред истек рока стигло највише пријава и очекује се да до краја августа тај посао буде завршен.
"Онда ћемо те податке да лепо сортирамо, да видимо шта и како. Створићемо базу података о тој имовини, а за то време ћемо да гледамо те који нису пријавили имовину, или преко некретнина које имају, које се виде, или преко неких покретних ствари, као што су кола и друго", прецизирао је Симич.

Што се тиче контроле пореских обвезника у издавању фискалних рачуна, он је истакао да су у последња два месеца те контроле појачане и да је утврђено да од свих контролисаних у просеку око 50 одсто не издаје фискалне рачуне што се одражава и на пореске приходе.

Према његовим речима, фокус у контролама је на онима који раде са готовим новцем- разне угоститељске радње, пицерије, пекаре, месаре јер ту може да се највише утаји тако што се не издају рачуни.
"То је у свим државама исто. Они који раде са готовим новцем код њих је највећи ризик да не издају рачун", напоменуо је Симич истичући да ће се контролисати и друге делатности како не би било "негативне конкуренције, да само једни имају контроле, а други не".

С друге стране, имајући у виду да нема довољно инспектора у марту или априлу следеће године почеће се са онлајн контролама како би се сваког тренутка добили текући подаци о томе ко издаје рачуне, а ко не, најавио је Симич.
"Не можемо да идемо пребрзо јер морамо да променимо одређене прописе и да их прилагодимо томе. Једноставно, технологија је ишла напред и фискалне касе нису више одговарајуће за овај систем, нама треба нешто да можемо у тренутку да проверимо да ли се издају рачуни", навео је он.
"Пре је то ишло преко штампача, данас сви имају компјутере и интернет, и пре него што се изда рачун, мораће да дође податак у Пореску управу на сервер да ми дамо број и то ће се све дешавати у пар десетина секунди и неће ништа додатно захтевати од пореских обвезника", рекао је Симич.

Он је нагласио и да по питању увођења обједињене уплате пореза од 1. јануара и преласка на електронско пословање од 1. јула наредне године све иде по плану и да неће бити одступања од тих рокова.

Симич је навео да порески обвезници споро прелазе на електронско пријављивање ПДВ-а и да је у јулу стигло 5.800 таквих пријава, односно око 5,5 посто, што није на очекиваном нивоу.
"Још се бавимо едукацијом пореских обвезника да им покажемо како је много лакше када уђу у тај систем", напоменуо је он истичући да највећи проценат електронских пријава стиже из Старе Пазове што је, вероватно, показатељ да тамо постоји неки добар рачуновођа који предаје те електронске пријаве.

Видео можете погледати овде


Фото Тањуг, Ненад Милошевић