Poreska uprava  >>  Biro za informisanje  >>  Novosti  >>  Primljeno 23.238 prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2017. godinu

Poreski kalendar

feb 2019

Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

*Pojedinačna poreska prijava na obrascu PPP PD za poreze i doprinose po odbitku podnosi se pre svake isplate prihoda. *Rezidentni obveznik koji otkupljuje sekundarne sirovine i otpad od rezidentnog, odnosno nerezidentnog pravnog lica, dužan je da prilikom isplate naknade tim licima najkasnije u roku od tri dana od dana isplate obračuna, obustavi i na propisani račun uplati porez po odbitku, kao i da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu. Prijava se podnosi na Obrascu PDPO/S. *Poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosi se na dan isplate prihoda. *Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za obveznika kome je poslovna godina različita od kalendarske je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza. *Fizička lica koja ostvaruju prihode a za koje isplatilac nije dužan da podnese poresku prijavu, obračuna i plati javne prihode, podnose poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, za prihode za koje je utvrđena obaveza samooporezivanja. Prijava se podnosi na Obrascu PP OPO. *Rok za podnošenje prijave za porez na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvari nerezidentni obveznik, kao i na prihode ostvarene po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, je 30 dana od dana ostvarivanja prihoda. Prijava se podnosi na Obrascu PP KDZN. *Podnošenje obrasca PID PDV za 2019. godinu, ako je u 2019. godini ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo, Obrazac se predaje uz PDV prijavu za poreski period tekuće godine u kojem je podnet finansijski izveštaj za prethodnu godinu. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za grejanje poslovnog, odnosno stambenog prostora za prethodni mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-G, najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva koji se koriste za transportne svrhe. Zahtev se podnosi na Obrascu REF-T, najranije 20 dana po isteku kvartala u kojem su derivati nafte i biogoriva nabavljeni. *Podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koji se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije, na Obrascu REF-ETE i podnošenje zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, na Obrascu REF-I. Zahtevi se podnose najranije 20 dana po isteku meseca u kome su nabavljeni derivati nafte i biotečnosti. *Podnošenje zahteva za refundaciju PDV kupcu hrane i opreme za bebe, na Obrascu RFNB, u periodu od 01.02. do 18.02. i u periodu od 02.07. do 16.07. u toku godine. *Podnošenje evidencione prijave za angažovanje sezonskih radnika elektronskim putem Poreskoj upravi. Prijavu podnosi poslodavac najkasnije prvog dana angažovanja sezonskonskih radnika u kalendarskom mesecu do 10 časova, odnosno u periodu između 13 i 15 časova za radnike koji rade u poslepodnevnoj smeni. Odjava sezonskih radnika se prijavljuje najkasnije do 10 časova, odnosno od 13 do 15 časova za rad u poslepodnevnoj smeni. Period u kojem se sezonski radnik prijavljuje ili odjavljuje je kalendarski mesec.

Novosti

štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

06. 07. 2018.

Primljeno 23.238 prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2017. godinu

Poreska uprava Republike Srbije je, prema obrađenim podacima, u zakonom predviđenom roku primila ukupno 23.238 prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2017. godinu.

Obavezu prijavljivanja godišnjeg poreza na dohodak imali su građani koji su u 2017. godini ostvarili dohodak veći od 2.375.136 dinara, odnosno veći od trostruke prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u toj godini, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.

Poreske prijave su podnošene u papirnom i u elektronskom obliku. Elektronskim putem, preko portala Poreske uprave,  primljeno je 35 odsto prijava.

Najviše prijava podneto je na teritoriji koju obuhvata Regionalno odeljenje Beograd - ukupno 16.199 prijava. Regionalno odeljenje Novi Sad primilo je ukupno 4.341 prijavu, Regionalno odeljenje Kragujevac - 1.423 prijave,  Regionalno odeljenje Niš - 1.265 prijava i Regionalno odeljenje Priština -10 prijava.

Od sto najvećih prijavljenih prihoda, 73 odsto pripada obveznicima sa teritorije koju pokriva Regionalno odeljenje Poreske uprave Beograd. Od sto najviše iskazanih prijavljenih prihoda, 69 lica su domaći državljani, a 31 su strani državljani, dok je 90 odsto muškog pola.

Najčešća prijavljena zanimanja su menadžer, direktor i inženjer.

Prijavljeni prihodi za prvih sto podnosilaca poreskih prijava sa najvećim iskazanim prihodima kreću se u rasponu od oko 40 do oko 340 miliona dinara.

Opštine

Regionalno odeljenje Beograd

Broj podnetih prijava u 2018. godini

Novi Beograd

4.496

Voždovac

1.685

Vračar

1.582

Zvezdara

1.543

Čukarica

1.347

Stari  Grad

1.048

Zemun

1.033

Regionalno odeljenje Novi Sad

 

Novi Sad

2.056

Pančevo

285

Subotica

258

Zrenjanin

258

Vršac

147

Regionalno odeljenje Kragujevac

 

Kragujevac

398

Čačak

157

Užice

141

Kruševac

99

Kraljevo

96

Regionalno odeljenje Niš

 

Niš

673

Pirot

111

Leskovac

90

Vranje

70

Bor

35

*Tabelarni prikaz opština u kojima je podneto najviše prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana

Osim ovih podataka, Poreska uprava Republike Srbije neće objavljivati druge statističke podatke u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2017. godinu.

Komentari 0

ostavi komentar
Vidi još

Ostavi komentar