Пореска управа  >>  Биро за информисање  >>  Новости  >>  Нови рок за подношење захтева за рефундацију ПДВ за храну и опрему за бебе од 2. до 16. јула

Порески календар

феб 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 18.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

Новости

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

15. 06. 2018.

Нови рок за подношење захтева за рефундацију ПДВ за храну и опрему за бебе од 2. до 16. јула

Пореска управа Републике Србије обавештава да је наредни рок за предају захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе од 2. до 16. јула 2018. године.

Законом о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност прописано је да право на рефундацију ПДВ за храну и опрему за бебе родитељ или старатељ остварује за бебе рођене закључно са 30. јуном 2018. године.

У складу са наведеним, Пореска управа Републике Србије обавештава да ће надлежне организационе јединице Пoрeске упрaве и даље, у склaду сa свojим oвлaшћeњимa, примати захтеве за рефундацију ПДВ за храну и опрему за бебе родитеља, односно старатеља деце до друге године живота која су рођена закључно са 30. јуном 2018. године.

Надлежна организациона јединица Пореске управе дужна је да након спроведеног поступка контроле испуњености услова за остваривање права на рефундацију ПДВ одлучи о захтеву и донесе решење у року од 30 дана од дана подношења захтева.  Решење којим се утврђује право на рефундацију ПДВ, односно којим се одбија захтев за рефундацију ПДВ, доставља се подносиоцу захтева.

У складу са Законом о порезу на додату вредност, право на рефундацију ПДВ може остварити до износа од 77.279,95 динара за бебу старости до две године, и то у првој години старости до 44.159,97 динара, а у другој до 33.119,98 динара.

Такође, прописано је да право на рефундацију ПДВ-а за храну и опрему за бебе може да оствари родитељ, односно старатељ уколико је његов укупан нето приход у години која претходи години у којој се подноси захтев за рефундацију мањи од 1.059.839,40 динара, а укупна имовина на коју плаћа порез мања од 25.833.585,14 динара.

Информације у вези са рефундацијом ПДВ-а за опрему и храну за бебе налазе се на сајту Пореске управе, а можете позвати и Контакт центар на телефон 011/331-01-11.

 

 

 

Коментари 0

остави коментар
Види још

Остави коментар