Пореска управа  >>  Биро за информисање  >>  Новости  >>  „Порез плати да ти се добрим врати“

Порески календар

сеп 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 18.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

Новости

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

„Порез плати да ти се добрим врати“

Пореска управа Републике Србије реализовала је, у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу ГИЗ, едукативну кампању под називом „Порез плати да ти се добрим врати“.

У оквиру пројекта „Подршка едукацији пореских обвезника на иновативан начин“ урађен је видео серијал едукативног карактера, како би се грађани мотивисали да плаћају порез, као и да би се указало на добробити које носи уређени порески систем.

 

"Порез плати да ти се добрим врати" - Порески час

"Порез плати да ти се добрим врати" - Сива економија 4

"Порез плати да ти се добрим врати" - Порез на приход грађана

"Порез плати да ти се добрим врати" - Пут пореза и доприноса

"Порез плати да ти се добрим врати" - Поштовање пореских прописа

"Порез плати да ти се добрим врати" - Трансформација Пореске управе

"Порез плати да ти се добрим врати" - Рад на црно 2

"Порез плати да ти се добрим врати" - Рад на црно 1

"Порез плати да ти се добрим врати" - Борба против сиве економије

"Порез плати да ти се добрим врати" - Подношење пореских пријава

"Порез плати да ти се добрим врати" - Резани дуван

"Порез плати да ти се добрим врати" - Комуникација са Пореском управом

"Порез плати да ти се добрим врати" - Порески календар

"Порез плати да ти се добрим врати" - Порез на пренос апсолутних права

"Порез плати да ти се добрим врати" - Акцизни производи - деривати нафте

"Порез плати да ти се добрим врати" - Акцизни производи - алкохол

"Порез плати да ти се добрим врати" - Акцизни производи - дуван

"Порез плати да ти се добрим врати" - Акцизе

"Порез плати да ти се добрим врати" - ПДВ

"Порез плати да ти се добрим врати" - Тражите рачун!

"Порез плати да ти се добрим врати" - Електронски сервиси Пореске управе

„Порез плати да ти се добрим врати“ - Нелојална конкуренција 2

„Порез плати да ти се добрим врати“ - Пут пореза и доприноса

„Порез плати да ти се добрим врати“ - Порески аларм

„Порез плати да ти се добрим врати“ - Нерегистроване делатности

„Порез плати да ти се добрим врати“ - Контакт центар Пореске управе

„Порез плати да ти се добрим врати“ - Трансформација Пореске управе

„Порез плати да ти се добрим врати“ - Порески аларм

„Порез плати да ти се добрим врати“ - Тражите рачун

„Порез плати да ти се добрим врати“ - Избегавање плаћања пореза

„Порез плати да ти се добрим врати“ - Сива економија 3

„Порез плати да ти се добрим врати“ - Нелојална конкуренција

„Порез плати да ти се добрим врати“ - Сузбијање сиве економије

"Порез плати да ти се добрим врати" - Важност узимања фискалних рачуна

"Порез плати да ти се добрим врати" - Сива економија 2

"Порез плати да ти се добрим врати" - Сива економија 1

"Порез плати да ти се добрим врати" - Да ли знате како изгледа прави фискални рачун?

"Порез плати да ти се добрим врати" - Едукација пореских обвезника

 

Почетак кампање најавила је директорка Пореске управе Републике Србије Драгана Марковић, гостујући у емисији „150 минута“ на Првој телевизији. Том приликом, она је између осталог рекла да је намера да се и на овај начин приближи рад Пореске управе грађанима и појасни због чега је важно плаћати порезе.

Гостовање директорке Пореске управе Драгане Марковић на Првој телевизији

 

 

 

Коментари 0

остави коментар
Види још

Остави коментар