Пореска управа  >>  Биро за информисање  >>  Саопштења  >>  За медије  >>  Путем електронских сервиса Пореске управе поднето више од 25 милиона електронских пореских пријава

Порески календар

дец 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

За медије

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

02. 11. 2018.

Путем електронских сервиса Пореске управе поднето више од 25 милиона електронских пореских пријава

Од увођења обавезног подношења пореских пријава електронским путем, порески обвезници су путем електронских сервиса на порталу е - Порези поднели више од 25 милиона електронских пореских пријава. Највећи број пријава односи се на појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, затим ПДВ пријаве и пореске пријаве за порез на добит правних лица

Током 2018. године, на месечном нивоу се у просеку поднесе око 525.000 електронских пореских пријава.

Поред електронских сервиса за подношење пореских пријава, порески обвезници користе и електронски сервис за подношење и обраду захтева за упитом стања на својим пореским рачунима. Од успостављања овог електронског сервиса, путем портала е - Порези поднето је и обрађено више од седам милиона захтева за упитом стања на пореским рачунима.

Почетком  2018. године, Пореска управа је завршила циклус превођења "папирних форми" пореских пријава у електронски облик, тако да порески обвезници за све приходе које администрира Пореска управа, имају могућност подношења електронских пореских пријава посредством портала е - Порези.

Пореска управа ће и у наредном периоду радити на унапређењу електронске комуникације са пореским обвезницима како би лакше, брже и што једноставније испунили своје пореске обавезе.

 

 

Коментари 0

остави коментар
Види још

Остави коментар