Пореска управа  >>  Биро за информисање

Порески календар

феб 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Биро за информисање

Сарадња са медијима

Биро за информисање је организациони део Пореске управе Републике Србије (у даљем тексту ПУРС) задужен првенствено за успостављање и развој добре сарадње са медијима.

Посредством Бироа, свим медијима се редовно прослеђују информације у вези са новинама у примени пореских прописа и активностима Пореске управе. У сарадњи са Секторима и Филијалама ПУРС-а, Биро припрема одговоре за медије.

Према установљеној процедури рада са медијима, на сва новинарска питања одговара се по примљеном писаном захтеву.

Сва питања новинари могу слати на службени мејл (press@purs.gov.rs)

Број телефона Бироа за информисање за додатне информације је 011/395 33 36.

Молимо вас да телефон користите само као допуну редовне комуникације посредством маил адресе, јер свако питање које стигне и сваки одговор који се пошаље, морају имати писани траг.

У надлежности Бироа је и комуникација посредством друштвених мрежа као и интерна комуникација.

Пореска управа Републике Србије на друштвеним мрежама

Пореска управа Републике Србије отворила је званичне налоге на друштвеним мрежама Facebook и Twitter. Посредством Twittera и Facebooka, корисници могу да остваре директну комуникацију и да се информишу о раду Пореске управе Републике Србије.

Посредством друштвених мрежа, остварује се интерактивност у комуникацији са пореским обвезницима. На сва питања упућена ПУРС-у, одговара се брзо и прецизно, а сугестије обвезника се усвајају.