Пореска управа  >>  Актуелности  >>  Јавна продаја покретних и непокретних ствари  >>  Jавна продаја заплењених покретних ствари путем усменог јавног надметања

Порески календар

окт 2018

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2017. годину, ако је у 2017. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, врши се уз пореску ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину у складу са прописима о рачуноводству. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на oбрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на oбрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на oбрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку квартала у коме су набављени деривати нафте и биотечности. Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на oбрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. Подношење прегледа обрачуна ПДВ, на обрасцу ПОПДВ уз пореску пријаву ПДВ за сваки порески период.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Јавна продаја покретних и непокретних ствари

Jавна продаја заплењених покретних ствари путем усменог јавног надметања

Министарство финансија  – Пореска управа - Филијала Лозница у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника ”SGN CAMICIE” Д.О.О.са седиштем у Бањи Ковиљачи, ул. Маршала Тита бр. 146ц, ПИБ: 109431300, мат. бр. 21181200, а на основу члана 104. Закона  о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002 .... 108/2016),оглашава

 Jавну продају заплењених покретних ствари путем усменог јавног надметања

Треће рочиште за првоусмено јавно надметање за продају покретних ствари пореског обвезника ”SGN CAMICIE” Д.О.О.са седиштем у Бањи Ковиљачи, ул. Маршала Тита бр. 146ц, ПИБ: 109431300, мат. бр. 21181200, одржаће се дана  13.03.2018. године са почетком у 12,00 сати у канцеларији бр. 108 – МФ - Пореске управе - Филијале Лозница, Трг Јована Цвијића бр. 11.                

Предмет продаје су:

Ред. бр.

Опис покретне ствари

 

Једин. мере

Количина(ком.)

Процењена вредност(укупна за укупан број комада) у динарима

1

2

3

4

5

1

Метални сто за рад- са    точкићима

 

 

ком.

14

154.560,00

2

 Металне полице

 

 

ком.

12

136.800,00

3

Технички радни сто-      метални оквир

 

 

ком.

1

11.040,00

4

Дрвене комоде

 

 

ком.

5

55.200,00

5

Мотор за машину

 

 

ком.

1

55.200,00

6

Стега-прибор

 

 

ком.

1

6.000,00

7

Мотор  - ASTRON сер. бр. 5184

 

 

ком.

1

55.200,00

8

Машина за премотавање конца - HW40, бр. 025696 и бр. 902384

 

 

ком.

2

55.200,00

9

Металне маказе

 

 

ком.

4

4.800,00

10

Метална игла за лесерски сто

 

 

ком.

10

12.000,00

11

Филтер/ део алата – ATLAS COPCO PD 175

 

 

ком.

1

3.600,00

12

Резервоар - Танк

 

 

ком.

1

78.600,00

13

 Метални радни сто

 

   ком.

1

11.040,00

14

Машина за стикер – OPEN TEX – 5 машина, TENGOO – 1 машина

 

 

ком.

6

10.800,00

15

Пластичне кутије

 

 

ком.

25

114.000,00

16

Бушач HITACHI x 114 6,5 mm

 

 

ком.

1

36.000,00

17

Метална колица – JUNG HEIN RICH

 

 

ком.

1

55.200,00

18

Помоћни столови

 

 

ком.

2

22.080,00

19

Помоћни столови за паковање

 

 

ком.

1

11.040,00

20

Машина за одстрањивање мрља – MACPI сер. бр. 16202-C

 

 

ком.

1

180.000,00

21

Машина за прање WASCATOR FOM 71 CLS

 

 

ком.

1

84.000,00

22

Машина за сушење ELEKTROLUX T4130 - у деловима

 

 

ком.

1

84.000,00

23

 

Компресор за ваздух

 

 

ком.

3

10.800,00

24

Столице метал-дрво

 

 

ком.

5

18.000,00

25

Металне маказе

 

 

ком.

1

92.400,00

26

Пегла за машине за пресу

 

 

ком.

10

6.000,00

27

Столови метал + дрво (плоча)

 

 

ком.

5

55.200,00

28

Филц за машину за вез

 

 

ком.

1

11.040,00

29

Пегла за машину

 

 

ком.

1

600,00

30

Ножићи за сечење платна

 

 

ком.

38

136.800,00

31

Машина за лепљиво платно

 

 

ком.

1

36.000,00

32

Цилиндар за пресу

 

 

ком.

1

28.412,00

33

Рачунар са оперативним системом WIN 10

 

 

ком.

1

31.160,00

34

Рачунар ALTOS LITE 10

 

 

ком.

2

35.000,00

35

Оџак од алуминијума за котао

 

 

ком.

1

123.400,00

36

Клима VIVAX – 18CH50AED

 

 

ком.

1

35.825,00

37

Клима VIVAX – 18CH50LCD

 

 

ком.

1

35.825,00

38

Рачунар ALTOS LITE 10 INTEL

 

 

ком.

1

14.580,00

39

Рачунар АС ЕЛЕКТРОНИК

 

 

ком.

1

82.060,00

40

Штампач HP CLJ M176N

 

 

ком.

1

27.825,00

41

Аутоматска машина за дугмад JUKI – 172-1790 ACF

 

 

ком.

1

465.590,00

42

Машина за вез TFGN -1212 (680x400)S

 

 

ком.

1

1.251.580,00

43

Метални генератор паре WERMAC 2014A0024

 

 

ком.

1

69.520,00

44

Калорифери за грејање-мањи

 

 

ком.

2

85.500,00

45

Машина за шивење JUKI DLU-5490N-7

 

 

ком.

1

116.400,00

46

Машина за шивење JUKI DDL-9000SS

 

 

ком.

2

110.315,00

47

Рачунар са монитором

 

 

ком.

1

60.380,00

48

Штампач 05.4

 

 

ком.

1

93.900,00

49

Компјутер H265AM 05.4

 

 

ком.

1

22.540,00

50

Машина за шивење дугмади JUKI LK1903ASS

 

 

ком.

1

181.550,00

51

Контејнери

 

 

ком.

2

58.600,00

52

Котао SOLID са пумпом

 

 

ком.

1

98.923,00

 

Укупно:

 

 

4.632.085,00

Услови продаје:

  1. Продаји путем усменог јавног надметања ће се приступити ако се јави најмање два понуђача.
  2. На јавној продаји као понуђачи не могу да учествују следећа лица:порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица. Забрана за ова лица односи се и на препродају купљених ствари, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана по извршеној продаји. На јавној продаји као понуђачи не могу да учествују ни понуђачи - правна лица и предузетници који имају доспеле а неизмирене пореске обавезе.Као доказ о измиреним пореским обавезама потребно је да  понуђачи-правна лица и предузетници пре почетка усменог јавног надметања доставе потврду о измиреним пореским обавезама прибављену од надлежне филијале Пореске управе.
  3. На првом усменом јавном надметању покретна ствар се не може продати испод 60% од утврђене почетне вредности. Покретна ствар се може продати на првом усменом јавном надметању за износ који је мањи од 60%од утврђене почетне вредности, ако се са тим писмено сагласи порески обвезник.
  1. За покретне ствари под редним бројевима  41 и 42, чија је појединачна вредност преко 200.000,00 динара понуђачи полажу депозит у износу од 10% процењене вредности, на рачун број: 840-1700845-84 са позивом на број 97- 75059109431300.
  2. Купац-најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата  покретна ствар, увећану за 20% ПДВ-а,  уплати у року од 8 дана од дана када му је достављен записник о продаји покретне ствари. Ако купац у наведеном року не уплати цену за коју му је покретна ствар продата, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.
  3. Покретне ствари се продају у виђеном стању без права на рекламацију.
  4. Покретне ствари  изложене јавној продаји  могу се разгледати дана 13.03.2018. године од  10.00-11.00 сати.
  5.  Све информације о месту разгледања покретних ствари као и о самој продаји могу се добити преко тел. 015/889-550, локал 131 или 015/878-400.
  6. Овај оглас се објављује на огласној табли Филијале Лозница, на интернет страни Пореске управе, у дневном листу ,,СРПСКИ TЕЛЕГРАФ,, и доставља пореском обвезнику.