Пореска управа  >>  Актуелности  >>  Јавна продаја покретних и непокретних ствари  >>  Jавна продаја заплењених покретних ствари путем усменог јавног надметања

Порески календар

јан 2019

Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

*Појединачна пореска пријава на обрасцу ППП ПД за порезе и доприносе по одбитку подноси се пре сваке исплате прихода. *Резидентни обвезник који откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужан је да приликом исплате накнаде тим лицима најкасније у року од три дана од дана исплате обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу. Пријава се подноси на Обрасцу ПДПО/С. *Пореска пријава за порез на добит по одбитку подноси се на дан исплате прихода. *Рок за подношење пореске пријаве и пореског биланса за обвезника коме је пословна година различита од календарске је 180 дана од дана истека периода за који се утврђује пореска обавеза. *Физичка лица која остварују приходе а за које исплатилац није дужан да поднесе пореску пријаву, обрачуна и плати јавне приходе, подносе пореску пријаву у року од 30 дана од дана остваривања прихода, за приходе за које је утврђена обавеза самоопорезивања. Пријава се подноси на Обрасцу ПП ОПО. *Рок за подношење пријаве за порез на добит на приходе које по основу капиталних добитака и по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари оствари нерезидентни обвезник, као и на приходе остварене по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, је 30 дана од дана остваривања прихода. Пријава се подноси на Обрасцу ПП КДЗН. *Подношење обрасца ПИД ПДВ за 2019. годину, ако је у 2019. години испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, Образац се предаје уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за грејање пословног, односно стамбеног простора за претходни месец. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Г, најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биогорива који се користе за транспортне сврхе. Захтев се подноси на Обрасцу РЕФ-Т, најраније 20 дана по истеку квартала у којем су деривати нафте и биогорива набављени. *Подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте и биотечности који се користе за производњу електричне и топлотне енергије, на Обрасцу РЕФ-ЕТЕ и подношење захтева за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте који се користе за индустријске сврхе, на Обрасцу РЕФ-И. Захтеви се подносе најраније 20 дана по истеку месеца у коме су набављени деривати нафте и биотечности. *Подношење захтева за рефундацију ПДВ купцу хране и опреме за бебе, на Обрасцу РФНБ, у периоду од 01.02. до 15.02. и у периоду од 02.07. до 16.07. у току године. *Подношење евиденционе пријаве за ангажовање сезонских радника електронским путем Пореској управи. Пријаву подноси послодавац најкасније првог дана ангажовања сезонсконских радника у календарском месецу до 10 часова, односно у периоду између 13 и 15 часова за раднике који раде у послеподневној смени. Одјава сезонских радника се пријављује најкасније до 10 часова, односно од 13 до 15 часова за рад у послеподневној смени. Период у којем се сезонски радник пријављује или одјављује је календарски месец.

штампај штампај
 

Пошаљи пријатељу

Јавна продаја покретних и непокретних ствари

Jавна продаја заплењених покретних ствари путем усменог јавног надметања

Министарство финансија  – Пореска управа - Филијала Лозница у поступку принудне наплате јавних прихода из покретних ствари пореског обвезника ”SGN CAMICIE” Д.О.О.са седиштем у Бањи Ковиљачи, ул. Маршала Тита бр. 146ц, ПИБ: 109431300, мат. бр. 21181200, а на основу члана 104. Закона  о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/2002 .... 108/2016),оглашава

 Jавну продају заплењених покретних ствари путем усменог јавног надметања

Треће рочиште за првоусмено јавно надметање за продају покретних ствари пореског обвезника ”SGN CAMICIE” Д.О.О.са седиштем у Бањи Ковиљачи, ул. Маршала Тита бр. 146ц, ПИБ: 109431300, мат. бр. 21181200, одржаће се дана  13.03.2018. године са почетком у 12,00 сати у канцеларији бр. 108 – МФ - Пореске управе - Филијале Лозница, Трг Јована Цвијића бр. 11.                

Предмет продаје су:

Ред. бр.

Опис покретне ствари

 

Једин. мере

Количина(ком.)

Процењена вредност(укупна за укупан број комада) у динарима

1

2

3

4

5

1

Метални сто за рад- са    точкићима

 

 

ком.

14

154.560,00

2

 Металне полице

 

 

ком.

12

136.800,00

3

Технички радни сто-      метални оквир

 

 

ком.

1

11.040,00

4

Дрвене комоде

 

 

ком.

5

55.200,00

5

Мотор за машину

 

 

ком.

1

55.200,00

6

Стега-прибор

 

 

ком.

1

6.000,00

7

Мотор  - ASTRON сер. бр. 5184

 

 

ком.

1

55.200,00

8

Машина за премотавање конца - HW40, бр. 025696 и бр. 902384

 

 

ком.

2

55.200,00

9

Металне маказе

 

 

ком.

4

4.800,00

10

Метална игла за лесерски сто

 

 

ком.

10

12.000,00

11

Филтер/ део алата – ATLAS COPCO PD 175

 

 

ком.

1

3.600,00

12

Резервоар - Танк

 

 

ком.

1

78.600,00

13

 Метални радни сто

 

   ком.

1

11.040,00

14

Машина за стикер – OPEN TEX – 5 машина, TENGOO – 1 машина

 

 

ком.

6

10.800,00

15

Пластичне кутије

 

 

ком.

25

114.000,00

16

Бушач HITACHI x 114 6,5 mm

 

 

ком.

1

36.000,00

17

Метална колица – JUNG HEIN RICH

 

 

ком.

1

55.200,00

18

Помоћни столови

 

 

ком.

2

22.080,00

19

Помоћни столови за паковање

 

 

ком.

1

11.040,00

20

Машина за одстрањивање мрља – MACPI сер. бр. 16202-C

 

 

ком.

1

180.000,00

21

Машина за прање WASCATOR FOM 71 CLS

 

 

ком.

1

84.000,00

22

Машина за сушење ELEKTROLUX T4130 - у деловима

 

 

ком.

1

84.000,00

23

 

Компресор за ваздух

 

 

ком.

3

10.800,00

24

Столице метал-дрво

 

 

ком.

5

18.000,00

25

Металне маказе

 

 

ком.

1

92.400,00

26

Пегла за машине за пресу

 

 

ком.

10

6.000,00

27

Столови метал + дрво (плоча)

 

 

ком.

5

55.200,00

28

Филц за машину за вез

 

 

ком.

1

11.040,00

29

Пегла за машину

 

 

ком.

1

600,00

30

Ножићи за сечење платна

 

 

ком.

38

136.800,00

31

Машина за лепљиво платно

 

 

ком.

1

36.000,00

32

Цилиндар за пресу

 

 

ком.

1

28.412,00

33

Рачунар са оперативним системом WIN 10

 

 

ком.

1

31.160,00

34

Рачунар ALTOS LITE 10

 

 

ком.

2

35.000,00

35

Оџак од алуминијума за котао

 

 

ком.

1

123.400,00

36

Клима VIVAX – 18CH50AED

 

 

ком.

1

35.825,00

37

Клима VIVAX – 18CH50LCD

 

 

ком.

1

35.825,00

38

Рачунар ALTOS LITE 10 INTEL

 

 

ком.

1

14.580,00

39

Рачунар АС ЕЛЕКТРОНИК

 

 

ком.

1

82.060,00

40

Штампач HP CLJ M176N

 

 

ком.

1

27.825,00

41

Аутоматска машина за дугмад JUKI – 172-1790 ACF

 

 

ком.

1

465.590,00

42

Машина за вез TFGN -1212 (680x400)S

 

 

ком.

1

1.251.580,00

43

Метални генератор паре WERMAC 2014A0024

 

 

ком.

1

69.520,00

44

Калорифери за грејање-мањи

 

 

ком.

2

85.500,00

45

Машина за шивење JUKI DLU-5490N-7

 

 

ком.

1

116.400,00

46

Машина за шивење JUKI DDL-9000SS

 

 

ком.

2

110.315,00

47

Рачунар са монитором

 

 

ком.

1

60.380,00

48

Штампач 05.4

 

 

ком.

1

93.900,00

49

Компјутер H265AM 05.4

 

 

ком.

1

22.540,00

50

Машина за шивење дугмади JUKI LK1903ASS

 

 

ком.

1

181.550,00

51

Контејнери

 

 

ком.

2

58.600,00

52

Котао SOLID са пумпом

 

 

ком.

1

98.923,00

 

Укупно:

 

 

4.632.085,00

Услови продаје:

  1. Продаји путем усменог јавног надметања ће се приступити ако се јави најмање два понуђача.
  2. На јавној продаји као понуђачи не могу да учествују следећа лица:порески обвезник, лица запослена у Пореској управи и са њима повезана лица. Забрана за ова лица односи се и на препродају купљених ствари, њихово давање у закуп, на поклон или на коришћење тим лицима, у периоду од годину дана по извршеној продаји. На јавној продаји као понуђачи не могу да учествују ни понуђачи - правна лица и предузетници који имају доспеле а неизмирене пореске обавезе.Као доказ о измиреним пореским обавезама потребно је да  понуђачи-правна лица и предузетници пре почетка усменог јавног надметања доставе потврду о измиреним пореским обавезама прибављену од надлежне филијале Пореске управе.
  3. На првом усменом јавном надметању покретна ствар се не може продати испод 60% од утврђене почетне вредности. Покретна ствар се може продати на првом усменом јавном надметању за износ који је мањи од 60%од утврђене почетне вредности, ако се са тим писмено сагласи порески обвезник.
  1. За покретне ствари под редним бројевима  41 и 42, чија је појединачна вредност преко 200.000,00 динара понуђачи полажу депозит у износу од 10% процењене вредности, на рачун број: 840-1700845-84 са позивом на број 97- 75059109431300.
  2. Купац-најбољи понуђач је дужан да цену по којој му је продата  покретна ствар, увећану за 20% ПДВ-а,  уплати у року од 8 дана од дана када му је достављен записник о продаји покретне ствари. Ако купац у наведеном року не уплати цену за коју му је покретна ствар продата, продаја се у односу на тог купца оглашава неважећом а купац губи право на повраћај положеног депозита и не може бити понуђач у даљем поступку продаје те ствари.
  3. Покретне ствари се продају у виђеном стању без права на рекламацију.
  4. Покретне ствари  изложене јавној продаји  могу се разгледати дана 13.03.2018. године од  10.00-11.00 сати.
  5.  Све информације о месту разгледања покретних ствари као и о самој продаји могу се добити преко тел. 015/889-550, локал 131 или 015/878-400.
  6. Овај оглас се објављује на огласној табли Филијале Лозница, на интернет страни Пореске управе, у дневном листу ,,СРПСКИ TЕЛЕГРАФ,, и доставља пореском обвезнику.